கணேச மணிமாலா ஸ்தோத்திரம்

தேவம்ʼ கிரிவம்ʼஶ்யம்ʼ கௌரீவரபுத்ரம்ʼ
லம்போதரமேகம்ʼ ஸர்வார்சிதபத்ரம்.
ஸம்ʼவந்திதருத்ரம்ʼ கீர்வாணஸுமித்ரம்ʼ
ரக்தம்ʼ வஸனம்ʼ தம்ʼ வந்தே கஜவக்த்ரம்.
வீரம்ʼ ஹி வரம்ʼ தம்ʼ தீரம்ʼ ச தயாலும்ʼ
ஸித்தம்ʼ ஸுரவந்த்யம்ʼ கௌரீஹரஸூனும்.
ஸ்னிக்தம்ʼ கஜமுக்யம்ʼ ஶூரம்ʼ ஶதபானும்ʼ
ஶூன்யம்ʼ ஜ்வலமானம்ʼ வந்தே நு ஸுரூபம்.
ஸௌம்யம்ʼ ஶ்ருதிமூலம்ʼ திவ்யம்ʼ த்ருʼடஜாலம்ʼ
ஶுத்தம்ʼ பஹுஹஸ்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ யுதஶூலம்.
தன்யம்ʼ ஜனபாலம்ʼ ஸம்மோதனஶீலம்ʼ
பாலம்ʼ ஸமகாலம்ʼ வந்தே மணிமாலம்.
தூர்வார்சிதபிம்பம்ʼ ஸித்திப்ரதமீஶம்ʼ
ரம்யம்ʼ ரஸநாக்ரம்ʼ குப்தம்ʼ கஜகர்ணம்.
விஶ்வேஶ்வரவந்த்யம்ʼ வேதாந்தவிதக்தம்ʼ
தம்ʼ மோதகஹஸ்தம்ʼ வந்தே ரதஹஸ்தம்.
ஶ்ருʼண்வன்னதிகுர்வன் லோக꞉ ப்ரியயுக்தோ
த்யாயன் ச கணேஶம்ʼ பக்த்யா ஹ்ருʼதயேன.
ப்ராப்னோதி ச ஸர்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ மானமதுல்யம்ʼ
திவ்யம்ʼ ச ஶரீரம்ʼ ராஜ்யம்ʼ ச ஸுபிக்ஷம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |