Shiva Ashtottara Shatanamavali

ॐ शिवाय नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ पिनाकिने नमः ।
ॐ शशिशेखराय नमः ।
ॐ वामदेवाय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ कपर्दिने नमः ।
ॐ नीललोहिताय नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः । १०
ॐ शूलपाणिने नमः ।
ॐ खट्वाङ्गिने नमः ।
ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ।
ॐ शिपिविष्टाय नमः ।
ॐ अम्बिकानाथाय नमः ।
ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ भवाय नमः ।
ॐ शर्वाय नमः ।
ॐ त्रिलोकेशाय नमः । २०
ॐ शितिकण्ठाय नमः ।
ॐ शिवाप्रियाय नमः ।
ॐ उग्राय नमः ।
ॐ कपालिने नमः ।
ॐ कामारये नमः ।
ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ।
ॐ गङ्गाधराय नमः ।
ॐ ललाटाक्षाय नमः ।
ॐ कालकालाय नमः ।
ॐ कृपानिधये नमः । ३०
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ परशुहस्ताय नमः ।
ॐ मृगपाणये नमः ।
ॐ जटाधराय नमः ।
ॐ कैलासवासिने नमः ।
ॐ कवचिने नमः ।
ॐ कठोराय नमः ।
ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ।
ॐ वृषाङ्गाय नमः ।
ॐ वृषभारूढाय नमः । ४०
ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ।
ॐ सामप्रियाय नमः ।
ॐ स्वरमयाय नमः ।
ॐ त्रयीमूर्तये नमः ।
ॐ अनीश्वराय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ सोमलोचनाय नमः ।
ॐ सूर्यलोचनाय नमः ।
ॐ अग्निलोचनाय नमः । ५०
ॐ हविर्यज्ञमयाय नमः ।
ॐ सोमाय नमः ।
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ।
ॐ सदाशिवाय नमः ।
ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
ॐ वीरभद्राय नमः ।
ॐ गणनाथाय नमः ।
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ हिरण्यरेतसे नमः ।
ॐ दुर्धर्षाय नमः ।
ॐ गिरीशाय नमः ।
ॐ गिरिशाय नमः । ६०
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ।
ॐ भर्गाय नमः ।
ॐ गिरिधन्विने नमः ।
ॐ गिरिप्रियाय नमः ।
ॐ कृत्तिवाससे नमः ।
ॐ पुरारातये नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ प्रमथाधिपाय नमः ।
ॐ मृत्युञ्जयाय नमः । ७०
ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ।
ॐ जगद्व्यापिने नमः ।
ॐ जगद्गुरुवे नमः ।
ॐ व्योमकेशाय नमः ।
ॐ महासेनजनकाय नमः ।
ॐ चारुविक्रमाय नमः ।
ॐ रुद्राय नमः ।
ॐ भूतपतये नमः ।
ॐ स्थाणवे नमः ।
ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः । ८०
ॐ दिगम्बराय नमः ।
ॐ अष्टमूर्तये नमः ।
ॐ अनेकात्मने नमः ।
ॐ सात्त्विकाय नमः ।
ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ खण्डपरशवे नमः ।
ॐ अजपाशविमोचकाय नमः ।
ॐ मृडाय नमः । ९०
ॐ पशुपतये नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ पूषादन्तभिदे नमः ।
ॐ अव्यग्राय नमः ।
ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ।
ॐ हराय नमः । १००
ॐ भगनेत्रभिदे नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ सहस्रपदे नमः ।
ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ तारकाय नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः । १०८

om shivaaya namah' .
om maheshvaraaya namah' .
om shambhave namah' .
om pinaakine namah' .
om shashishekharaaya namah' .
om vaamadevaaya namah' .
om viroopaakshaaya namah' .
om kapardine namah' .
om neelalohitaaya namah' .
om shankaraaya namah' . 10
om shoolapaanine namah' .
om khat'vaangine namah' .
om vishnuvallabhaaya namah' .
om shipivisht'aaya namah' .
om ambikaanaathaaya namah' .
om shreekant'haaya namah' .
om bhaktavatsalaaya namah' .
om bhavaaya namah' .
om sharvaaya namah' .
om trilokeshaaya namah' . 20
om shitikant'haaya namah' .
om shivaapriyaaya namah' .
om ugraaya namah' .
om kapaaline namah' .
om kaamaaraye namah' .
om andhakaasurasoodanaaya namah' .
om gangaadharaaya namah' .
om lalaat'aakshaaya namah' .
om kaalakaalaaya namah' .
om kri'paanidhaye namah' . 30
om bheemaaya namah' .
om parashuhastaaya namah' .
om mri'gapaanaye namah' .
om jat'aadharaaya namah' .
om kailaasavaasine namah' .
om kavachine namah' .
om kat'horaaya namah' .
om tripuraantakaaya namah' .
om vri'shaangaaya namah' .
om vri'shabhaarood'haaya namah' . 40
om bhasmoddhoolitavigrahaaya namah' .
om saamapriyaaya namah' .
om svaramayaaya namah' .
om trayeemoortaye namah' .
om aneeshvaraaya namah' .
om sarvajnyaaya namah' .
om paramaatmane namah' .
om somalochanaaya namah' .
om sooryalochanaaya namah' .
om agnilochanaaya namah' . 50
om haviryajnyamayaaya namah' .
om somaaya namah' .
om panchavaktraaya namah' .
om sadaashivaaya namah' .
om vishveshvaraaya namah' .
om veerabhadraaya namah' .
om gananaathaaya namah' .
om prajaapataye namah' .
om hiranyaretase namah' .
om durdharshaaya namah' .
om gireeshaaya namah' .
om girishaaya namah' . 60
om anaghaaya namah' .
om bhujangabhooshanaaya namah' .
om bhargaaya namah' .
om giridhanvine namah' .
om giripriyaaya namah' .
om kri'ttivaasase namah' .
om puraaraataye namah' .
om bhagavate namah' .
om pramathaadhipaaya namah' .
om mri'tyunjayaaya namah' . 70
om sookshmatanave namah' .
om jagadvyaapine namah' .
om jagadguruve namah' .
om vyomakeshaaya namah' .
om mahaasenajanakaaya namah' .
om chaaruvikramaaya namah' .
om rudraaya namah' .
om bhootapataye namah' .
om sthaanave namah' .
om ahirbudhnyaaya namah' . 80
om digambaraaya namah' .
om asht'amoortaye namah' .
om anekaatmane namah' .
om saattvikaaya namah' .
om shuddhavigrahaaya namah' .
om shaashvataaya namah' .
om khand'aparashave namah' .
om ajapaashavimochakaaya namah' .
om mri'd'aaya namah' . 90
om pashupataye namah' .
om devaaya namah' .
om mahaadevaaya namah' .
om avyayaaya namah' .
om prabhave namah' .
om pooshaadantabhide namah' .
om avyagraaya namah' .
om dakshaadhvaraharaaya namah' .
om haraaya namah' . 100
om bhaganetrabhide namah' .
om avyaktaaya namah' .
om sahasraakshaaya namah' .
om sahasrapade namah' .
om apavargapradaaya namah' .
om anantaaya namah' .
om taarakaaya namah' .
om parameshvaraaya namah' . 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |