उमापति स्तोत्र

55.4K
6.6K

Comments Hindi

r3jfx
वेदधारा के माध्यम से हिंदू धर्म के भविष्य को संरक्षित करने के लिए आपका समर्पण वास्तव में सराहनीय है -अभिषेक सोलंकी

आपकी वेबसाइट बहुत ही विशिष्ट और ज्ञानवर्धक है। 🌞 -आरव मिश्रा

बहुत बढिया चेनल है आपका -Keshav Shaw

सनातन धर्म के भविष्य के लिए वेदधारा का योगदान अमूल्य है 🙏 -श्रेयांशु

आपकी वेबसाइट से बहुत सी नई जानकारी मिलती है। -कुणाल गुप्ता

Read more comments

ब्रह्मोवाच । अथ वृत्ते विवाहे तु भवस्यामिततेजसः ।

प्रहर्षमतुलं गत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः ।

तुष्टुवुर्वाग्भिराद्याभिः प्रणेमुस्ते महेश्वरम् ॥


देवा ऊचुः । नमः पर्वतलिङ्गाय पर्वतेशाय वै नमः ।

नमः पवनवेगाय विरूपायाजिताय च ।

नमः क्लेशविनाशाय दात्रे च शुभसम्पदाम् ॥


नमो नीलशिखण्डाय अम्बिकापतये नमः ।

नमः पवनरूपाय शतरूपाय वै नमः ॥


नमो भैरवरूपाय विरूपनयनाय च ।

नमः सहस्रनेत्राय सहस्रचरणाय च ॥


नमो देववयस्याय वेदाङ्गाय नमो नमः ।

विष्टम्भनाय शक्रस्य बाह्वोर्वेदाङ्कुराय च ॥


चराचराधिपतये शमनाय नमो नमः ।

सलिलाशयलिङ्गाय युगान्ताय नमो नमः ॥


नमः कपालमालाय कपालसूत्रधारिणे ।

नमः कपालहस्ताय दण्डिने गदिने नमः ॥


नमस्त्रैलोक्यनाथाय पशुलोकरताय च ।

नमः खट्वाङ्गहस्ताय प्रमथार्तिहराय च ॥


नमो यज्ञशिरोहन्त्रे कृष्णकेशापहारिणे ।

भगनेत्रनिपाताय पूष्णो दन्तहराय च ॥


नमः पिनाकशूलासिखड्गमुद्गरधारिणे ।

नमोऽस्तु कालकालाय तृतीयनयनाय च ॥


अन्तकान्तकृते चैव नमः पर्वतवासिने ।

सुवर्णरेतसे चैव नमः कुण्डलधारिणे ॥


दैत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरवे नमः ।

शशाङ्कादित्यनेत्राय ललाटनयनाय च ॥


नमः श्मशानरतये श्मशानवरदाय च ।

नमो दैवतनाथाय त्र्यम्बकाय नमो नमः ॥


गृहस्थसाधवे नित्यं जटिले ब्रह्मचारिणे ।

नमो मुण्डार्धमुण्डाय पशूनां पतये नमः ॥


सलिले तप्यमानाय योगैश्वर्यप्रदाय च ।

नमः शान्ताय दान्ताय प्रलयोत्पत्तिकारिणे ॥


नमोऽनुग्रहकर्त्रे च स्थितिकर्त्रे नमो नमः ।

नमो रुद्राय वसव आदित्यायाश्विने नमः ॥


नमः पित्रेऽथ सांख्याय विश्वेदेवाय वै नमः ।

नमः शर्वाय उग्राय शिवाय वरदाय च ॥


नमो भीमाय सेनान्ये पशूनां पतये नमः ।

शुचये वैरिहानाय सद्योजाताय वै नमः ॥


महादेवाय चित्राय विचित्राय च वै नमः ।

प्रधानायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय च ॥


पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च ।

नमः पुरुषसंयोगप्रधानगुणकारिणे ॥


प्रवर्तकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सर्वशः ।

कृताकृतस्य सत्कर्त्रे फलसंयोगदाय च ॥


कालज्ञाय च सर्वेषां नमो नियमकारिणे ।

नमो वैषम्यकर्त्रे च गुणानां वृत्तिदाय च ॥


नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भूतभावन ।

शिव सौम्यमुखो द्रष्टुं भव सौम्यो हि नः प्रभो ॥


ब्रह्मोवाच । एवं स भगवान् देवो जगत्पतिरुमापतिः ।

स्तूयमानः सुरैः सर्वैरमरानिदमब्रवीत् ॥


श्रीशङ्कर उवाच ।

द्रष्टुं सुखश्च सौम्यश्च देवानामस्मि भोः सुराः ।

वरं वरयत क्षिप्रं दातास्मि तमसंशयम् ॥


ब्रह्मोवाच ।

ततस्ते प्रणताः सर्वे सुरा ऊचुस्त्रिलोचनम् ॥


देवा ऊचुः ।

तवैव भगवन् हस्ते वर एषोऽवतिष्ठताम् ।

यदा कार्यं तदा नस्त्वं दास्यसे वरमीप्सितम् ॥


ब्रह्मोवाच ।

एवमस्त्विति तान् उक्त्वा विसृज्य च सुरान् हरः ।

लोकांश्च प्रमथैः सार्धं विवेश भवनं स्वकम् ॥


यस्तु हरोत्सवमद्भुतमेनम् ।

गायति दैवतविप्रसमक्षम् ।

सोऽप्रतिरूपगणेशसमानो ।

देहविपर्ययमेत्य सुखी स्यात् ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |