గజానన స్తుతి

వాగీశాద్యాః సుమనసః సర్వార్థానాముపక్రమే.
యం నత్వా కృతకృత్యాః స్యుస్తం నమామి గజాననం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |