வேதஸார தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்துதி

வ்ருதஸகலமுனீந்த்ரம் சாருஹாஸம் ஸுரேஶம்
வரஜலநிதிஸம்ஸ்தம் ஶாஸ்த்ரவாதீஷு ரம்யம்.
ஸகலவிபுதவந்த்யம் வேதவேதாங்கவேத்யம்
த்ரிபுவனபுரராஜம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே.
விதிதநிகிலதத்த்வம் தேவதேவம் விஶாலம்
விஜிதஸகலவிஶ்வம் சாக்ஷமாலாஸுஹஸ்தம்.
ப்ரணவபரவிதானம் ஜ்ஞானமுத்ராம் ததானம்
த்ரிபுவனபுரராஜம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே.
விகஸிதமதிதானம் முக்திதானம் ப்ரதானம்
ஸுரநிகரவதன்யம் காமிதார்தப்ரதம் தம்.
ம்ருதிஜயமமராதிம் ஸர்வபூஷாவிபூஷம்
த்ரிபுவனபுரராஜம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே.
விகதகுணஜராகம் ஸ்னிக்தபாதாம்புஜம் தம்
த்னிநயனமுரமேகம் ஸுந்தரா(ஆ)ராமரூபம்.
ரவிஹிமருசிநேத்ரம் ஸர்வவித்யாநிதீஶம்
த்ரிபுவனபுரராஜம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே.
ப்ரபுமவனததீரம் ஜ்ஞானகம்யம் ந்ருபாலம்
ஸஹஜகுணவிதானம் ஶுத்தசித்தம் ஶிவாம்ஶம்.
புஜககலவிபூஷம் பூதநாதம் பவாக்யம்
த்ரிபுவனபுரராஜம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |