ഗണേശ സ്തവം

വന്ദേ വന്ദാരുമന്ദാരമിന്ദുഭൂഷണനന്ദനം.
അമന്ദാനന്ദസന്ദോഹബന്ധുരം സിന്ധുരാനനം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |