ఏకదంత స్తుతి

గణేశమేకదంతం చ హేరంబం విఘ్ననాయకం.
లంబోదరం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం నమామ్యహం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |