గణప స్తవం

పాశాంకుశాభయవరాన్ దధానం కంజహస్తయా.
పత్న్యాశ్లిష్టం రక్తతనుం త్రినేత్రం గణపం భజే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |