தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தவம்

உபாஸகானாம் யதுபாஸனீய-
முபாத்தவாஸம் வடஶாகிமூலே।
தத்தாம தாக்ஷிண்யஜுஷா ஸ்வமூர்த்யா
ஜாகர்த்து சித்தே மம போதரூபம்।
அத்ராக்ஷமக்ஷீணதயாநிதான-
மாசார்யமாத்யம் வடமூலபாகே।
மௌனேன மந்தஸ்மிதபூஷிதேன
மஹர்ஷிலோகஸ்ய தமோ நுதந்தம்।
வித்ராவிதாஶேஷதமோகணேன
முத்ராவிஶேஷேண முஹுர்முனீனாம்।
நிரஸ்ய மாயாம் தயயா விதத்தே
தேவோ மஹாம்ஸ்தத்த்வமஸீதி போதம்।
அபாரகாருண்யஸுதாதரங்கை-
ரபாங்கபாதைரவலோகயந்தம்।
கடோரஸம்ஸாரநிதாகதப்தான்
முனீனஹம் நௌமி குரும் குரூணாம்।
மமாத்யதேவோ வடமூலவாஸீ
க்ருபாவிஶேஷாத் க்ருதஸந்நிதான꞉।
ஓங்காரரூபாமுபதிஶ்ய வித்யா-
மாவித்யகத்வாந்தமுபாகரோது।
கலாபிரிந்தோரிவ கல்பிதாங்கம்
முக்தாகலாபைரிவ பத்தமூர்திம்।
ஆலோகயே தேஶிகமப்ரமய-
மநாத்யவித்யாதிமிரப்ரபாதம்।
ஸ்வதக்ஷஜானுஸ்திதவாமபாதம்
பாதோதராலங்க்ருதயோகபட்டம்।
அபஸ்ம்ருதேராஹிதபாதமங்கே
ப்ரணௌமி தேவம் ப்ரணிதானவந்தம்।
தத்த்வார்தமந்தே- வஸதாம்ருஷீணாம்
யுவாபி ய꞉ ஸன்னுபதேஷ்டுமீஷ்டே।
ப்ரணௌமி தம் ப்ராக்தனபுண்யஜாலை-
ராசார்யமாஶ்சர்ய-
குணாதிவாஸம்।
ஏகேன முத்ராம் பரஶும் கரேண
கரேண சான்யேன ம்ருகம் ததான꞉।
ஸ்வஜானுவின்யஸ்தகர꞉ புரஸ்தா-
தாசார்யசூடாமணிராவிரஸ்து।
ஆலேபவந்தம் மதனாங்கபூத்யா
ஶார்தூலக்ருத்த்யா பரிதானவந்தம்।
ஆலோகயே கஞ்சன தேஶிகேந்த்ர-
மஜ்ஞானவாராகரபாடவாக்னிம்।
சாருஸ்திதம் ஸோமகலாவதம்ஸம்
வீணாதரம் வ்யக்தஜடாகலாபம்।
உபாஸதே கேசன யோகினஸ்த்வ-
முபாத்தநாதானுபவப்ரமோதம்।
உபாஸதே யம் முனய꞉ ஶுகாத்யா
நிராஶிஷோ நிர்மமதாதிவாஸா꞉।
தம் தக்ஷிணாமூர்திதனும் மஹேஶ-
முபாஸ்மஹே மோஹமஹார்திஶாந்த்யை।
காந்த்யா நிந்திதகுந்தகந்தல-
வபுர்ன்யக்ரோதமூலே வஸன்
காருண்யாம்ருத-
வாரிபிர்முநிஜனம் ஸம்பாவயன்வீக்ஷிதை꞉।
மோஹத்வாந்தவிபேதனம் விரசயன் போதேன தத்தாத்ருஶா
தேவஸ்தத்த்வமஸீதி போதயது மாம் முத்ராவதா பாணினா।
அகௌரநேத்ரைரலலாடநேத்ரை-
ரஶாந்தவேஷைரபுஜங்கபூஷை꞉।
அபோதமுத்ரைரனபாஸ்தநித்ரை-
ரபூரகாமைரமலைரலம் ந꞉।
தைவதானி கதி ஸந்தி சாவனௌ
நைவ தானி மனஸோ மதானி மே।
தீக்ஷிதம் ஜடதியாமனுக்ரஹே
தக்ஷிணாபிமுகமேவ தைவதம்।
முதிதாய முக்தஶஶினாவதம்ஸினே
பஸிதாவலேபரமணீயமூர்தயே।
ஜகதிந்த்ரஜாலரசனாபடீயஸே
மஹஸே நமோ(அ)ஸ்து வடமூலவாஸினே।
வ்யாலம்பினீபி꞉ பரிதோ ஜடாபி꞉
கலாவஶேஷேண கலாதரேண।
பஶ்யல்லலாடேன முகேந்துனா ச
ப்ரகாஶஸே சேதஸி நிர்மலானாம்।
உபாஸகானாம் த்வமுமாஸஹாய꞉
பூர்ணேந்துபாவம் ப்ரகடீகரோஷி।
யதத்ய தே தர்ஶனமாத்ரதோ மே
த்ரவத்யஹோ மானஸசந்த்ரகாந்த꞉।
யஸ்தே ப்ரஸந்நாமனுஸந்ததானோ
மூர்திம் முதா முக்தஶஶாங்கமௌலே꞉।
ஐஶ்வர்யமாயுர்லபதே ச வித்யா-
மந்தே ச வேதாந்தமஹாரஹஸ்யம்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

89.8K

Comments

y4nr6
Praying for Health wealth and peace -Bhavesh Mahendra Dave

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |