గణేశ మంగల స్తుతి

పరం ధామ పరం బ్రహ్మ పరేశం పరమీశ్వరం.
విఘ్ననిఘ్నకరం శాంతం పుష్టం కాంతమనంతకం..
సురాసురేంద్రైః సిద్ధేంద్రైః స్తుతం స్తౌమి పరాత్పరం.
సురపద్మదినేశం చ గణేశం మంగలాయనం..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |