விஷ்ணு தசாவதார ஸ்துதி

மக்னா யதாஜ்யா ப்ரலயே பயோதா புத்தாரிதோ யேன ததா ஹி வேத꞉.
மீனாவதாராய கதாதராய தஸ்மை நம꞉ ஶ்ரீமதுஸூதனாய.
கல்பாந்தகாலே ப்ருʼதிவீம்ʼ ததார ப்ருʼஷ்டே(அ)ச்யுதோ ய꞉ ஸலிலே நிமக்னாம்.
கூர்மாவதாராய நமோ(அ)ஸ்து தஸ்மை பீதாம்பராய ப்ரியதர்ஶனாய.
ரஸாதலஸ்தா தரணீ கிலைஷா தம்ʼஷ்ட்ராக்ரபாகேன த்ருʼதா ஹி யேன.
வராஹரூபாய ஜனார்தனாய தஸ்மை நம꞉ கைடபநாஶனாய.
ஸ்தம்பம்ʼ விதார்ய ப்ரணதம்ʼ ஹி பக்தம்ʼ ரக்ஷ ப்ரஹ்லாதமதோ விநாஶ்ய.
தைத்யம்ʼ நமோ யோ நரஸிம்ʼஹமூர்திர்தீப்தானலார்கத்யுதயே து தஸ்மை.
சலேன யோ(அ)ஜஶ்ச பலிம்ʼ நினாய பாதாலதேஶம்ʼ ஹ்யதிதானஶீலம்.
அனந்தரூபஶ்ச நமஸ்க்ருʼத꞉ ஸ மயா ஹரிர்வாமனரூபதாரீ.
பிதுர்வதாமர்ஷரர்யேண யேன த்ரி꞉ஸப்தவாரான்ஸமரே ஹதாஶ்ச.
க்ஷத்ரா꞉ பிதுஸ்தர்பணமாஹிதஞ்ச தஸ்மை நமோ பார்கவரூபிணே தே.
தஶானனம்ʼ ய꞉ ஸமரே நிஹத்ய,பத்தா பயோதிம்ʼ ஹரிஸைன்யசாரீ.
அயோநிஜாம்ʼ ஸத்வரமுத்ததார ஸீதாபதிம்ʼ தம்ʼ ப்ரணமாமி ராமம்.
விலோலனேனம்ʼ மதுஸிக்தவக்த்ரம்ʼ ப்ரஸன்னமூர்திம்ʼ ஜ்வலதர்கபாஸம்.
க்ருʼஷ்ணாக்ரஜம்ʼ தம்ʼ பலபத்ரரூபம்ʼ நீலாம்பரம்ʼ ஸீரகரம்ʼ நமாமி.
பத்மாஸனஸ்த꞉ ஸ்திரபத்தத்ருʼஷ்டிர்ஜிதேந்த்ரியோ நிந்திதஜீவகாத꞉.
நமோ(அ)ஸ்து தே மோஹவிநாஶகாய ஜினாய புத்தாய ச கேஶவாய.
ம்லேச்சான் நிஹந்தும்ʼ லபதே து ஜன்ம கலௌ ச கல்கீ தஶமாவதார꞉.
நமோ(அ)ஸ்து தஸ்மை நரகாந்தகாய தேவாதிதேவாய மஹாத்மனே ச.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |