விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் - Vishnu Sahasranamam In Tamil Lyrics

ௐ ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் .
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்னோபஶாந்தயே .. 1..

யஸ்ய த்விரதவக்த்ராத்யா꞉ பாரிஷத்யா꞉ பர꞉ ஶதம் .
விக்னம் நிக்னந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே .. 2..

வ்யாஸம் வஸிஷ்டனப்தாரம் ஶக்தே꞉ பௌத்ரமகல்மஷம் .
பராஶராத்மஜம் வந்தே ஶுகதாதம் தபோநிதிம் .. 3..

வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே .
நமோ வை ப்ரஹ்மநிதயே வாஸிஷ்டாய நமோ நம꞉ .. 4..

அவிகாராய ஶுத்தாய நித்யாய பரமாத்மனே .
ஸதைகரூபரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே .. 5..

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜன்மஸம்ஸாரபந்தனாத் .
விமுச்யதே நமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே .. 6..

ௐ நமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே .
ஶ்ரீவைஶம்பாயன உவாச ---
ஶ்ருத்வா தர்மானஶேஷேண பாவனானி ச ஸர்வஶ꞉ .
யுதிஷ்டிர꞉ ஶாந்தனவம் புனரேவாப்யபாஷத .. 7..

யுதிஷ்டிர உவாச ---
கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வாப்யேகம் பராயணம் .
ஸ்துவந்த꞉ கம் கமர்சந்த꞉ ப்ராப்னுயுர்மானவா꞉ ஶுபம் .. 8..

கோ தர்ம꞉ ஸர்வதர்மாணாம் பவத꞉ பரமோ மத꞉ .
கிம் ஜபன்முச்யதே ஜந்துர்ஜன்ம ஸம்ஸாரபந்தனாத் .. 9..

பீஷ்ம உவாச ---
ஜகத்ப்ரபும் தேவதேவமனந்தம் புருஷோத்தமம் .
ஸ்துவன் நாமஸஹஸ்ரேண புருஷ꞉ ஸததோத்தித꞉ .. 10..

தமேவ சார்சயந்நித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம் .
த்யாயன் ஸ்துவன் நமஸ்யம்ஶ்ச யஜமானஸ்தமேவ ச .. 11..

அநாதிநிதனம் விஷ்ணும் ஸர்வலோகமஹேஶ்வரம் .
லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவந்நித்யம் ஸர்வது꞉காதிகோ பவேத் .. 12..

ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வதர்மஜ்ஞம் லோகானாம் கீர்திவர்தனம் .
லோகநாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூதபவோத்பவம் .. 13..

ஏஷ மே ஸர்வதர்மாணாம் தர்மோ(அ)திகதமோ மத꞉ .
யத்பக்த்யா புண்டரீகாக்ஷம் ஸ்தவைரர்சேன்னர꞉ ஸதா .. 14..

பரமம் யோ மஹத்தேஜ꞉ பரமம் யோ மஹத்தப꞉ .
பரமம் யோ மஹத்ப்ரஹ்ம பரமம் ய꞉ பராயணம் .. 15..

பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மங்கலானாம் ச மங்கலம் .
தைவதம் தைவதானாம் ச பூதானாம் யோ(அ)வ்யய꞉ பிதா .. 16..

யத꞉ ஸர்வாணி பூதானி பவந்த்யாதியுகாகமே .
யஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரலயம் யாந்தி புனரேவ யுகக்ஷயே .. 17..

தஸ்ய லோகப்ரதானஸ்ய ஜகந்நாதஸ்ய பூபதே .
விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரம் மே ஶ்ருணு பாபபயாபஹம் .. 18..

யானி நாமானி கௌணானி விக்யாதானி மஹாத்மன꞉ .
ருஷிபி꞉ பரிகீதானி தானி வக்ஷ்யாமி பூதயே .. 19..

ருஷிர்நாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேதவ்யாஸோ மஹாமுனி꞉ ..

சந்தோ(அ)னுஷ்டுப் ததா தேவோ பகவான் தேவகீஸுத꞉ .. 20..

அம்ருதாம்ஶூத்பவோ பீஜம் ஶக்திர்தேவகிநந்தன꞉ .
த்ரிஸாமா ஹ்ருதயம் தஸ்ய ஶாந்த்யர்தே விநியோஜ்யதே .. 21..

விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஶ்வரம் ..

அனேகரூப தைத்யாந்தம் நமாமி புருஷோத்தமம் .. 22 ..

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீவிஷ்ணோர்திவ்ய ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய .
ஶ்ரீ வேதவ்யாஸோ பகவான் ருஷி꞉ .
அனுஷ்டுப் சந்த꞉ .
ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணு꞉ பரமாத்மா ஶ்ரீமந்நாராயணோ தேவதா .
அம்ருதாம்ஶூத்பவோ பானுரிதி பீஜம் .
தேவகீநந்தன꞉ ஸ்ரஷ்டேதி ஶக்தி꞉ .
உத்பவ꞉ க்ஷோபணோ தேவ இதி பரமோ மந்த்ர꞉ .
ஶங்கப்ருன்னந்தகீ சக்ரீதி கீலகம் .
ஶார்ங்கதன்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம் .
ரதாங்கபாணிரக்ஷோப்ய இதி நேத்ரம் .
த்ரிஸாமா ஸாமக꞉ ஸாமேதி கவசம் .
ஆனந்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோனி꞉ .
ருது꞉ ஸுதர்ஶன꞉ கால இதி திக்பந்த꞉ ..
ஶ்ரீவிஶ்வரூப இதி த்யானம் .
ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணுப்ரீத்யர்தே ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரபாடே விநியோக꞉ ..

அத த்யானம் .

க்ஷீரோதன்வத்ப்ரதேஶே ஶுசிமணிவிலஸத்ஸைகதே - ர்மௌக்திகானாம்
மாலாக்லுப்தாஸனஸ்த꞉ ஸ்படிகமணினிபை - ர்மௌக்திகைர்மண்டிதாங்க꞉ .
ஶுப்ரைரப்ரைரதப்ரைருபரி விரசிதை - ர்முக்தபீயூஷ வர்ஷை꞉
ஆனந்தீ ந꞉ புனீயாதரிநலினகதா ஶங்கபாணிர்முகுந்த꞉ .. 1..

பூ꞉ பாதௌ யஸ்ய நாபிர்வியதஸுரனிலஶ்சந்த்ர ஸூர்யௌ ச நேத்ரே
கர்ணாவாஶா꞉ ஶிரோ த்யௌர்முகமபி தஹனோ யஸ்ய வாஸ்தேயமப்தி꞉ .
அந்த꞉ஸ்தம் யஸ்ய விஶ்வம் ஸுரநரகககோபோகி கந்தர்வதைத்யை꞉
சித்ரம் ரம்ரம்யதே தம் த்ரிபுவன வபுஷம் விஷ்ணுமீஶம் நமாமி .. 2..

ௐ ஶாந்தாகாரம் புஜகஶயனம் பத்மநாபம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாதாரம் ககனஸத்ருஶம் மேகவர்ணம் ஶுபாங்கம் .
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகிபிர்த்யானகம்யம்
வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் ஸர்வலோகைகநாதம் .. 3..

மேகஶ்யாமம் பீதகௌஶேயவாஸம்
ஶ்ரீவத்ஸாங்கம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாங்கம் .
புண்யோபேதம் புண்டரீகாயதாக்ஷம்
விஷ்ணும் வந்தே ஸர்வலோகைகநாதம் .. 4..

நம꞉ ஸமஸ்தபூதாநாமாதிபூதாய பூப்ருதே .
அனேகரூபரூபாய விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே .. 5..

ஸஶங்கசக்ரம் ஸகிரீடகுண்டலம்
ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் .
ஸஹாரவக்ஷ꞉ஸ்தல ஶோபிகௌஸ்துபம்
நமாமி விஷ்ணும் ஶிரஸா சதுர்புஜம் .. 6..

சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமஸிம்ஹாஸனோபரி
ஆஸீனமம்புதஶ்யாம - மாயதாக்ஷமலங்க்ருதம் .
சந்த்ரானனம் சதுர்பாஹும் ஶ்ரீவத்ஸாங்கித வக்ஷஸம்
ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்ருஷ்ணமாஶ்ரயே .. 7..


ஸ்தோத்ரம் .

விஶ்வம் விஷ்ணுர்வஷட்காரோ பூதபவ்யபவத்ப்ரபு꞉ .
பூதக்ருத்பூதப்ருத்பாவோ பூதாத்மா பூதபாவன꞉ .. 1..

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமா கதி꞉ .
அவ்யய꞉ புருஷ꞉ ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோ(அ)க்ஷர ஏவ ச .. 2..

யோகோ யோகவிதாம் நேதா ப்ரதானபுருஷேஶ்வர꞉ .
நாரஸிம்ஹவபு꞉ ஶ்ரீமான் கேஶவ꞉ புருஷோத்தம꞉ .. 3..

ஸர்வ꞉ ஶர்வ꞉ ஶிவ꞉ ஸ்தாணுர்பூதாதிர்நிதிரவ்யய꞉ .
ஸம்பவோ பாவனோ பர்தா ப்ரபவ꞉ ப்ரபுரீஶ்வர꞉ .. 4..

ஸ்வயம்பூ꞉ ஶம்புராதித்ய꞉ புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வன꞉ .
அநாதிநிதனோ தாதா விதாதா தாதுருத்தம꞉ .. 5..

அப்ரமேயோ ஹ்ருஷீகேஶ꞉ பத்மநாபோ(அ)மரப்ரபு꞉ .
விஶ்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்ட꞉ ஸ்தவிரோ த்ருவ꞉ .. 6..

அக்ராஹ்ய꞉ ஶாஶ்வத꞉ க்ருஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷ꞉ ப்ரதர்தன꞉ .
ப்ரபூதஸ்த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மங்கலம் பரம் .. 7..

ஈஶான꞉ ப்ராணத꞉ ப்ராணோ ஜ்யேஷ்ட꞉ ஶ்ரேஷ்ட꞉ ப்ரஜாபதி꞉ .
ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ மாதவோ மதுஸூதன꞉ .. 8..

ஈஶ்வரோ விக்ரமீ தன்வீ மேதாவீ விக்ரம꞉ க்ரம꞉ .
அனுத்தமோ துராதர்ஷ꞉ க்ருதஜ்ஞ꞉ க்ருதிராத்மவான் .. 9..

ஸுரேஶ꞉ ஶரணம் ஶர்ம விஶ்வரேதா꞉ ப்ரஜாபவ꞉ .
அஹ꞉ ஸம்வத்ஸரோ வ்யால꞉ ப்ரத்யய꞉ ஸர்வதர்ஶன꞉ .. 10..

அஜ꞉ ஸர்வேஶ்வர꞉ ஸித்த꞉ ஸித்தி꞉ ஸர்வாதிரச்யுத꞉ .
வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா ஸர்வயோகவிநி꞉ஸ்ருத꞉ .. 11..

வஸுர்வஸுமனா꞉ ஸத்ய꞉ ஸமாத்மா(அ)ஸம்மித꞉ ஸம꞉ .
அமோக꞉ புண்டரீகாக்ஷோ வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாக்ருதி꞉ .. 12..

ருத்ரோ பஹுஶிரா பப்ருர்விஶ்வயோனி꞉ ஶுசிஶ்ரவா꞉ .
அம்ருத꞉ ஶாஶ்வதஸ்தாணுர் - வராரோஹோ மஹாதபா꞉ .. 13..

ஸர்வக꞉ ஸர்வவித்பானுர் - விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்தன꞉ .
வேதோ வேதவிதவ்யங்கோ வேதாங்கோ வேதவித் கவி꞉ .. 14..

லோகாத்யக்ஷ꞉ ஸுராத்யக்ஷோ தர்மாத்யக்ஷ꞉ க்ருதாக்ருத꞉ .
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்தம்ஷ்ட்ர - ஶ்சதுர்புஜ꞉ .. 15..

ப்ராஜிஷ்ணுர்போஜனம் போக்தா ஸஹிஷ்ணுர்ஜகதாதிஜ꞉ .
அனகோ விஜயோ ஜேதா விஶ்வயோனி꞉ புனர்வஸு꞉ .. 16..

உபேந்த்ரோ வாமன꞉ ப்ராம்ஶுரமோக꞉ ஶுசிரூர்ஜித꞉ .
அதீந்த்ர꞉ ஸங்க்ரஹ꞉ ஸர்கோ த்ருதாத்மா நியமோ யம꞉ .. 17..

வேத்யோ வைத்ய꞉ ஸதாயோகீ வீரஹா மாதவோ மது꞉ .
அதீந்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபல꞉ .. 18..

மஹாபுத்திர்மஹாவீர்யோ மஹாஶக்திர்மஹாத்யுதி꞉ .
அநிர்தேஶ்யவபு꞉ ஶ்ரீமானமேயாத்மா மஹாத்ரித்ருக் .. 19..

மஹேஷ்வாஸோ மஹீபர்தா ஶ்ரீநிவாஸ꞉ ஸதாம் கதி꞉ .
அநிருத்த꞉ ஸுரானந்தோ கோவிந்தோ கோவிதாம் பதி꞉ .. 20..

மரீசிர்தமனோ ஹம்ஸ꞉ ஸுபர்ணோ புஜகோத்தம꞉ .
ஹிரண்யநாப꞉ ஸுதபா꞉ பத்மநாப꞉ ப்ரஜாபதி꞉ .. 21..

அம்ருத்யு꞉ ஸர்வத்ருக் ஸிம்ஹ꞉ ஸந்தாதா ஸந்திமான் ஸ்திர꞉ .
அஜோ துர்மர்ஷண꞉ ஶாஸ்தா விஶ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா .. 22..

குருர்குருதமோ தாம ஸத்ய꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ .
நிமிஷோ(அ)நிமிஷ꞉ ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதிருதாரதீ꞉ .. 23..

அக்ரணீர்க்ராமணீ꞉ ஶ்ரீமான் ந்யாயோ நேதா ஸமீரண꞉ .
ஸஹஸ்ரமூர்தா விஶ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் .. 24..

ஆவர்தனோ நிவ்ருத்தாத்மா ஸம்வ்ருத꞉ ஸம்ப்ரமர்தன꞉ .
அஹ꞉ ஸம்வர்தகோ வஹ்நிரனிலோ தரணீதர꞉ .. 25..

ஸுப்ரஸாத꞉ ப்ரஸன்னாத்மா விஶ்வத்ருக்விஶ்வபுக்விபு꞉ .
ஸத்கர்தா ஸத்க்ருத꞉ ஸாதுர்ஜஹ்னுர்நாராயணோ நர꞉ .. 26..

அஸங்க்யேயோ -(அ)ப்ரமேயாத்மா விஶிஷ்ட꞉ ஶிஷ்டக்ருச்சுசி꞉ .
ஸித்தார்த꞉ ஸித்தஸங்கல்ப꞉ ஸித்தித꞉ ஸித்திஸாதன꞉ .. 27..

வ்ருஷாஹீ வ்ருஷபோ விஷ்ணுர்வ்ருஷபர்வா வ்ருஷோதர꞉ .
வர்தனோ வர்தமானஶ்ச விவிக்த꞉ ஶ்ருதிஸாகர꞉ .. 28..

ஸுபுஜோ துர்தரோ வாக்மீ மஹேந்த்ரோ வஸுதோ வஸு꞉ .
நைகரூபோ ப்ருஹத்ரூப꞉ ஶிபிவிஷ்ட꞉ ப்ரகாஶன꞉ .. 29..

ஓஜஸ்தேஜோத்யுதிதர꞉ ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபன꞉ .
ருத்த꞉ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ரஶ்சந்த்ராம்ஶுர்பாஸ்க - ரத்யுதி꞉ .. 30..

அம்ருதாம்ஶூத்பவோ பானு꞉ ஶஶபிந்து꞉ ஸுரேஶ்வர꞉ .
ஔஷதம் ஜகத꞉ ஸேது꞉ ஸத்யதர்மபராக்ரம꞉ .. 31..

பூதபவ்யபவந்நாத꞉ பவன꞉ பாவனோ(அ)னல꞉ .
காமஹா காமக்ருத்காந்த꞉ காம꞉ காமப்ரத꞉ ப்ரபு꞉ .. 32..

யுகாதிக்ருத்யுகாவர்தோ நைகமாயோ மஹாஶன꞉ .
அத்ருஶ்யோ வ்யக்தரூபஶ்ச ஸஹஸ்ரஜிதனந்தஜித் .. 33..

இஷ்டோ(அ)விஶிஷ்ட꞉ ஶிஷ்டேஷ்ட꞉ ஶிகண்டீ நஹுஷோ வ்ருஷ꞉ .
க்ரோதஹா க்ரோதக்ருத்கர்தா விஶ்வபாஹுர்மஹீதர꞉ .. 34..

அச்யுத꞉ ப்ரதித꞉ ப்ராண꞉ ப்ராணதோ வாஸவானுஜ꞉ .
அபாம்நிதிரதிஷ்டான - மப்ரமத்த꞉ ப்ரதிஷ்டித꞉ .. 35..

ஸ்கந்த꞉ ஸ்கந்ததரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹன꞉ .
வாஸுதேவோ ப்ருஹத்பானுராதிதேவ꞉ புரந்தர꞉ .. 36..

அஶோகஸ்தாரணஸ்தார꞉ ஶூர꞉ ஶௌரிர்ஜனேஶ்வர꞉ .
அனுகூல꞉ ஶதாவர்த꞉ பத்மீ பத்மனிபேக்ஷண꞉ .. 37..

பத்மநாபோ(அ)ரவிந்தாக்ஷ꞉ பத்மகர்ப꞉ ஶரீரப்ருத் .
மஹர்த்திர்ருத்தோ வ்ருத்தாத்மா மஹாக்ஷோ கருடத்வஜ꞉ .. 38..

அதுல꞉ ஶரபோ பீம꞉ ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரி꞉ .
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிஞ்ஜய꞉ .. 39..

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர்தாமோதர꞉ ஸஹ꞉ .
மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவானமிதாஶன꞉ .. 40..

உத்பவ꞉ க்ஷோபணோ தேவ꞉ ஶ்ரீகர்ப꞉ பரமேஶ்வர꞉ .
கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா கஹனோ குஹ꞉ .. 41..

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தான꞉ ஸம்ஸ்தான꞉ ஸ்தானதோ த்ருவ꞉ .
பரர்த்தி꞉ பரமஸ்பஷ்டஸ்துஷ்ட꞉ புஷ்ட꞉ ஶுபேக்ஷண꞉ .. 42..

ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோ நேயோ நயோ(அ)னய꞉ . (விராமோ விரதோ)
வீர꞉ ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ தர்மோ தர்மவிதுத்தம꞉ .. 43..

வைகுண்ட꞉ புருஷ꞉ ப்ராண꞉ ப்ராணத꞉ ப்ரணவ꞉ ப்ருது꞉ .
ஹிரண்யகர்ப꞉ ஶத்ருக்னோ வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜ꞉ .. 44..

ருது꞉ ஸுதர்ஶன꞉ கால꞉ பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹ꞉ .
உக்ர꞉ ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ விஶ்ராமோ விஶ்வதக்ஷிண꞉ .. 45..

விஸ்தார꞉ ஸ்தாவரஸ்தாணு꞉ ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம் .
அர்தோ(அ)னர்தோ மஹாகோஶோ மஹாபோகோ மஹாதன꞉ .. 46..

அநிர்விண்ண꞉ ஸ்தவிஷ்டோ -(அ)பூர்தர்மயூபோ மஹாமக꞉ .
நக்ஷத்ரனேமிர்நக்ஷத்ரீ க்ஷம꞉ க்ஷாம꞉ ஸமீஹன꞉ .. 47..

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஶ்ச க்ரது꞉ ஸத்ரம் ஸதாம் கதி꞉ .
ஸர்வதர்ஶீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் .. 48..

ஸுவ்ரத꞉ ஸுமுக꞉ ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸுகோஷ꞉ ஸுகத꞉ ஸுஹ்ருத் .
மனோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீரபாஹுர்விதாரண꞉ .. 49..

ஸ்வாபன꞉ ஸ்வவஶோ வ்யாபீ நைகாத்மா நைககர்மக்ருத் .
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்நகர்போ தனேஶ்வர꞉ .. 50..

தர்மகுப்தர்மக்ருத்தர்மீ ஸதஸத்க்ஷரமக்ஷரம் .
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்ஶுர்விதாதா க்ருதலக்ஷண꞉ .. 51..

கபஸ்தினேமி꞉ ஸத்த்வஸ்த꞉ ஸிம்ஹோ பூதமஹேஶ்வர꞉ .
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேஶோ தேவப்ருத்குரு꞉ .. 52..

உத்தரோ கோபதிர்கோப்தா ஜ்ஞானகம்ய꞉ புராதன꞉ .
ஶரீரபூதப்ருத்போக்தா கபீந்த்ரோ பூரிதக்ஷிண꞉ .. 53..

ஸோமபோ(அ)ம்ருதப꞉ ஸோம꞉ புருஜித்புருஸத்தம꞉ .
வினயோ ஜய꞉ ஸத்யஸந்தோ தாஶார்ஹ꞉ ஸாத்வதாம்பதி꞉ .. 54..

ஜீவோ வினயிதா ஸாக்ஷீ முகுந்தோ(அ)மிதவிக்ரம꞉ .
அம்போநிதிரனந்தாத்மா மஹோததிஶயோ(அ)ந்தக꞉ .. 55..

அஜோ மஹார்ஹ꞉ ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ர꞉ ப்ரமோதன꞉ .
ஆனந்தோ நந்தனோ நந்த꞉ ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரம꞉ .. 56..

மஹர்ஷி꞉ கபிலாசார்ய꞉ க்ருதஜ்ஞோ மேதினீபதி꞉ .
த்ரிபதஸ்த்ரிதஶாத்யக்ஷோ மஹாஶ்ருங்க꞉ க்ருதாந்தக்ருத் .. 57..

மஹாவராஹோ கோவிந்த꞉ ஸுஷேண꞉ கனகாங்கதீ .
குஹ்யோ கபீரோ கஹனோ குப்தஶ்சக்ரகதாதர꞉ .. 58..

வேதா꞉ ஸ்வாங்கோ(அ)ஜித꞉ க்ருஷ்ணோ த்ருட꞉ ஸங்கர்ஷணோ(அ)ச்யுத꞉ .
வருணோ வாருணோ வ்ருக்ஷ꞉ புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனா꞉ .. 59..

பகவான் பகஹா(ஆ)நந்தீ வனமாலீ ஹலாயுத꞉ .
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்ய꞉ ஸஹிஷ்ணுர்கதிஸத்தம꞉ .. 60..

ஸுதன்வா கண்டபரஶுர்தாருணோ த்ரவிணப்ரத꞉ .
திவஸ்ப்ருக் ஸர்வத்ருக்வ்யாஸோ வாசஸ்பதிரயோநிஜ꞉ .. 61..
த்ரிஸாமா ஸாமக꞉ ஸாம நிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் .
ஸம்ந்யாஸக்ருச்சம꞉ ஶாந்தோ நிஷ்டா ஶாந்தி꞉ பராயணம் .. 62..

ஶுபாங்க꞉ ஶாந்தித꞉ ஸ்ரஷ்டா குமுத꞉ குவலேஶய꞉ .
கோஹிதோ கோபதிர்கோப்தா வ்ருஷபாக்ஷோ வ்ருஷப்ரிய꞉ .. 63..

அநிவர்தீ நிவ்ருத்தாத்மா ஸங்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருச்சிவ꞉ .
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷா꞉ ஶ்ரீவாஸ꞉ ஶ்ரீபதி꞉ ஶ்ரீமதாம்வர꞉ .. 64..

ஶ்ரீத꞉ ஶ்ரீஶ꞉ ஶ்ரீநிவாஸ꞉ ஶ்ரீநிதி꞉ ஶ்ரீவிபாவன꞉ .
ஶ்ரீதர꞉ ஶ்ரீகர꞉ ஶ்ரேய꞉ ஶ்ரீமாம்ˮல்லோகத்ரயாஶ்ரய꞉ .. 65..

ஸ்வக்ஷ꞉ ஸ்வங்க꞉ ஶதானந்தோ நந்திர்ஜ்யோதிர்கணேஶ்வர꞉ .
விஜிதாத்மா(அ)விதேயாத்மா ஸத்கீர்திஶ்சின்னஸம்ஶய꞉ .. 66..

உதீர்ண꞉ ஸர்வதஶ்சக்ஷுரனீஶ꞉ ஶாஶ்வதஸ்திர꞉ .
பூஶயோ பூஷணோ பூதிர்விஶோக꞉ ஶோகநாஶன꞉ .. 67..

அர்சிஷ்மானர்சித꞉ கும்போ விஶுத்தாத்மா விஶோதன꞉ .
அநிருத்தோ(அ)ப்ரதிரத꞉ ப்ரத்யும்னோ(அ)மிதவிக்ரம꞉ .. 68..

காலனேமினிஹா வீர꞉ ஶௌரி꞉ ஶூரஜனேஶ்வர꞉ .
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶ꞉ கேஶவ꞉ கேஶிஹா ஹரி꞉ .. 69..

காமதேவ꞉ காமபால꞉ காமீ காந்த꞉ க்ருதாகம꞉ .
அநிர்தேஶ்யவபுர் - விஷ்ணுர்வீரோ -(அ)னந்தோ தனஞ்ஜய꞉ .. 70..

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்தன꞉ .
ப்ரஹ்மவித் ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரிய꞉ .. 71..

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரக꞉ .
மஹாக்ரதுர்மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி꞉ .. 72..

ஸ்தவ்ய꞉ ஸ்தவப்ரிய꞉ ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதி꞉ ஸ்தோதா ரணப்ரிய꞉ .
பூர்ண꞉ பூரயிதா புண்ய꞉ புண்யகீர்திரநாமய꞉ .. 73..

மனோஜவஸ்தீர்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ரத꞉ .
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர்வஸுமனா ஹவி꞉ .. 74..

ஸத்கதி꞉ ஸத்க்ருதி꞉ ஸத்தா ஸத்பூதி꞉ ஸத்பராயண꞉ .
ஶூரஸேனோ யதுஶ்ரேஷ்ட꞉ ஸந்நிவாஸ꞉ ஸுயாமுன꞉ .. 75..

பூதாவாஸோ வாஸுதேவ꞉ ஸர்வாஸுநிலயோ(அ)னல꞉ .
தர்பஹா தர்பதோ த்ருப்தோ துர்தரோ(அ)தாபராஜித꞉ .. 76..

விஶ்வமூர்திர்மஹாமூர்தி - ர்தீப்தமூர்திரமூர்திமான் .
அனேகமூர்திரவ்யக்த꞉ ஶதமூர்தி꞉ ஶதானன꞉ .. 77..

ஏகோ நைக꞉ ஸவ꞉ க꞉ கிம் யத் தத்பதமனுத்தமம் .
லோகபந்துர்லோகநாதோ மாதவோ பக்தவத்ஸல꞉ .. 78..

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ வராங்கஶ்சந்தனாங்கதீ .
வீரஹா விஷம꞉ ஶூன்யோ க்ருதாஶீரசலஶ்சல꞉ .. 79..

அமானீ மானதோ மான்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்ருக் .
ஸுமேதா மேதஜோ தன்ய꞉ ஸத்யமேதா தராதர꞉ .. 80..

தேஜோவ்ருஷோ த்யுதிதர꞉ ஸர்வஶஸ்த்ரப்ருதாம் வர꞉ .
ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ நைகஶ்ருங்கோ கதாக்ரஜ꞉ .. 81..

சதுர்மூர்திஶ்சதுர்பாஹு - ஶ்சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்கதி꞉ .
சதுராத்மா சதுர்பாவஶ்சதுர்வேத - விதேகபாத் .. 82..

ஸமாவர்தோ -(அ)நிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரம꞉ .
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா .. 83..

ஶுபாங்கோ லோகஸாரங்க꞉ ஸுதந்துஸ்தந்துவர்தன꞉ .
இந்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்ருதகர்மா க்ருதாகம꞉ .. 84..

உத்பவ꞉ ஸுந்தர꞉ ஸுந்தோ ரத்னநாப꞉ ஸுலோசன꞉ .
அர்கோ வாஜஸன꞉ ஶ்ருங்கீ ஜயந்த꞉ ஸர்வவிஜ்ஜயீ .. 85..

ஸுவர்ணபிந்துரக்ஷோப்ய꞉ ஸர்வவாகீஶ்வரேஶ்வர꞉ .
மஹாஹ்ரதோ மஹாகர்தோ மஹாபூதோ மஹாநிதி꞉ .. 86..

குமுத꞉ குந்தர꞉ குந்த꞉ பர்ஜன்ய꞉ பாவனோ(அ)னில꞉ .
அம்ருதாஶோ(அ)ம்ருதவபு꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வதோமுக꞉ .. 87..

ஸுலப꞉ ஸுவ்ரத꞉ ஸித்த꞉ ஶத்ருஜிச்சத்ருதாபன꞉ .
ந்யக்ரோதோ(அ)தும்பரோ -(அ)ஶ்வத்தஶ்சாணூராந்த்ர நிஷூதன꞉ .. 88..

ஸஹஸ்ரார்சி꞉ ஸப்தஜிஹ்வ꞉ ஸப்தைதா꞉ ஸப்தவாஹன꞉ .
அமூர்திரனகோ(அ)சிந்த்யோ பயக்ருத்பயநாஶன꞉ .. 89..

அணுர்ப்ருஹத்க்ருஶ꞉ ஸ்தூலோ குணப்ருந்நிர்குணோ மஹான் .
அத்ருத꞉ ஸ்வத்ருத꞉ ஸ்வாஸ்ய꞉ ப்ராக்வம்ஶோ வம்ஶவர்தன꞉ .. 90..

பாரப்ருத் கதிதோ யோகீ யோகீஶ꞉ ஸர்வகாமத꞉ .
ஆஶ்ரம꞉ ஶ்ரமண꞉ க்ஷாம꞉ ஸுபர்ணோ வாயுவாஹன꞉ .. 91..

தனுர்தரோ தனுர்வேதோ தண்டோ தமயிதா தம꞉ .
அபராஜித꞉ ஸர்வஸஹோ நியந்தா(அ)நியமோ(அ)யம꞉ .. 92..

ஸத்த்வவான் ஸாத்த்விக꞉ ஸத்ய꞉ ஸத்யதர்மபராயண꞉ .
அபிப்ராய꞉ ப்ரியார்ஹோ(அ)ர்ஹ꞉ ப்ரியக்ருத் ப்ரீதிவர்தன꞉ .. 93..

விஹாயஸகதிர்ஜ்யோதி꞉ ஸுருசிர்ஹுதபுக்விபு꞉ .
ரவிர்விரோசன꞉ ஸூர்ய꞉ ஸவிதா ரவிலோசன꞉ .. 94..

அனந்தோ ஹுதபுக்போக்தா ஸுகதோ நைகஜோ(அ)க்ரஜ꞉ .
அநிர்விண்ண꞉ ஸதாமர்ஷீ லோகாதிஷ்டானமத்புத꞉ .. 95..

ஸனாத்ஸனாதனதம꞉ கபில꞉ கபிரவ்யய꞉ .
ஸ்வஸ்தித꞉ ஸ்வஸ்திக்ருத்ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திபுக்ஸ்வஸ்தி தக்ஷிண꞉ .. 96..

அரௌத்ர꞉ குண்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஶாஸன꞉ .
ஶப்தாதிக꞉ ஶப்தஸஹ꞉ ஶிஶிர꞉ ஶர்வரீகர꞉ .. 97..

அக்ரூர꞉ பேஶலோ தக்ஷோ தக்ஷிண꞉ க்ஷமிணாம்வர꞉ .
வித்வத்தமோ வீதபய꞉ புண்யஶ்ரவணகீர்தன꞉ .. 98..

உத்தாரணோ துஷ்க்ருதிஹா புண்யோ து꞉ஸ்வப்னநாஶன꞉ .
வீரஹா ரக்ஷண꞉ ஸந்தோ ஜீவன꞉ பர்யவஸ்தித꞉ .. 99..

அனந்தரூபோ -(அ)னந்தஶ்ரீர்ஜித மன்யுர்பயாபஹ꞉ .
சதுரஶ்ரோ கபீராத்மா விதிஶோ வ்யாதிஶோ திஶ꞉ .. 100..

அநாதிர்பூர்புவோ லக்ஷ்மீ꞉ ஸுவீரோ ருசிராங்கத꞉ .
ஜனனோ ஜனஜன்மாதிர்பீமோ பீமபராக்ரம꞉ .. 101..

ஆதாரநிலயோ(அ)தாதா புஷ்பஹாஸ꞉ ப்ரஜாகர꞉ .
ஊர்த்வக꞉ ஸத்பதாசார꞉ ப்ராணத꞉ ப்ரணவ꞉ பண꞉ .. 102..

ப்ரமாணம் ப்ராணநிலய꞉ ப்ராணப்ருத்ப்ராணஜீவன꞉ .
தத்த்வம் தத்த்வவிதேகாத்மா ஜன்மம்ருத்யுஜராதிக꞉ .. 103..

பூர்புவ꞉ஸ்வஸ்தருஸ்தார꞉ ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ꞉ .
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹன꞉ .. 104..

யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதன꞉ .
யஜ்ஞாந்தக்ருத் யஜ்ஞகுஹ்யமன்னமந்நாத ஏவ ச .. 105..

ஆத்மயோனி꞉ ஸ்வயஞ்ஜாதோ வைகான꞉ ஸாமகாயன꞉ .
தேவகீநந்தன꞉ ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஶ꞉ பாபநாஶன꞉ .. 106..

ஶங்கப்ருன்னந்தகீ சக்ரீ ஶார்ங்கதன்வா கதாதர꞉ .
ரதாங்கபாணிரக்ஷோப்ய꞉ ஸர்வப்ரஹரணாயுத꞉ .. 107..

ஸர்வப்ரஹரணாயுத ௐ நம இதி .

வனமாலீ கதீ ஶார்ங்கீ ஶங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ .
ஶ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணுர்வாஸுதேவோ -(அ)பிரக்ஷது .. 108..

ஶ்ரீ வாஸுதேவோ(அ)பிரக்ஷது ௐ நம இதி .

பீஷ்ம உவாச ---
இதீதம் கீர்தனீயஸ்ய கேஶவஸ்ய மஹாத்மன꞉ .
நாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யாநாமஶேஷேண ப்ரகீர்திதம் .. 1..

ய இதம் ஶ்ருணுயாந்நித்யம் யஶ்சாபி பரிகீர்தயேத் .
நாஶுபம் ப்ராப்னுயாத்கிஞ்சித்ஸோ -(அ)முத்ரேஹ ச மானவ꞉ .. 2..

வேதாந்தகோ ப்ராஹ்மண꞉ ஸ்யாத்க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் .
வைஶ்யோ தனஸம்ருத்த꞉ ஸ்யாச்சூத்ர꞉ ஸுகமவாப்னுயாத் .. 3..

தர்மார்தீ ப்ராப்னுயாத்தர்மமர்தார்தீ சார்தமாப்னுயாத் .
காமானவாப்னுயாத்காமீ ப்ரஜார்தீ ப்ராப்னுயாத்ப்ரஜாம் .. 4..

பக்திமான் ய꞉ ஸதோத்தாய ஶுசிஸ்தத்கதமானஸ꞉ .
ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய நாம்நாமேதத்ப்ரகீர்தயேத் .. 5..

யஶ꞉ ப்ராப்னோதி விபுலம் ஜ்ஞாதிப்ராதான்யமேவ ச .
அசலாம் ஶ்ரியமாப்னோதி ஶ்ரேய꞉ ப்ராப்னோத்யனுத்தமம் .. 6..

ந பயம் க்வசிதாப்னோதி வீர்யம் தேஜஶ்ச விந்ததி .
பவத்யரோகோ த்யுதிமான் - பலரூபகுணான்வித꞉ .. 7..

ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத்பத்தோ முச்யேத பந்தனாத் .
பயான்முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபன்ன ஆபத꞉ .. 8..

துர்காண்யதிதரத்யாஶு புருஷ꞉ புருஷோத்தமம் .
ஸ்துவந்நாமஸஹஸ்ரேண நித்யம் பக்திஸமன்வித꞉ .. 9..

வாஸுதேவாஶ்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவபராயண꞉ .
ஸர்வபாபவிஶுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸனாதனம் .. 10..

ந வாஸுதேவபக்தாநாமஶுபம் வித்யதே க்வசித் .
ஜன்மம்ருத்யு ஜராவ்யாதிபயம் நைவோபஜாயதே .. 11..

இமம் ஸ்தவமதீயான꞉ ஶ்ரத்தாபக்திஸமன்வித꞉ .
யுஜ்யேதாத்மஸுகக்ஷாந்திஶ்ரீ - த்ருதிஸ்ம்ருதிகீர்திபி꞉ .. 12..

ந க்ரோதோ ந ச மாத்ஸர்யம் ந லோபோ நாஶுபா மதி꞉ .
பவந்தி க்ருத புண்யானாம் பக்தானாம் புருஷோத்தமே .. 13..

த்யௌ꞉ ஸசந்த்ரார்கநக்ஷத்ரா கம் திஶோ பூர்மஹோததி꞉ .
வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்ருதானி மஹாத்மன꞉ .. 14..

ஸஸுராஸுரகந்தர்வம் ஸயக்ஷோரகராக்ஷஸம் .
ஜகத்வஶே வர்ததேதம் க்ருஷ்ணஸ்ய ஸசராசரம் .. 15..

இந்த்ரியாணி மனோ புத்தி꞉ ஸத்த்வம் தேஜோ பலம் த்ருதி꞉ .
வாஸுதேவாத்மகான்யாஹு꞉ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச .. 16..

ஸர்வாகமாநாமாசார꞉ ப்ரதமம் பரிகல்ப்யதே .
ஆசாரப்ரபவோ தர்மோ தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுத꞉ .. 17..

ருஷய꞉ பிதரோ தேவா மஹாபூதானி தாதவ꞉ .
ஜங்கமாஜங்கமம் சேதம் ஜகந்நாராயணோத்பவம் .. 18..

யோகோ ஜ்ஞானம் ததா ஸாங்க்யம் வித்யா꞉ ஶில்பாதி கர்ம ச .
வேதா꞉ ஶாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானமேதத்ஸர்வம் ஜனார்தனாத் .. 19..

ஏகோ விஷ்ணுர்மஹத்பூதம் ப்ருதக்பூதான்யனேகஶ꞉ .
த்ரீம்ல்லோகான்வ்யாப்ய பூதாத்மா புங்க்தே விஶ்வபுகவ்யய꞉ .. 20..

இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோர்வ்யாஸேன கீர்திதம் .
படேத்ய இச்சேத்புருஷ꞉ ஶ்ரேய꞉ ப்ராப்தும் ஸுகானி ச .. 21..

விஶ்வேஶ்வரமஜம் தேவம் ஜகத꞉ ப்ரபுமவ்யயம் .
பஜந்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ந தே யாந்தி பராபவம் .. 22..

ந தே யாந்தி பராபவம் ௐ நம இதி .

அர்ஜுன உவாச ---
பத்மபத்ரவிஶாலாக்ஷ பத்மநாப ஸுரோத்தம .
பக்தாநாமனுரக்தானாம் த்ராதா பவ ஜனார்தன .. 23..

ஶ்ரீபகவானுவாச ---
யோ மாம் நாமஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்சதி பாண்டவ .
ஸோஹ(அ)மேகேன ஶ்லோகேன ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஶய꞉ .. 24..

ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஶய ௐ நம இதி .

வ்யாஸ உவாச ---
வாஸநாத்வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் புவனத்ரயம் .
ஸர்வபூதநிவாஸோ(அ)ஸி வாஸுதேவ நமோ(அ)ஸ்து தே .. 25..

ஶ்ரீ வாஸுதேவ நமோ(அ)ஸ்துத ௐ நம இதி .

பார்வத்யுவாச ---
கேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரகம் .
பட்யதே பண்டிதைர்நித்யம் ஶ்ரோதுமிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ .. 26..

ஈஶ்வர உவாச ---
ஶ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே .
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே .. 27..

ஶ்ரீராமநாம வரானன ௐ நம இதி .

ப்ரஹ்மோவாச ---
நமோ(அ)ஸ்த்வனந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே
ஸஹஸ்ரபாதாக்ஷி ஶிரோருபாஹவே .
ஸஹஸ்ரநாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே
ஸஹஸ்ரகோடியுகதாரிணே நம꞉ .. 28..

ஸஹஸ்ரகோடியுகதாரிணே ௐ நம இதி .

ஸஞ்ஜய உவாச ---
யத்ர யோகேஶ்வர꞉ க்ருஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தனுர்தர꞉ .
தத்ர ஶ்ரீர்விஜயோ பூதிர்த்ருவா நீதிர்மதிர்மம .. 29..

ஶ்ரீபகவானுவாச ---
அனன்யாஶ்சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா꞉ பர்யுபாஸதே .
தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் .. 30..

பரித்ராணாய ஸாதூனாம் விநாஶாய ச துஷ்க்ருதாம் .
தர்மஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே .. 31..

ஆர்தா꞉ விஷண்ணா꞉ ஶிதிலாஶ்ச பீதா꞉ கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்தமானா꞉ .
ஸங்கீர்த்ய நாராயணஶப்தமாத்ரம் விமுக்தது꞉கா꞉ ஸுகினோ பவந்தி .. 32..

காயேன வாசா மனஸேந்த்ரியைர்வா புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே꞉ ஸ்வபாவாத் .
கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி .. 33..

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணோர்திவ்ய ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் .
ௐ தத் ஸத் .


ௐ ஆபதாமபஹர்தாரம் தாதாரம் ஸர்வஸம்பதாம் .
லோகாபிராமம் ஶ்ரீராமம் பூயோ பூயோ நமாம்யஹம் ..

ஆர்தாநாமார்திஹந்தாரம் பீதானாம் பீதிநாஶனம் .
த்விஷதாம் காலதண்டம் தம் ராமசந்த்ரம் நமாம்யஹம் ..

நம꞉ கோதண்டஹஸ்தாய ஸந்தீக்ருதஶராய ச .
கண்டிதாகிலதைத்யாய ராமாய(ஆ)பந்நிவாரிணே ..

ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்த்ராய வேதஸே .
ரகுநாதாய நாதாய ஸீதாயா꞉ பதயே நம꞉ ..

அக்ரத꞉ ப்ருஷ்டதஶ்சைவ பார்ஶ்வதஶ்ச மஹாபலௌ .
ஆகர்ணபூர்ணதன்வானௌ ரக்ஷேதாம் ராமலக்ஷ்மணௌ ..

ஸன்னத்த꞉ கவசீ கட்கீ சாபபாணதரோ யுவா .
கச்சன் மமாக்ரதோ நித்யம் ராம꞉ பாது ஸலக்ஷ்மண꞉ ..

அச்யுதானந்தகோவிந்த நாமோச்சாரணபேஷஜாத் .
நஶ்யந்தி ஸகலா ரோகாஸ்ஸத்யம் ஸத்யம் வதாம்யஹம் ..

ஸத்யம் ஸத்யம் புனஸ்ஸத்யமுத்த்ருத்ய புஜமுச்யதே .
வேதாச்சாஸ்த்ரம் பரம் நாஸ்தி ந தேவம் கேஶவாத்பரம் ..

ஶரீரே ஜர்ஜரீபூதே வ்யாதிக்ரஸ்தே களேவரே .
ஔஷதம் ஜாஹ்னவீதோயம் வைத்யோ நாராயணோ ஹரி꞉ ..

ஆலோட்ய ஸர்வஶாஸ்த்ராணி விசார்ய ச புன꞉ புன꞉ .
இதமேகம் ஸுநிஷ்பன்னம் த்யேயோ நாராயணோ ஹரி꞉ ..

யதக்ஷரபதப்ரஷ்டம் மாத்ராஹீனம் து யத்பவேத் .
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ..

விஸர்கபிந்துமாத்ராணி பதபாதாக்ஷராணி ச .
ந்யூனானி சாதிரிக்தானி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தம ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |