नटराज अष्टोत्तर शतनामावलि

ॐ श्रीचिदम्बरेश्वराय नमः ।
ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ नटेशाय नमः ।
ॐ नटनप्रियाय नमः ।
ॐ अपस्मारहाराय नमः ।
ॐ हंसाय नमः ।
ॐ नृत्तराजाय नमः ।
ॐ सभापतये नमः ।
ॐ पुण्डरीकपुराधीशाय नमः ।
ॐ श्रीमद्धेमसभेशाय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ चिदम्बरमनवे नमः ।
ॐ मन्त्रमूर्तये नमः ।
ॐ हरिप्रियाय नमः ।
ॐ द्वादशान्तःस्थिताय नमः ।
ॐ नृत्ताय नमः ।
ॐ नृत्तमूर्तये नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ परानन्दाय नमः ।
ॐ परञ्ज्योतिषे नमः ।
ॐ आनन्दाय नमः ।
ॐ विबुधेश्वराय नमः ।
ॐ परप्रकाशाय नमः ।
ॐ नृत्ताङ्गाय नमः ।
ॐ नृत्तपादाय नमः ।
ॐ त्रिलोचनाय नमः ।
ॐ व्याघ्रपादप्रियाय नमः ।
ॐ मन्त्रराजाय नमः ।
ॐ तिल्ववनेश्वराय नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ रत्नसभानाथाय नमः ।
ॐ पतञ्जलिवरप्रदाय नमः ।
ॐ मन्त्रविग्रहाय नमः ।
ॐओङ्काराय नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः ।
ॐ चन्द्रशेखराय नमः ।
ॐ नीलकण्ठाय नमः ।
ॐ ललाटाक्षाय नमः ।
ॐ वह्निहस्ताय नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ आनन्दताण्डवाय नमः ।
ॐ श्वेताय नमः ।
ॐ गङ्गाधराय नमः ।
ॐ जटाधराय नमः ।
ॐ चक्रेशाय नमः ।
ॐ कुञ्चितपादाय नमः ।
ॐ श्रीचक्राङ्गाय नमः ।
ॐ अभयप्रदाय नमः ।
ॐ मणिनूपुरपादाब्जाय नमः ।
ॐ त्रिपुरावल्लभेश्वराय नमः ।
ॐ बीजहस्ताय नमः ।
ॐ चक्रनाथाय नमः ।
ॐ बिन्दुत्रिकोणवासकाय नमः ।
ॐ पाञ्चभौतिकदेहाङ्काय नमः ।
ॐ परमानन्दताण्डवाय नमः ।
ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ।
ॐ मनोहरायपञ्चदशाक्षराय नमः ।
ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ विश्वातीताय नमः ।
ॐ जगद्गुरवे नमः ।
ॐ त्रिचत्वारिंशत्कोणाङ्गाय नमः ।
ॐ प्रभाचक्रेश्वराय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ नवावरणचक्रेश्वराय नमः ।
ॐ नवचक्रेश्वरीप्रियाय नमः ।
ॐ नाट्येश्वराय नमः ।
ॐ सभानथाय नमः ।
ॐ सिंहवर्माप्रपूजिताय नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ क्लीङ्कारनायकाय नमः ।
ॐ ऐङ्काररुद्राय नमः ।
ॐ त्रिशिवाय नमः ।
ॐ तत्त्वाधीशाय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ तत्त्वमूर्तये नमः ।
ॐ रुद्राय नमः ।
ॐ कालान्तकाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ ओङ्कारशम्भवे नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ त्रिगुणाय नमः ।
ॐ चित्प्रकाशाय नमः ।
ॐ सौङ्कारसोमाय नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ अघोराय नमः ।
ॐ दक्षाध्वरान्तकाय नमः ।
ॐ कामारये नमः ।
ॐ गजसंहर्त्रे नमः ।
ॐ वीरभद्राय नमः ।
ॐ व्याघ्रचर्माम्बरधराय नमः ।
ॐ सदाशिवाय नमः ।
ॐ भिक्षाटनाय नमः ।
ॐ कृच्छ्रगतप्रियाय नमः ।
ॐ कङ्कालभैरवाय नमः ।
ॐ नृसिंहगर्वहरणाय नमः ।
ॐ भद्रकालीमदान्तकाय नमः ।
ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
ॐ निराकाराय नमः ।
ॐ निर्मलाङ्गाय नमः ।
ॐ निरामयाय नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुप्रियाय नमः ।
ॐ आनन्दनटेशाय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ श्रीमत्तत्परसभानाथाय नमः ।
ॐ शिवकामीमनोहराय नमः ।
ॐ चिदेकरससम्पूर्णाय श्रीशिवाय महेश्वराय नमः ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |