గణేశ మణిమాలా స్తోత్రం

68.9K

Comments Telugu

bft8u
సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

వేదధారలో చేరడం ఒక వరంగా ఉంది. నా జీవితం మరింత పాజిటివ్ మరియు సంతృప్తంగా ఉంది. -Kavitha

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

Read more comments

దేవం గిరివంశ్యం గౌరీవరపుత్రం
లంబోదరమేకం సర్వార్చితపత్రం.
సంవందితరుద్రం గీర్వాణసుమిత్రం
రక్తం వసనం తం వందే గజవక్త్రం.
వీరం హి వరం తం ధీరం చ దయాలుం
సిద్ధం సురవంద్యం గౌరీహరసూనుం.
స్నిగ్ధం గజముఖ్యం శూరం శతభానుం
శూన్యం జ్వలమానం వందే ను సురూపం.
సౌమ్యం శ్రుతిమూలం దివ్యం దృఢజాలం
శుద్ధం బహుహస్తం సర్వం యుతశూలం.
ధన్యం జనపాలం సమ్మోదనశీలం
బాలం సమకాలం వందే మణిమాలం.
దూర్వార్చితబింబం సిద్ధిప్రదమీశం
రమ్యం రసనాగ్రం గుప్తం గజకర్ణం.
విశ్వేశ్వరవంద్యం వేదాంతవిదగ్ధం
తం మోదకహస్తం వందే రదహస్తం.
శృణ్వన్నధికుర్వన్ లోకః ప్రియయుక్తో
ధ్యాయన్ చ గణేశం భక్త్యా హృదయేన.
ప్రాప్నోతి చ సర్వం స్వం మానమతుల్యం
దివ్యం చ శరీరం రాజ్యం చ సుభిక్షం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |