நர்மதா அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTeluguMalayalamKannada

ஸபிந்துஸிந்துஸுஸ்கலத்-
தரங்கபங்கரஞ்ஜிதம்
த்விஷத்ஸு பாபஜாதஜாதகாதி-
வாரிஸம்யுதம்।
க்ருதாந்ததூதகாலபூத-
பீதிஹாரிவர்மதே
த்வதீயபாதபங்கஜம் நமாமி தேவி நர்மதே।
த்வதம்புலீநதீனமீன-
திவ்யஸம்ப்ரதாயகம்
கலௌ மலௌகபாரஹாரி-
ஸர்வதீர்தநாயகம்।
ஸுமச்சகச்சனக்ரசக்ர-
வாகசக்ரஶர்மதே
த்வதீயபாதபங்கஜம் நமாமி தேவி நர்மதே।
மஹாகபீரநீரபூர-
பாபதூதபூதலம்
த்வனத்ஸமஸ்தபாதகாரி-
தாரிதாபதாசலம்।
ஜகல்லயே மஹாபயே ம்ருகண்டுஸூனுஹர்ம்யதே
த்வதீயபாதபங்கஜம் நமாமி தேவி நர்மதே।
கதம் ததைவ மே பயம் த்வதம்பு வீக்ஷிதம் யதா
ம்ருகண்டுஸூனு-
ஶௌனகாஸுராரிஸேவிதம் ஸதா।
புனர்பவாப்திஜன்மஜம் பவாப்திது꞉கவர்மதே
த்வதீயபாதபங்கஜம் நமாமி தேவி நர்மதே।
அலக்ஷ்யலக்ஷகின்னரா-
மராஸுராதிபூஜிதம்
ஸுலக்ஷநீரதீரதீர-
பக்ஷிலக்ஷகூஜிதம்।
வஸிஷ்டஶிஷ்டபிப்பலாதி-
கர்தமாதிஶர்மதே
த்வதீயபாதபங்கஜம் நமாமி தேவி நர்மதே।
ஸனத்குமாரனாசிகேத-
கஶ்யபாத்ரிஷட்பதை-
ர்த்ருதம் ஸ்வகீயமானஸேஷு நாரதாதிஷட்பதை꞉।
ரவீந்துரந்திதேவ-
தேவராஜகர்மஶர்மதே
த்வதீயபாதபங்கஜம் நமாமி தேவி நர்மதே।
அலக்ஷலக்ஷலக்ஷபாப-
லக்ஷஸாரஸாயுதம்
ததஸ்து ஜீவஜந்துதந்து-
புக்திமுக்திதாயகம்।
விரிஞ்சிவிஷ்ணுஶங்கர-
ஸ்வகீயதாமவர்மதே
த்வதீயபாதபங்கஜம் நமாமி தேவி நர்மதே।
அஹோ த்ருதம் ஸ்வனம் ஶ்ருதம் மஹேஶிகேஶஜாதடே
கிராதஸூதவாடவேஷு பண்டிதே ஶடே நடே।
துரந்தபாபதாபஹாரி ஸர்வஜந்துஶர்மதே
த்வதீயபாதபங்கஜம் நமாமி தேவி நர்மதே।
இதம் து நர்மதாஷ்டகம் த்ரிகாலமேவ யே ஸதா
படந்தி தே நிரந்தரம் ந யாந்தி துர்கதிம் கதா।
ஸுலப்யதேஹதுர்லபம் மஹேஶதாமகௌரவம்
புனர்பவா நரா ந வை விலோகயந்தி ரௌரவம்।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
4148573