గణేశ ఆర్తి

జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ దేవా.
మాతా జాకీ పార్వతీ పితా మహాదేవా.
పాన చఢేం ఫూల చఢేం ఔర చఢేం మేవా.
లడువన కా భోగ లగే సంత కరే సేవా.
ఏకదంత దయావంత చార భుజా ధారీ.
మస్తక సిందూర సోహే మూసే కీ సవారీ.
అంధన కో ఆంఖ దేత కోఢిన కో కాయా.
బాంఝన కో పుత్ర దేత నిర్ధన కో మాయా.
దీనన కీ లాజ రాఖో శంభు సుత వారీ.
కామనా కో పూరా కరో జగ బలిహారీ .
జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ దేవా.
సూరశ్యామ శరణ ఆయే సుఫల కీజే సేవా.

37.7K

Comments Telugu

miixq
చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |