தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம்

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiMalayalamTeluguKannada

விஶ்வம் தர்பணத்ருஶ்யமானநகரீதுல்யம் நிஜாந்தர்கதம்
பஶ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயா।
ய꞉ ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோதஸமயே ஸ்வாத்மானமேவாத்வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீதக்ஷிணாமூர்தயே।
பீஜஸ்யாந்தரிவாங்குரோ ஜகதிதம் ப்ராங்நிர்விகல்பம் புன꞉
மாயாகல்பிததேஶகால-
கலனாவைசித்ர்யசித்ரீக்ருதம்।
மாயாவீவ விஜ்ரும்பயத்யபி மஹாயோகீவ ய꞉ ஸ்வேச்சயா
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீதக்ஷிணாமூர்தயே।
யஸ்யைவ ஸ்புரணம் ஸதாத்மகமஸத்கல்பார்தகம் பாஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்த்வமஸீதி வேதவசஸா யோ போதயத்யாஶ்ரிதான்।
யத்ஸாக்ஷாத்கரணாத்பவேன்ன புனராவ்ருத்திர்பவாம்போநிதௌ
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீதக்ஷிணாமூர்தயே।
நானாச்சித்ரகடோதரஸ்தித-
மஹாதீபப்ரபாபாஸ்வரம்
ஜ்ஞானம் யஸ்ய து சக்ஷுராதிகரணத்வாரா பஹி꞉ ஸ்பந்ததே।
ஜாநாமீதி தமேவ பாந்தமனுபாத்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜகத்
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீதக்ஷிணாமூர்தயே।
தேஹம் ப்ராணமபீந்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்திம் ச ஶூன்யம் விது꞉
ஸ்த்ரீபாலாந்த-
ஜடோபமாஸ்த்வஹமிதி ப்ராந்தா ப்ருஶம் வாதின꞉।
மாயாஶக்திவிலாஸகல்பிதமஹா வ்யாமோஹஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீதக்ஷிணாமூர்தயே।
ராஹுக்ரஸ்ததிவாகரேந்து-
ஸத்ருஶோ மாயாஸமாச்சாதனாத்
ஸன்மாத்ர꞉ கரணோபஸம்ஹரணதோ யோ(அ)பூத்ஸுஷுப்த꞉ புமான்।
ப்ராகஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோதஸமயே ய꞉ ப்ரத்யபிஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீதக்ஷிணாமூர்தயே।
பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா ஸர்வாஸ்வவஸ்தாஸ்வபி
வ்யாவ்ருத்தாஸ்வனுவர்தமான-
மஹமித்யந்த꞉ ஸ்புரந்தம் ஸதா।
ஸ்வாத்மானம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீதக்ஷிணாமூர்தயே।
விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்பந்தத꞉
ஶிஷ்யாசார்யதயா ததைவ பித்ருபுத்ராத்யாத்மனா பேதத꞉।
ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயாபரிப்ராமித꞉
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீதக்ஷிணாமூர்தயே।
பூரம்பாஸ்யனலோ-
(அ)னிலோ(அ)ம்பரமஹர்நாதோ ஹிமாம்ஶு꞉ புமான்
இத்யாபாதி சராசராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம்।
நான்யத்கிஞ்சன வித்யதே விம்ருஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்விபோ꞉
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீதக்ஷிணாமூர்தயே।
ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்புடீக்ருதமிதம் யஸ்மாதமுஷ்மிம்ஸ்ஸ்தவே
தேனாஸ்ய ஶ்ரவணாத்ததர்த-
மனநாத்த்யானாச்ச ஸங்கீர்தனாத்।
ஸர்வாத்மத்வமஹா-
விபூதிஸஹிதம் ஸ்யாதீஶ்வரத்வம் ஸ்வத꞉
ஸித்த்யேத்தத்புனரஷ்டதா பரிணதம் சைஶ்வர்யமவ்யாஹதம்।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3342995