பத்மநாப ஸ்தோத்திரம்

விஶ்வம் த்ருஶ்யமிதம் யத꞉ ஸமயவத்யஸ்மின்ய ஏதத் புன꞉
பாஸா யஸ்ய விராஜதே(அ)த ஸகலம் யேனேஹ யா நிர்மிதம்.
யோ வாசாம் மனஸோ(அ)ப்யகோசரபதம் மாயாதிகோ பாஸதே
தஸ்மை தேவ நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வகுரவே ஶ்ரீபத்மநாபாய தே.
லோகே ஸ்தாவரஜங்கமாத்மனி து ய꞉ ஸர்வேஷு ஜந்துஷ்வலம்
சைதன்யாத்மதயா விஶன் விலஸதி ஜ்ஞானஸ்வரூபோ(அ)மல꞉.
நோ லிப்த꞉ பயஸேவ பங்கஜதலம் மாயாஶ்ரயஸ்தத்குணை꞉
தஸ்மை தேவ நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வகுரவே ஶ்ரீபத்மநாபாய தே.
யஸ்யேஶஸ்ய நிஷேவயானவமயா த்வாசார்யவர்யானனா-
துத்பூதப்ரதிமோபதேஶவிகஸத்ஸாத்வர்த்மனாவாப்தயா.
மித்யாத்வம் ஜகத꞉ ஸ்புடம் ஹ்ருதி பவேத்ரஜ்ஜௌ யதாஹேஸ்ததா
தஸ்மை தேவ நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வகுரவே ஶ்ரீபத்மநாபாய தே.
ரூபம் யஸ்ய ம்ருகம் ந சேஹ மனுஜம் நோ கர்ம ஜாதிம் ச நோ
ந த்ரவ்யம் ந குணம் ஸ்த்ரியம் ந புருஷம் நைவாஸுரம் நோ ஸுரம்.
நைவாஸச்ச ஸதித்யனந்ததிஷணா꞉ ப்ராஹுர்மஹாந்தோ புதா꞉
தஸ்மை தேவ நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வகுரவே ஶ்ரீபத்மநாபாய தே.
மார்தாண்டோ ககனோதிதஸ்து திமிரம் யத்வத்பிநஷ்டி க்ஷணாத்
ஶீதம் சானுபமம் யதா ச ஹுதபுக் ரோகான்யதைவௌஷதம்.
அஜ்ஞானம் கில தத்வதேவ க்ருபயா யோ(அ)ஸௌ விதத்தே ஹதம்
தஸ்மை தேவ நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வகுரவே ஶ்ரீபத்மநாபாய தே.
கல்பாந்தே து சராசரே(அ)த புவனே நஷ்டே ஸமஸ்தே புன꞉
கம்பீரேண ததாமிதேன தமஸா வ்யாப்தே ச திங்மண்டலே.
யோ(அ)ஸௌ பாதி ததா விபுர்விதிமிரஸ்தேஜ꞉ ஸ்வரூபோ(அ)நிஶம்
தஸ்மை தேவ நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வகுரவே ஶ்ரீபத்மநாபாய தே.
லோகே சாத்ர ஸமாதிஷட்கவிகஸத்திவ்யப்ரபோதோஜ்ஜ்வல-
ஸ்வாந்தா꞉ ஶாந்ததமா ஜிதேந்த்ரியகணா தந்யாஸ்து ஸந்யாஸின꞉.
முக்திம் யத்கருணாலவேன ஸரஸம் ஸம்ப்ராப்னுவந்தீஹ தே
தஸ்மை தேவ நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வகுரவே ஶ்ரீபத்மநாபாய தே.
க்ருத்வா ஹந்த மகான்யதாவிதி புமான் ஸ்வர்கேச்சயா பூதலே
தேஷாம் தத்ர பலம் ச புண்யஸத்ருஶம் புங்க்தே ச நாதோதிகம்.
ஸேவா யஸ்ய ததாதி முக்திமமலாமானந்தஸாந்த்ராம் ஸ்திரம்
தஸ்மை தேவ நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வகுரவே ஶ்ரீபத்மநாபாய தே.
ஸ்வேனைவேஹ விநிர்மிதம் கலு ஜகத்க்ருத்ஸ்னம் ஸ்வதோ லீலயா
ஸ்வேனேதம் பரிபாலிதம் புனரிஹ ஸ்வேனைவ ஸந்நாஶிதம்.
பஶ்யந்தோ முதித꞉ ப்ரபுர்விலஸதி ஶ்ரேயோ(அ)யனம் ஸாத்வதாம்
தஸ்மை தேவ நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வகுரவே ஶ்ரீபத்மநாபாய தே.
சித்தே யஸ்ய து யாத்ருஶீ ப்ரபவதி ஶ்ரத்தா நிஜாராதனே
தத்வத்தத்பரிபாலனாய விஹிதஶ்ரத்தாய விஶ்வாத்மனே.
ஸச்சித்பூர்ணஸுகைகவாரிதி லஸத்கல்லோலரூபாய வை
தஸ்மை தேவ நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வகுரவே ஶ்ரீபத்மநாபாய தே.
ஜயது ஜயது ஸோ(அ)யம் பத்மநாபோ முகுந்தோ
நிஜசரணரதானாம் பாலனே பத்ததீக்ஷ꞉.
அவிகலமபி சாயு꞉ ஶ்ரீஸுகாரோக்யகீர்தி꞉
ப்ரதிதினமபி புஷ்ணன் ஸ்வானுகம்பாஸுதாபி꞉.
ஏவம் ஜகத்த்ரயகுரோ꞉ கமலாவரஸ்ய
ஸங்கீர்தனம் குணகணாப்திலவஸ்ய கிஞ்சித்.
தேவஸ்ய தஸ்ய க்ருபயைவ க்ருதம் மயேதம்
ஸந்தோ க்ருணந்து ரஸிகா꞉ கில ஸப்ரமோதம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |