గణాధ్యక్ష స్తోత్రం

ఆదిపూజ్యం గణాధ్యక్షముమాపుత్రం వినాయకం.
మంగలం పరమం రూపం శ్రీగణేశం నమామ్యహం..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |