ഗണപതി കല്യാണ സ്തോത്രം

സർവവിഘ്നവിനാശായ സർവകല്യാണഹേതവേ.
പാർവതീപ്രിയപുത്രായ ഗണേശായ നമോ നമഃ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |