గణాధిపతి స్తుతి

 

Ganadhipati Stuti

 

అభీప్సితార్థసిద్ధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః.
సర్వవిఘ్నచ్ఛిదే తస్మై గణాధిపతయే నమః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |