அஷ்டபுஜ அஷ்டகம்

கஜேந்த்ரரக்ஷாத்வரிதம் பவந்தம் க்ராஹைரிவாஹம் விஷயைர்விக்ருஷ்ட꞉.
அபாரவிஜ்ஞான- தயானுபாவமாப்தம் ஸதாமஷ்டபுஜம் ப்ரபத்யே.
த்வதேகஶேஷோ(அ)ஹமனாத்ம- தந்த்ரஸ்த்வத்பாதலிப்ஸாம் திஶதா த்வயைவ.
அஸத்ஸமோ(அ)ப்யஷ்ட- புஜாஸ்பதேஶ ஸத்தாமிதானீமுபலம்பிதோ(அ)ஸ்மி.
ஸ்வரூபரூபாஸ்த்ரவிபூஷணாத்யை꞉ பரத்வசிந்தாம் த்வயி துர்நிவாராம்.
போகே ம்ருதூபக்ரமதாமபீப்ஸன் ஶீலாதிபிர்வாரயஸீவ பும்ஸாம்.
ஶக்திம் ஶரண்யாந்தரஶப்தபாஜாம் ஸாரம் ச ஸந்தோல்ய பலாந்தராணாம்.
த்வத்தாஸ்யஹேதோஸ்த்வயி நிர்விஶங்கம் ந்யஸ்தாத்மனாம் நாத விபர்ஷி பாரம்.
அபீதிஹேதோரனுவர்தனீயம் நாத த்வதன்யம் ந விபாவயாமி.
பயம் குத꞉ ஸ்யாத்த்வயி ஸானுகம்பே ரக்ஷா குத꞉ ஸ்யாத்த்வயி ஜாதரோஷே.
த்வதேகதந்த்ரம் கமலாஸஹாய ஸ்வேனைவ மாம் ரக்ஷிதுமர்ஹஸி த்வம்.
த்வயி ப்ரவ்ருத்தே மம கிம் ப்ரயாஸைஸ்த்வய்யப்ரவ்ருத்தே மம கிம் ப்ரயாஸை꞉.
ஸமாதிபங்கேஷ்வபி ஸம்பதத்ஸு ஶரண்யபூதே த்வயி பத்தகக்ஷ்யே.
அபத்ரபே ஸோடுமகிஞ்சனோ(அ)ஹம் தூராதிரோஹம் பதனம் ச நாத.
ப்ராப்தாபிலாஷம் த்வதனுக்ரஹான்மாம் பத்மாநிஷேவ்யே தவ பாதபத்மே.
ஆதேஹபாதாதபராத- தூரமாத்மாந்தகைங்கர்யரஸம் விதேயா꞉.
ப்ரபன்னஜனபாதேயம் ப்ரபித்ஸூனாம் ரஸாயனம்.
ஶ்ரேயஸே ஜகதாமேதச்ச்ரீமதஷ்டபுஜாஷ்டகம்.
ஶரணாகதஸந்த்ராணத்வரா த்விகுணபாஹுனா.
ஹரிணா வேங்கடேஶீயா ஸ்துதி꞉ ஸ்வீக்ரியதாமியம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

73.2K

Comments

z5mv5

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |