கல்கி ஸ்தோத்திரம்

ஜய ஹரே(அ)மராதீஶஸேவிதம் தவ பதாம்புஜம் பூரிபூஷணம்.
குரு மமாக்ரத꞉ ஸாதுஸத்க்ருதம் த்யஜ மஹாமதே மோஹமாத்மன꞉.
தவ வபுர்ஜகத்ரூபஸம்பதா விரசிதம் ஸதாம் மானஸே ஸ்திதம்.
ரதிபதேர்மனோ மோஹதாயகம் குரு விசேஷ்டிதம் காமலம்படம்.
தவ யஶோஜகச்சோகநாஶகம் ம்ருதுகதாம்ருதம் ப்ரீதிதாயகம்.
ஸ்மிதஸுதோக்ஷிதம் சந்த்ரவன்முகம் தவ கரோத்யலம் லோகமங்கலம்.
மம பதிஸ்த்வயம் ஸர்வதுர்ஜயோ யதி தவாப்ரியம் கர்மணா(ஆ)சரேத்.
ஜஹி ததாத்மன꞉ ஶத்ருமுத்யதம் குரு க்ருபாம் ந சேதீத்ருகீஶ்வர꞉.
மஹதஹம்யுதம் பஞ்சமாத்ரயா ப்ரக்ருதிஜாயயா நிர்மிதம் வபு꞉.
தவ நிரீக்ஷணால்லீலயா ஜகத்ஸ்திதிலயோதயம் ப்ரஹ்மகல்பிதம்.
பூவியன்மருத்வாரிதேஜஸாம் ராஶிபி꞉ ஶரீரேந்த்ரியாஶ்ரிதை꞉.
த்ரிகுணயா ஸ்வயா மாயயா விபோ குரு க்ருபாம் பவத்ஸேவனார்தினாம்.
தவ குணாலயம் நாம பாவனம் கலிமலாபஹம் கீர்தயந்தி யே.
பவபயக்ஷயம் தாபதாபிதா முஹுரஹோ ஜனா꞉ ஸம்ஸரந்தி நோ.
தவ ஜனு꞉ ஸதாம் மானவர்தனம் ஜிநகுலக்ஷயம் தேவபாலகம்.
க்ருதயுகார்பகம் தர்மபூரகம் கலிகுலாந்தகம் ஶம் தனோது மே.
மம க்ருஹம் ஸதா புத்ரனப்த்ருகம் கஜரதைர்த்வஜைஶ்சாமரைர்தனை꞉.
மணிவராஸனம் ஸத்க்ருதிம் வினா தவ பதாப்ஜயோ꞉ ஶோபயந்தி கிம்.
தவ ஜகத்வபு꞉ ஸுந்தரஸ்மிதம் முகமனிந்திதம் ஸுந்தரத்விஷம்.
யதி ந மே ப்ரியம் வல்குசேஷ்டிதம் பரிகரோத்யஹோ ம்ருத்யுரஸ்த்விஹ.
ஹயவர பயஹர கரஹரஶரண- கரதரவரஶர தஶபலதமன.
ஜய ஹதபரபர- பவவரநாஶன ஶஶதர ஶதஸமர- ஸபரமதன.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |