வாமன ஸ்துதி

அவ்யாத்வோ வாமனோ யஸ்ய கௌஸ்துபப்ரதிபிம்பிதா.
கௌதுகாலோகினீ ஜாதா ஜாடரீவ ஜகத்த்ரயீ.
அங்க்ரிதண்டோ ஹரேரூர்த்வமுத்க்ஷப்தோ பலிநிக்ரஹே.
விதிவிஷ்டரபத்மஸ்ய நாலதண்டோ முதே(அ)ஸ்து ந꞉.
கர்வக்ரந்திவிமுக்தஸந்திவிலஸத்வக்ஷ꞉ஸ்புரத்கௌஸ்துபம்
நிர்யந்நாபிஸரோஜகுட்மலபுடீகம்பீரஸாமத்வனி.
பாத்ராவாப்திஸமுத்ஸுகேன பலினா ஸானந்தமாலோகிதம்
பாயாத்வ꞉ க்ரமவர்தமானமஹிமாஶ்சர்யம் முராரேர்வபு꞉.
ஹஸ்தே ஶஸ்த்ரகிணாங்கிதோ(அ)ருணவிபாகிர்மீரிதோர꞉ஸ்தலோ
நாபிப்ரேங்கதலிர்விலோசனயுகப்ரோத்பூதஶீதாதப꞉.
பாஹூர்மிஶ்ரிதவஹ்நிரேஷ ததிதி வ்யாக்ஷிப்யவாக்யம் கவே꞉
தாரைரத்யயனைர்ஹரன்பலிமன꞉ பாயாஜ்ஜகத்வாமன꞉.
ஸ்வஸ்தி ஸ்வாகதமர்த்யஹம் வத விபோ கிம் தீயதாம் மேதினீ
கா மாத்ரா மம விக்ரமத்ரயபதம் தத்தம் ஜலம் தீயதாம்.
மா தேஹீத்யுஶனாப்ரவீத்தரிரயம் பாத்ரம் கிமஸ்மாத்பரம்
சேத்யேவம் பலினார்சிதோ மகமுகே பாயாத்ஸ வோ வாமன꞉.
ஸ்வாமீ ஸன்புவனத்ரயஸ்ய விக்ருதிம் நீதோ(அ)ஸி கிம் யாச்ஞயா
யத்வா விஶ்வஸ்ருஜா த்வயைவ ந க்ருதம் தத்தீயதாம் தே குத꞉.
தானம் ஶ்ரேஷ்டதமாய துப்யமதுலம் பந்தாய நோ முக்தயே
விஜ்ஞப்தோ பலினா நிருத்தரதயா ஹ்ரீதோ ஹரி꞉ பாது வ꞉.
ப்ரஹ்மாண்டச்சத்ரதண்ட꞉ ஶதத்ருதிபவனாம்போருஹோ நாலதண்ட꞉
க்ஷோணீனௌகூபதண்ட꞉ க்ஷரதமரஸரித்பட்டிகாகேதுதண்ட꞉.
ஜ்யோதிஶ்சக்ராக்ஷதண்டஸ்த்ரிபுவனவிஜயஸ்தம்பதண்டோ(அ)ங்க்ரிதண்ட꞉
ஶ்ரேயஸ்த்ரைவிக்ரமஸ்தே விதரது விபுதத்வேஷிணாம் காலதண்ட꞉.
யஸ்மாதாக்ராமதோ த்யாம் கருடமணிஶிலாகேதுதண்டாயமானா-
தாஶ்ச்யோதந்த்யாபபாஸே ஸுரஸரிதமலா வைஜயந்தீவ காந்தா.
பூமிஷ்டோ யஸ்ததான்யோ புவனக்ருஹமஹாஸ்தம்பஶோபாம் ததான꞉
பாதாமேதௌ பயோஜோதரலலிததலௌ பங்கஜாக்ஷஸ்ய பாதௌ.
கஸ்த்வம் ப்ரஹ்மன்னபூர்வ꞉ க்வ ச தவ வஸதிர்யாகிலா ப்ரஹ்மஸ்ருஷ்டி꞉
கஸ்தே நாதோ ஹ்யநாத꞉ க்வ ஸ தவ ஜனகோ நைவ தாதம் ஸ்மராமி.
கிம் தே(அ)பீஷ்டம் ததாமி த்ரிபதபரிமிதா பூமிரல்பம் கிமேதத்
த்ரைலோக்யம் பாவகர்பம் பலிமிதமவதத்வாமனோ வ꞉ ஸ பாயாத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |