గణేశ స్తవం

వందే వందారుమందారమిందుభూషణనందనం.
అమందానందసందోహబంధురం సింధురాననం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |