విఘ్నరాజ స్తుతి

అద్రిరాజజ్యేష్ఠపుత్ర హే గణేశ విఘ్నహన్
పద్మయుగ్మదంతలడ్డుపాత్రమాల్యహస్తక.
సింహయుగ్మవాహనస్థ భాలనేత్రశోభిత
కల్పవృక్షదానదక్ష భక్తరక్ష రక్ష మాం.
ఏకదంత వక్రతుండ నాగయజ్ఞసూత్రక
సోమసూర్యవహ్నిమేయమానమాతృనేత్రక.
రత్నజాలచిత్రమాలభాలచంద్రశోభిత
కల్పవృక్షదానదక్ష భక్తరక్ష రక్ష మాం.
వహ్నిసూర్యసోమకోటిలక్షతేజసాధిక-
ద్యోతమానవిశ్వహేతివేచివర్గభాసక.
విశ్వకర్తృవిశ్వభర్తృవిశ్వహర్తృవందిత
కల్పవృక్షదానదక్ష భక్తరక్ష రక్ష మాం.
స్వప్రభావభూతభవ్యభావిభావభాసక
కాలజాలబద్ధవృద్ధబాలలోకపాలక.
ఋద్ధిసిద్ధిబుద్ధివృద్ధిభుక్తిముక్తిదాయక
కల్పవృక్షదానదక్ష భక్తరక్ష రక్ష మాం.
మూషకస్థ విఘ్నభక్ష్య రక్తవర్ణమాల్యధృన్-
మోదకాదిమోదితాస్యదేవవృందవందిత.
స్వర్ణదీసుపుత్ర రౌద్రరూప దైత్యమర్దన
కల్పవృక్షదానదక్ష భక్తరక్ష రక్ష మాం.
బ్రహ్మశంభువిష్ణుజిష్ణుసూర్యసోమచారణ-
దేవదైత్యనాగయక్షలోకపాలసంస్తుత.
ధ్యానదానకర్మధర్మయుక్త శర్మదాయక
కల్పవృక్షదానదక్ష భక్తరక్ష రక్ష మాం.
ఆదిశక్తిపుత్ర విఘ్నరాజ భక్తశంకర
దీనానాథ దీనలోకదైన్యదుఃఖనాశక.
అష్టసిద్ధిదానదక్ష భక్తవృద్ధిదాయక
కల్పవృక్షదానదక్ష భక్తరక్ష రక్ష మాం.
శైవశక్తిసాంఖ్యయోగశుద్ధవాదికీర్తిత
బౌద్ధజైనసౌరకార్మపాంచరాత్రతర్కిత.
వల్లభాదిశక్తియుక్త దేవ భక్తవత్సల
కల్పవృక్షదానదక్ష భక్తరక్ష రక్ష మాం.
దేవదేవ విఘ్ననాశ దేవదేవసంస్తుత
దేవశత్రుదైత్యనాశ జిష్ణువిఘ్నకీర్తిత.
భక్తవర్గపాపనాశ బుద్ధబుద్ధిచింతిత
కల్పవృక్షదానదక్ష భక్తరక్ష రక్ష మాం.
హే గణేశ లోకపాలపూజితాంఘ్రియుగ్మక
ధన్యలోకదైన్యనాశ పాశరాశిభేదక.
రమ్యరక్త ధర్మసక్తభక్తచిత్తపాపహన్
కల్పవృక్షదానదక్ష భక్తరక్ష రక్ష మాం.
యే పఠంతి విఘ్నరాజభక్తిరక్తచేతసః
స్తోత్రరాజమేనసోపముక్తశుద్ధచేతసః.
ఈప్సితార్థమృద్ధిసిద్ధిమంత్రసిద్ధభాషితాః
ప్రాప్నువంతి తే గణేశపాదపద్మభావితాః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

54.6K

Comments Telugu

dtif2
సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |