பாண்டுரங்க அஷ்டகம்

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiMalayalamTeluguKannada

மஹாயோகபீடே தடே பீமரத்யா
வரம் புண்டரீகாய தாதும் முனீந்த்ரை꞉।
ஸமாகத்ய திஷ்டந்தமானந்தகந்தம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்।
தடித்வாஸஸம் நீலமேகாவபாஸம்
ரமாமந்திரம் ஸுந்தரம் சித்ப்ரகாஶம்।
வரந்த்விஷ்டிகாயாம் ஸமன்யஸ்தபாதம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்।
ப்ரமாணம் பவாப்தேரிதம் மாமகானாம்
நிதம்ப꞉ கராப்யாம் த்ருதோ யேன தஸ்மாத்।
விதாதுர்வஸத்யை த்ருதோ நாபிகோஶ꞉
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்।
ஸ்புரத்கௌஸ்துபாலங்க்ருதம் கண்டதேஶே
ஶ்ரியா ஜுஷ்டகேயூரகம் ஶ்ரீநிவாஸம்।
ஶிவம் ஶாந்தமீட்யம் வரம் லோகபாலம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்।
ஶரச்சந்த்ரபிம்பானனம் சாருஹாஸம்
லஸத்குண்டலாக்ராந்த-
கண்டஸ்தலாந்தம்।
ஜபாராகபிம்பாதரம் கஞ்ஜநேத்ரம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்।
கிரீடோஜ்ஜ்வலத்ஸர்வ-
திக்ப்ராந்தபாகம்
ஸுரைரர்சிதம் திவ்யரத்னைரனர்கை꞉।
த்ரிபங்காக்ருதிம் பர்ஹமால்யாவதம்ஸம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்।
விபும் வேணுநாதம் சரந்தம் துரந்தம்
ஸ்வயம் லீலயா கோபவேஷம் ததானம்।
கவாம் வ்ருந்தகாநந்தனம் சாருஹாஸம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்।
அஜம் ருக்மிணீப்ராணஸஞ்ஜீவனம் தம்
பரம் தாம கைவல்யமேகம் துரீயம்।
ப்ரஸன்னம் ப்ரபன்னார்திஹம் தேவதேவம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்।
ஸ்தவம் பாண்டுரங்கஸ்ய வை புண்யதம் யே
படந்த்யேகசித்தேன பக்த்யா ச நித்யம்।
பவாம்போநிதிம் தே விதீர்த்வாந்தகாலே
ஹரேராலயம் ஶாஶ்வதம் ப்ராப்னுவந்தி।

Recommended for you

 

Video - Panduranga Ashtaka Stotram 

 

Panduranga Ashtaka Stotram

 

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3670364