ஹரி காருண்ய ஸ்தோத்திரம்

யா த்வரா ஜலஸஞ்சாரே யா த்வரா வேதரக்ஷணே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா மந்தரோத்தாரே யா த்வரா(அ)ம்ருதரக்ஷணே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா க்ரோடவேஷஸ்ய வித்ருதௌ பூஸம்ருத்த்ருதௌ।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா சாந்த்ரமாலாயா தாரணே போதரக்ஷணே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா வடுவேஷஸ்ய தாரணே பலிபந்தனே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா க்ஷத்ரதலனே யா த்வரா மாத்ருரக்ஷணே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா கபிராஜஸ்ய போஷணே ஸேதுபந்தனே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா ரக்ஷஹனனே யா த்வரா ப்ராத்ருரக்ஷணே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா கோபகன்யானாம் ரக்ஷணே கம்ஸவாரணே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா பைஷ்மிஹரணே யா த்வரா ருக்மிபந்தனே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா பௌத்தஸித்தாந்தகதனே பௌத்தமோஹனே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।
யா த்வரா துரகாரோஹே யா த்வரா ம்லேச்சவாரணே।
மய்யார்த்தே கருணாமூர்தே ஸா த்வரா க்வ கதா ஹரே।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |