அனுமன் ஸ்துதி

அருணாருண- லோசனமக்ரபவம்
வரதம் ஜனவல்லப- மத்ரிஸமம்.
ஹரிபக்தமபார- ஸமுத்ரதரம்
ஹனுமந்தமஜஸ்ரமஜம் பஜ ரே.
வனவாஸினமவ்யய- ருத்ரதனும்
பலவர்த்தன- த்த்வமரேர்தஹனம்.
ப்ரணவேஶ்வரமுக்ரமுரம் ஹரிஜம்
ஹனுமந்தமஜஸ்ரமஜம் பஜ ரே.
பவனாத்மஜமாத்மவிதாம் ஸகலம்
கபிலம் கபிதல்லஜமார்திஹரம்.
கவிமம்புஜ- நேத்ரம்ருஜுப்ரஹரம்
ஹனுமந்தமஜஸ்ரமஜம் பஜ ரே.
ரவிசந்த்ர- ஸுலோசனநித்யபதம்
சதுரம் ஜிதஶத்ருகணம் ஸஹனம்.
சபலம் ச யதீஶ்வரஸௌம்யமுகம்
ஹனுமந்தமஜஸ்ரமஜம் பஜ ரே.
பஜ ஸேவிதவாரிபதிம் பரமம்
பஜ ஸூர்யஸம- ப்ரபமூர்த்வகமம்.
பஜ ராவணராஜ்ய- க்ருஶானுதமம்
ஹனுமந்தமஜஸ்ரமஜம் பஜ ரே.
பஜ லக்ஷ்மணஜீவன- தானகரம்
பஜ ராமஸகீ- ஹ்ருதபீஷ்டகரம்.
பஜ ராமஸுபக்த- மநாதிசரம்
ஹனுமந்தமஜஸ்ரமஜம் பஜ ரே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

57.1K

Comments Tamil

7ww8G
அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் இணையதளம் 📖 -மஞ்சுளா

இதுவரை காணாத அதிசயமான இணையதளம் 😲 -அசோக்

மிகவும் நல்ல இணையதளம் 👍 -தினேஷ்

அறிவு வளர்க்கும் இணையதளம் 🌱 -சித்ரா

அற்புதமான வலைத்தளம் 💫 -கார்த்திக்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |