விஷ்ணு ஜய மங்கல ஸ்தோத்திரம்

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiMalayalamTeluguKannada

ஜய ஜய தேவதேவ।
ஜய மாதவ கேஶவ।
ஜயபத்மபலாஶாக்ஷ।
ஜய கோவிந்த கோபதே।
ஜய ஜய பத்மநாப।
ஜய வைகுண்ட வாமன।
ஜய பத்மஹ்ருஷீகேஶ।
ஜய தாமோதராச்யுத।
ஜய பத்மேஶ்வரானந்த।
ஜய லோககுரோ ஜய।
ஜய ஶங்ககதாபாணே।
ஜய பூதரஸூகர।
ஜய யஜ்ஞேஶ வாராஹ।
ஜய பூதர பூமிப।
ஜய யோகேஶ யோகஜ்ஞ।
ஜய யோகப்ரவர்த்தக।
ஜய யோகப்ரவர்த்தக।
ஜய தர்மப்ரவர்த்தக।
க்ருதப்ரிய ஜய ஜய।
யஜ்ஞேஶ யஜ்ஞாங்க ஜய।
ஜய வந்திதஸத்த்விஜ।
ஜய நாரதஸித்தித।
ஜய புண்யவதாம் கேஹ।
ஜய வைதிகபாஜன।
ஜய ஜய சதுர்புஜ।
ஜய தைத்யபயாவஹ।
ஜய ஸர்வஜ்ஞ ஸர்வாத்மன்।
ஜய ஶங்கர ஶாஶ்வத।
ஜய விஷ்ணோ மஹாதேவ।
ஜய நித்யமதோக்ஷஜ।
ப்ரஸாதம் குரு தேவேஶ।
தர்ஶயாத்ய ஸ்வகாம் தனும்।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3338475