ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்திரம்

 

 

நமோ(அ)ஸ்து நீராயணமந்திராய
நமோ(அ)ஸ்து ஹாராயணகந்தராய.
நமோ(அ)ஸ்து பாராயணசர்சிதாய
நமோ(அ)ஸ்து நாராயண தே(அ)ர்சிதாய.
நமோ(அ)ஸ்து மத்ஸ்யாய லயாப்திகாய
நமோ(அ)ஸ்து கூர்மாய பயோப்திகாய.
நமோ வராஹாய தராதராய
நமோ ந்ருஸிம்ஹாய பராத்பராய.
நமோ(அ)ஸ்து ஶக்ராஶ்ரயவாமனாய
நமோ(அ)ஸ்து விப்ரோத்ஸவபார்கவாய.
நமோ(அ)ஸ்து ஸீதாஹிதராகவாய.
நமோ(அ)ஸ்து பார்தஸ்துதயாதவாய.
நமோ(அ)ஸ்து புத்தாய விமோஹகாய
நமோ(அ)ஸ்து தே கல்கிபதோதிதாய.
நமோ(அ)ஸ்து பூர்ணாமிதஸத்குணாய
ஸமஸ்தநாதாய ஹயானனாய.
கரஸ்த- ஶங்கோல்லஸதக்ஷமாலா-
ப்ரபோதமுத்ராபய- புஸ்தகாய.
நமோ(அ)ஸ்து வக்த்ரோத்கிரதாகமாய
நிரஸ்தஹேயாய ஹயானனாய.
ரமாஸமாகார- சதுஷ்டயேன
ரமாசதுர்திக்ஷு நிஷேவிதாய.
நமோ(அ)ஸ்து பார்ஶ்வத்வயகத்விரூப-
ஶ்ரியாபிஷிக்தாய ஹயானனாய.
கிரீடபட்டாங்கத- ஹாரகாஞ்சீ-
ஸுரத்னபீதாம்பர- நூபுராத்யை꞉.
விராஜிதாங்காய நமோ(அ)ஸ்து துப்யம்
ஸுரை꞉ பரீதாய ஹயானனாய.
விஶேஷகோடீந்து- நிபப்ரபாய
விஶேஷதோ மத்வமுனிப்ரியாய.
விமுக்தவந்த்யாய நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வக்-
விதூதவிக்னாய ஹயானனாய.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |