విఘ్ననాయక స్తోత్రం

నగజానందనం వంద్యం నాగయజ్ఞోపవీతినం.
వందేఽహం విఘ్ననాశాయ నాగాననసురం సదా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |