வெங்கடாசலபதி ஸ்துதி

ஶேஷாத்ரிநிலயம் ஶேஷஶாயினம் விஶ்வபாவனம்|
பார்கவீசித்தநிலயம் வேங்கடாசலபம் நும꞉|
அம்போஜநாபமம்போதிஶாயினம் பத்மலோசனம்|
ஸ்தம்பிதாம்போநிதிம் ஶாந்தம் வேங்கடாசலபம் நும꞉|
அம்போதினந்தினீ- ஜானிமம்பிகாஸோதரம் பரம்|
ஆனீதாம்னாயமவ்யக்தம் வேங்கடாசலபம் நும꞉|
ஸோமார்கநேத்ரம் ஸத்ரூபம் ஸத்யபாஷிணமாதிஜம்|
ஸதஸஜ்ஜ்ஞானவேத்தாரம் வேங்கடாசலபம் நும꞉|
ஸத்த்வாதிகுணகம்பீரம் விஶ்வராஜம் விதாம் வரம்|
புண்யகந்தம் த்ரிலோகேஶம் வேங்கடாசலபம் நும꞉|
விஶ்வாமித்ரப்ரியம் தேவம் விஶ்வரூபப்ரதர்ஶகம்|
ஜயோர்ஜிதம் ஜகத்பீஜம் வேங்கடாசலபம் நும꞉|
ருக்யஜு꞉ஸாமவேதஜ்ஞம் ரவிகோடிஸமோஜ்ஜ்வலம்|
ரத்னக்ரைவேயபூஷாட்யம் வேங்கடாசலபம் நும꞉|
திக்வஸ்த்ரம் திக்கஜாதீஶம் தர்மஸம்ஸ்தாபகம் த்ருவம்|
அனந்தமச்யுதம் பத்ரம் வேங்கடாசலபம் நும꞉|
ஶ்ரீநிவாஸம் ஸுராராதித்வேஷிணம் லோகபோஷகம்|
பக்தார்திநாஶகம் ஶ்ரீஶம் வேங்கடாசலபம் நும꞉|
ப்ரஹ்மாண்டகர்பம் ப்ரஹ்மேந்த்ரஶிவவந்த்யம் ஸனாதனம்|
பரேஶம் பரமாத்மானம் வேங்கடாசலபம் நும꞉|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |