கணேச மங்கள ஸ்துதி

பரம் தாம பரம் ப்ரஹ்ம பரேஶம் பரமீஶ்வரம்.
விக்னநிக்னகரம் ஶாந்தம் புஷ்டம் காந்தமனந்தகம்..
ஸுராஸுரேந்த்ரை꞉ ஸித்தேந்த்ரை꞉ ஸ்துதம் ஸ்தௌமி பராத்பரம்.
ஸுரபத்மதினேஶம் ச கணேஶம் மங்கலாயனம்..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |