பஜ கோவிந்தம்

 

Bhaja Govindam

 

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே।
ஸம்ப்ராப்தே ஸந்நிஹிதே காலே
நஹி நஹி ரக்ஷதி டுக்ருஞ்கரணே।
மூட ஜஹீஹி தநாகமத்ருஷ்ணாம்
குரு ஸத்புத்திம் மனஸி வித்ருஷ்ணாம்।
யல்லபஸே நிஜகர்மோபாத்தம்
வித்தம் தேன வினோதய சித்தம்।
நாரீஸ்தனபரநாபீதேஶம்
த்ருஷ்ட்வா மா கா மோஹாவேஶம்।
ஏதன்மாம்ஸவஸாதிவிகாரம்
மனஸி விசிந்தய வாரம் வாரம்।
நலினீதலகதஜலமதிதரலம்
தத்வஜ்ஜீவிதமதிஶயசபலம்।
வித்தி வ்யாத்யபிமானக்ரஸ்தம்
லோகம் ஶோகஹதம் ச ஸமஸ்தம்।
யானத்வித்தோபார்ஜனஸக்த-
ஸ்தாவந்நிஜபரிவாரோ ரக்த꞉।
பஶ்சாஜ்ஜீவதி ஜர்ஜரதேஹே
வார்தாம் கோ(அ)பி ந ப்ருச்சதி கேஹே।
யாவத்பவனோ நிவஸதி தேஹே
தாவத்ப்ருச்சதி குஶலம் கேஹே।
கதவதி வாயௌ தேஹாபாயே
பார்யா பிப்யதி தஸ்மின் காயே।
பாலஸ்தாவத் க்ரீடாஸக்த-
ஸ்தருணஸ்தாவத் தருணீஸக்த꞉।
வ்ருத்தஸ்தாவச்சிந்தாஸக்த꞉
பரே ப்ரஹ்மணி கோ(அ)பி ந ஸக்த꞉।
கா தே காந்தா கஸ்தே புத்ர꞉
ஸம்ஸாரோ(அ)யமதீவ விசித்ர꞉।
கஸ்ய த்வம் க꞉ குத ஆயாத-
ஸ்தத்த்வம் சிந்தய யதிதம் ப்ராந்த꞉।
ஸத்ஸங்கத்வே நி꞉ஸங்கத்வம்
நி꞉ஸங்கத்வே நிர்மோஹத்வம்।
நிர்மோஹத்வே நிஶ்சலிதத்வம்
நிஶ்சலிதத்வே ஜீவன்முக்தி।
வயஸி கதே க꞉ காமவிகார꞉
ஶுஷ்கே நீரே க꞉ காஸார꞉।
க்ஷீணே வித்தே க꞉ பரிவாரோ
ஜ்ஞாதே தத்த்வே க꞉ ஸம்ஸார꞉।
மா குரு தனஜனயௌவநகர்வம்
ஹரதி நிமேஷாத் கால꞉ ஸர்வம்।
மாயாமயமிதமகிலம் ஹித்வா
ப்ரஹ்மபதம் த்வம் ப்ரவிஶ விதித்வா।
தினயாமின்யௌ ஸாயம் ப்ராத꞉
ஶிஶிரவஸந்தௌ புனராயாத꞉।
கால꞉ க்ரீடதி கச்சத்யாயு-
ஸ்ததபி ந முஞ்சத்யாஶாவாயு꞉।
கா தே காந்தாதனகதசிந்தா
வாதுல கிம் தவ நாஸ்தி நியந்தா।
த்ரிஜகதி ஸஜ்ஜனஸங்கதிரேகா
பவதி பவார்ணவதரணே நௌகா।
ஜடிலீ முண்டீ லுஞ்சிதகேஶ꞉
காஷாயாம்பரபஹுக்ருதவேஷ꞉।
பஶ்யன்னபி ச ந பஶ்யதி மூடோ
ஹ்யுதரநிமித்தம் பஹுக்ருதவேஷ꞉।
அங்கம் கலிதம் பலிதம் முண்டம்
தஶனவிஹீனம் ஜாதம் துண்டம்।
வ்ருத்தோ யாதி க்ருஹீத்வா தண்டம்
ததபி ந முஞ்சத்யாஶாபிண்டம்।
அக்ரே வஹ்னி꞉ ப்ருஷ்டே பானூ
ராத்ரௌ சுபுகஸமர்பிதஜானு꞉।
கரதலபிக்ஷஸ்தருதலவாஸ-
ஸ்ததபி ந முஞ்சத்யாஶாபாஶ꞉।
குருதே கங்காஸாகரகமனம்
ப்ரதபரிபாலனமதவா தானம்।
ஜ்ஞானவிஹீன꞉ ஸர்வமதேன
முக்திம் ந பஜதி ஜன்மஶதேன।
ஸுரமந்திரதருமூலநிவாஸ꞉
ஶய்யா பூதலமஜினம் வாஸ꞉।
ஸர்வபரிக்ரஹபோகத்யாக꞉
கஸ்ய ஸுகம் ந கரோதி விராக꞉।
யோகரதோ வா போகரதோ வா
ஸங்கரதோ வா ஸங்கவிஹீன꞉।
யஸ்ய ப்ரஹ்மணி ரமதே சித்தம்
நந்ததி நந்ததி நந்தத்யேவ।
பகவத்கீதா கிஞ்சிததீதா
கங்காஜலலவகணிகா பீதா।
ஸக்ருதபி யேன முராரிஸமர்சா
க்ரியதே தஸ்ய யமேன ந சர்சா।
புனரபி ஜனனம் புனபரி மரணம்
புனரபி ஜனனீஜடரே ஶயனம்।
இஹ ஸம்ஸாரே பஹுதுஸ்தாரே
க்ருபயா(அ)பாரே பாஹி முராரே।
ரத்யாகர்படவிரசிதகந்த꞉
புண்யாபுண்யவிவர்ஜிதபந்த꞉।
யோகீ யோகநியோஜிதசித்தோ
ரமதே பாலோன்மத்தவதேவ।
கஸ்த்வம் கோ(அ)ஹம் குத ஆயாத꞉
கா மே ஜனனீ கோ மே தாத꞉।
இதி பரிபாவய ஸர்வமஸாரம்
விஶ்வம் த்யக்த்வா ஸ்வப்னவிசாரம்।
த்வயி மயி சான்யத்ரைகோ விஷ்ணு-
ர்வ்யர்தம் குப்யஸி மய்யஸஹிஷ்ணு꞉।
ஸர்வஸ்மின்னபி பஶ்யாத்மானம்
ஸர்வத்ரோத்ஸ்ருஜ பேதாஜ்ஞானம்।
ஶத்ரௌ மித்ரே புத்ரே பந்தௌ
மா குரு யத்னம் விக்ரஹஸந்தௌ।
பவ ஸமசித்த꞉ ஸர்வத்ர த்வம்
வாஞ்சஸ்யசிராத்யதி விஷ்ணுத்வம்।
காமம் க்ரோதம் லோபம் மோஹம்
த்யக்த்வாத்மானம் பாவய கோ(அ)ஹம்।
ஆத்மஜ்ஞானவிஹீனா மூடா-
ஸ்தே பச்யந்தே நரகனிகூடா꞉।
கேயம் கீதாநாமஸஹஸ்ரம்
த்யேயம் ஶ்ரீபதிரூபமஜஸ்ரம்।
நேயம் ஸஜ்ஜனஸங்கே சித்தம்
தேயம் தீனஜனாய ச வித்தம்।
ஸுகத꞉ க்ரியதே ராமாபோக꞉
பஶ்சாத்தந்த ஶரீரே ரோக꞉।
யத்யபி லோகே மரணம் ஶரணம்
ததபி ந முஞ்சதி பாபாசரணம்।
அர்தமனர்தம் பாவய நித்யம்
நாஸ்தி தத꞉ ஸுகலேஶ꞉ ஸத்யம்।
புத்ராதபி தனபாஜாம் பீதி꞉
ஸர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதி꞉।
ப்ராணாயாமம் ப்ரத்யாஹாரம்
நித்யாநித்யவிவேகவிசாரம்।
ஜாப்யஸமேதஸமாதிவிதானம்
குர்வவதானம் மஹதவதானம்।
குருசரணாம்புஜநிர்பரபக்த꞉
ஸம்ஸாராதசிராத்பவ முக்த꞉।
ஸேந்த்ரியமானஸநியமாதேவம்
த்ரக்ஷ்யஸி நிஜஹ்ருதயஸ்தம் தேவம்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |