தன்வந்திரி ஸ்தோத்திரம்

நமோ நமோ விஶ்வவிபாவனாய
நமோ நமோ லோகஸுகப்ரதாய.
நமோ நமோ விஶ்வஸ்ருஜேஶ்வராய
நமோ நமோ நமோ முக்திவரப்ரதாய.
நமோ நமஸ்தே(அ)கிலலோகபாய
நமோ நமஸ்தே(அ)கிலகாமதாய.
நமோ நமஸ்தே(அ)கிலகாரணாய
நமோ நமஸ்தே(அ)கிலரக்ஷகாய.
நமோ நமஸ்தே ஸகலார்த்ரிஹர்த்ரே
நமோ நமஸ்தே விருஜ꞉ ப்ரகர்த்ரே.
நமோ நமஸ்தே(அ)கிலவிஶ்வதர்த்ரே
நமோ நமஸ்தே(அ)கிலலோகபர்த்ரே.
ஸ்ருஷ்டம் தேவ சராசரம் ஜகதிதம் ப்ரஹ்மஸ்வரூபேண தே
ஸர்வம் தத்பரிபால்யதே ஜகதிதம் விஷ்ணுஸ்வரூபேண தே.
விஶ்வம் ஸம்ஹ்ரியதே ததேவ நிகிலம் ருத்ரஸ்வரூபேண தே
ஸம்ஸிச்யாம்ருதஶீகரைர்ஹர மஹாரிஷ்டம் சிரம் ஜீவய.
யோ தன்வந்தரிஸஞ்ஜ்ஞயா நிகதித꞉ க்ஷீராப்திதோ நி꞉ஸ்ருதோ
ஹஸ்தாப்யாம் ஜனஜீவனாய கலஶம் பீயூஷபூர்ணம் ததத்.
ஆயுர்வேதமரீரசஜ்ஜனருஜாம் நாஶாய ஸ த்வம் முதா
ஸம்ஸிச்யாம்ருதஶீகரைர்ஹர மஹாரிஷ்டம் சிரம் ஜீவய.
ஸ்த்ரீரூபம் வரபூஷணாம்பரதரம் த்ரைலோக்யஸம்மோஹனம்
க்ருத்வா பாயயதி ஸ்ம ய꞉ ஸுரகணான்பீயூஷமத்யுத்தமம்.
சக்ரே தைத்யகணான் ஸுதாவிரஹிதான் ஸம்மோஹ்ய ஸ த்வம் முதா
ஸம்ஸிச்யாம்ருதஶீகரைர்ஹர மஹாரிஷ்டம் சிரம் ஜீவய.
சாக்ஷுஷோததிஸம்ப்லாவ பூவேதப ஜஷாக்ருதே.
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
ப்ருஷ்டமந்தரநிர்கூர்ணநித்ராக்ஷ கமடாக்ருதே.
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
தரோத்தார ஹிரண்யாக்ஷகாத க்ரோடாக்ருதே ப்ரபோ.
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
பக்தத்ராஸவிநாஶாத்தசண்டத்வ ந்ருஹரே விபோ.
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
யாஞ்சாச்சலபலித்ராஸமுக்தநிர்ஜர வாமன.
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
க்ஷத்ரியாரண்யஸஞ்சேதகுடாரகரரைணுக.
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
ரக்ஷோராஜப்ரதாபாப்திஶோஷணாஶுக ராகவ.
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
பூபராஸுரஸந்தோஹகாலாக்னே ருக்மிணீபதே.
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
வேதமார்கரதானர்ஹவிப்ராந்த்யை புத்தரூபத்ருக்.
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
கலிவர்ணாஶ்ரமாஸ்பஷ்டதர்மர்த்த்யை கல்கிரூபபாக்.
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
அஸாத்யா꞉ கஷ்டஸாத்யா யே மஹாரோகா பயங்கரா꞉.
சிந்தி தாநாஶு சக்ரேண சிரம் ஜீவய ஜீவய.
அல்பம்ருத்யும் சாபம்ருத்யும் மஹோத்பாதானுபத்ரவான்.
பிந்தி பிந்தி கதாகாதை꞉ சிரம் ஜீவய ஜீவய.
அஹம் ந ஜானே கிமபி த்வதன்யத்
ஸமாஶ்ரயே நாத பதாம்புஜம் தே.
குருஷ்வ தத்யன்மனஸீப்ஸிதம் தே
ஸுகர்மணா கேன ஸமக்ஷமீயாம்.
த்வமேவ தாதோ ஜனனீ த்வமேவ
த்வமேவ நாதஶ்ச த்வமேவ பந்து꞉.
வித்யாஹிநாகாரகுலம் த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மம தேவதேவ.
ந மே(அ)பராதம் ப்ரவிலோகய ப்ரபோ(அ)-
பராதஸிந்தோஶ்ச தயாநிதிஸ்த்வம்.
தாதேன துஷ்டோ(அ)பி ஸுத꞉ ஸுரக்ஷ்யதே
தயாலுதா தே(அ)வது ஸர்வதா(அ)ஸ்மான்.
அஹஹ விஸ்மர நாத ந மாம் ஸதா
கருணயா நிஜயா பரிபூரித꞉.
புவி பவான் யதி மே ந ஹி ரக்ஷக꞉
கதமஹோ மம ஜீவனமத்ர வை.
தஹ தஹ க்ருபயா த்வம் வ்யாதிஜாலம் விஶாலம்
ஹர ஹர கரவாலம் சால்பம்ருத்யோ꞉ கராலம்.
நிஜஜனபரிபாலம் த்வாம் பஜே பாவயாலம்
குரு குரு பஹுகாலம் ஜீவிதம் மே ஸதா(அ)லம்.
க்லீம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீம் நமோ பகவதே.
ஜனார்தனாய ஸகலதுரிதானி நாஶய நாஶய.
க்ஷ்ரௌம் ஆரோக்யம் குரு குரு. ஹ்ரீம் தீர்கமாயுர்தேஹி ஸ்வாஹா.
அஸ்ய தாரணதோ ஜாபாதல்பம்ருத்யு꞉ ப்ரஶாம்யதி.
கர்பரக்ஷாகரம் ஸ்த்ரீணாம் பாலானாம் ஜீவனம் பரம்.
ஸர்வே ரோகா꞉ ப்ரஶாம்யந்தி ஸர்வா பாதா ப்ரஶாம்யதி.
குத்ருஷ்டிஜம் பயம் நஶ்யேத் ததா ப்ரேதாதிஜம் பயம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |