வேங்கடேச அஷ்டக ஸ்துதி

யோ லோகரக்ஷார்தமிஹாவதீர்ய வைகுண்டலோகாத் ஸுரவர்யவர்ய꞉.
ஶேஷாசலே திஷ்டதி யோ(அ)னவத்யே தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
பத்மாவதீமானஸராஜஹம்ஸ꞉ க்ருபாகடாக்ஷானுக்ருஹீதஹம்ஸ꞉.
ஹம்ஸாத்மநாதிஷ்ட- நிஜஸ்வபாவஸ்தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
மஹாவிபூதி꞉ ஸ்வயமேவ யஸ்ய பதாரவிந்தம் பஜதே சிரஸ்ய.
ததாபி யோ(அ)ர்தம் புவி ஸஞ்சினோதி தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
ய ஆஶ்வினே மாஸி மஹோத்ஸவார்தம் ஶேஷாத்ரிமாருஹ்ய முதாதிதுங்கம்.
யத்பாதமீக்ஷந்தி தரந்தி தே வை தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
ப்ரஸீத லக்ஷ்மீரமண ப்ரஸீத ப்ரஸீத ஶேஷாத்ரிஶய ப்ரஸீத.
தாரித்ர்யது꞉காதிபயம் ஹரஸ்வ தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
யதி ப்ரமாதேன க்ருதோ(அ)பராத꞉ ஶ்ரீவேங்கடேஶாஶ்ரிதலோகபாத꞉.
ஸ மாமவ த்வம் ப்ரணமாமி பூயஸ்தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
ந மத்ஸமோ யத்யபி பாதகீஹ ந த்வத்ஸம꞉ காருணிகோ(அ)பி சேஹ.
விஜ்ஞாபிதம் மே ஶ்ருணு ஶேஷஶாயின் தம் வேங்கடேஶம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
வேங்கடேஶாஷ்டகமிதம் த்ரிகாலம் ய꞉ படேன்னர꞉.
ஸ ஸர்வபாபநிர்முக்தோ வேங்கடேஶப்ரியோ பவேத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

55.4K

Comments Tamil

G36ap
சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |