ம்ருத்யுஹரன நாராயண ஸ்தோத்திரம்

நாராயணம் ஸஹஸ்ராக்ஷம் பத்மநாபம் புராதனம்।
ஹ்ருஷீகேஶம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம் மே ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி।
கோவிந்தம் புண்டரீகாக்ஷ- மனந்தமஜமவ்யயம்।
கேஶவம் ச ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம் மே ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி।
வாஸுதேவம் ஜகத்யோனிம் பானுவர்ணமதீந்த்ரியம்।
தாமோதரம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம் மே ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி।
ஶங்கசக்ரதரம் தேவம் சத்ரரூபிணமவ்யயம்।
அதோக்ஷஜம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம் மே ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி।
வாராஹம் வாமனம் விஷ்ணும் நரஸிம்ஹம் ஜனார்தனம்।
மாதவம் ச ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம் மே ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி।
புருஷம் புஷ்கரம் புண்யம் க்ஷேமபீஜம் ஜகத்பதிம்।
லோகநாதம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம் மே ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி।
பூதாத்மானம் மஹாத்மானம் ஜகத்யோனிமயோநிஜம்।
விஶ்வரூபம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம் மே ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி।
ஸஹஸ்ரஶிரஸம் தேவம் வ்யக்தாவ்யக்தம் ஸனாதனம்।
மஹாயோகம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம் மே ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |