நாராயண கவசம்

அத ஶ்ரீநாராயணகவசம். ராஜோவாச. யயா குப்த꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸவாஹான் ரிபுஸைனிகான். க்ரீடன்னிவ விநிர்ஜித்ய த்ரிலோக்யா புபுஜே ஶ்ரியம். பகவம்ஸ்தன்மமாக்யாஹி வர்ம நாராயணாத்மகம். யதா(ஆ)ததாயின꞉ ஶத்ரூன் யேன குப்தோ(அ)ஜயன்ம்ருதே. ஶ்ரீஶுக உவாச. வ்ருத꞉ புரோஹிதஸ்த்வாஷ்ட்ரோ மஹேந்த்ராயானுப்ருச்சதே. நாராயணாக்யம் வர்மாஹ ததிஹைகமனா꞉ ஶ்ருணு. விஶ்வரூப உவாச. தௌதாங்க்ரிபாணிராசம்ய ஸபவித்ர உதங்முக꞉. க்ருதஸ்வாங்ககரந்யாஸோ மந்த்ராப்யாம் வாக்யத꞉ ஶுசி꞉. நாராயணமயம் வர்ம ஸன்னஹ்யேத்பய ஆகதே. பாதயோர்ஜானுனோரூர்வோருதரே ஹ்ருத்யதோரஸி. முகே ஶிரஸ்யானுபூர்வ்யாதோங்காராதீனி வின்யஸேத். ௐ நமோ நாராயணாயேதி விபர்யயமதாபி வா. கரந்யாஸம் தத꞉ குர்யாத்த்வாதஶாக்ஷரவித்யயா. ப்ரணவாதியகாராந்தமங்குல்யங்குஷ்டபர்வஸு. ந்யஸேத்த்ருதய ஓங்காரம் விகாரமனு மூர்தனி. ஷகாரம் து ப்ருவோர்மத்யே ணகாரம் ஶிகயா திஶேத். வேகாரம் நேத்ரயோர்யுஞ்ஜ்யான்னகாரம் ஸர்வஸந்திஷு. மகாரமஸ்த்ரமுத்திஶ்ய மந்த்ரமூர்திர்பவேத்புத꞉. ஸவிஸர்கம் படந்தம் தத் ஸர்வதிக்ஷு விநிர்திஶேத். ௐ விஷ்ணவே நம இதி. ஆத்மானம் பரமம் த்யாயேத்த்யேயம் ஷட்ஶக்திபிர்யுதம். வித்யாதேஜஸ்தபோமூர்திமிமம் மந்த்ரமுதாஹரேத். ௐ ஹரிர்விதத்யான்மம ஸர்வரக்ஷாம் ந்யஸ்தாங்க்ரிபத்ம꞉ பதகேந்த்ரப்ருஷ்டே. தராரிசர்மாஸிகதேஷுசாப- பாஶாந்ததானோ(அ)ஷ்டகுணோ(அ)ஷ்டபாஹு꞉. ஜலேஷு மாம் ரக்ஷது மத்ஸ்யமூர்தி- ர்யாதோகணேப்யோ வருணஸ்ய பாஶாத். ஸ்தலேஷு மாயாவடுவாமனோ(அ)வ்யாத் த்ரிவிக்ரம꞉ கே(அ)வது விஶ்வரூப꞉. துர்கேஷ்வடவ்யாஜிமுகாதிஷு ப்ரபு꞉ பாயாந்ந்ருஸிம்ஹோ(அ)ஸுரயூதபாரி꞉. விமுஞ்சதோ யஸ்ய மஹாட்டஹாஸம் திஶோ வினேதுர்ன்யபதம்ஶ்ச கர்பா꞉. ரக்ஷத்வஸௌ மாத்வனி யஜ்ஞகல்ப꞉ ஸ்வதம்ஷ்ட்ரயோன்னீததரோ வராஹ꞉. ராமோ(அ)த்ரிகூடேஷ்வத விப்ரவாஸே ஸலக்ஷ்மணோ(அ)வ்யாத்பரதாக்ரஜோ(அ)ஸ்மான். மாமுக்ரதர்மாதகிலாத்ப்ரமாதாந்நாராயண꞉ பாது நரஶ்ச ஹாஸாத். தத்தஸ்த்வயோகாதத யோகநாத꞉ பாயாத்குணேஶ꞉ கபில꞉ கர்மபந்தாத். ஸனத்குமாரோ(அ)வது காமதேவாத்தயஶீர்ஷா மாம் பதி தேவஹேலனாத். தேவர்ஷிவர்ய꞉ புருஷார்சனாந்தராத் கூர்மோ ஹரிர்மாம் நிரயாதஶேஷாத். தன்வந்தரிர்பகவான்பாத்வபத்யாத்த்வந்த்வாத்பயாத்ருஷபோ நிர்ஜிதாத்மா. யஜ்ஞஶ்ச லோகாதவதாஞ்ஜ்ஜனாந்தாத்பலோ கணாத்க்ரோதவஶாதஹீந்த்ர꞉. த்வைபாயனோ பகவானப்ரபோதா- த்புத்தஸ்து பாகண்டகணப்ரமாதாத். கல்கி꞉ கலே꞉ காலமலாத்ப்ரபாது தர்மாவனாயோருக்ருதாவதார꞉. மாம் கேஶவோ கதயா ப்ராதரவ்யாத்கோவிந்த ஆஸங்கவமாத்தவேணு꞉. நாராயண꞉ ப்ராஹ்ண உதாத்தஶக்தி- ர்மத்யந்தினே விஷ்ணுரரீந்த்ரபாணி꞉. தேவோ(அ)பராஹ்னே மதுஹோக்ரதன்வா ஸாயம் த்ரிதாமாவது மாதவோ மாம். தோஷே ஹ்ருஷீகேஶ உதார்தராத்ரே நிஶீத ஏகோ(அ)வது பத்மநாப꞉. ஶ்ரீவத்ஸதாமாபரராத்ர ஈஶ꞉ ப்ரத்யூஷ ஈஶோ(அ)ஸிதரோ ஜனார்தன꞉. தாமோதரோ(அ)வ்யாதனுஸந்த்யம் ப்ரபாதே விஶ்வேஶ்வரோ பகவான் காலமூர்தி꞉. சக்ரம் யுகாந்தானலதிக்மனேமி ப்ரமத்ஸமந்தாத்பகவத்ப்ரயுக்தம். தந்தக்தி தந்தக்த்யரிஸைன்யமாஶு கக்ஷம் யதா வாதஸகோ ஹுதாஶ꞉. கதே(அ)ஶநிஸ்பர்ஶனவிஸ்புலிங்கே நிஷ்பிண்டி நிஷ்பிண்ட்யஜிதப்ரியாஸி. கூஷ்மாண்டவைநாயகயக்ஷரக்ஷோபூதக்ரஹாம்ஶ்சூர்ணய சூர்ணயாரீன். த்வம் யாதுதானப்ரமதப்ரேதமாத்ரு- பிஶாசவிப்ரக்ரஹகோரத்ருஷ்டீன்  தரேந்த்ர வித்ராவய க்ருஷ்ணபூரிதோ பீமஸ்வனோ(அ)ரேர்ஹ்ருதயானி கம்பயன். த்வம் திக்மதாராஸிவராரிஸைன்யமீஶப்ரயுக்தோ மம சிந்தி சிந்தி. சக்ஷூம்ஷி சர்மஞ்சதசந்த்ர சாதய த்விஷாமகோனாம் ஹர பாபசக்ஷுஷாம். யன்னோ பயம் க்ரஹேப்யோ(அ)பூத்கேதுப்யோ ந்ருப்ய ஏவ ச. ஸரீஸ்ருபேப்யோ தம்ஷ்ட்ரிப்யோ பூதேப்யோம்(அ)ஹோப்ய ஏவ ச. ஸர்வாண்யேதானி பகவந்நாமரூபாஸ்த்ரகீர்தனாத். ப்ரயாந்து ஸங்க்ஷயம் ஸத்யோ யே ந꞉ ஶ்ரேய꞉ப்ரதீபகா꞉.  கருடோ பகவான் ஸ்தோத்ரஸ்தோபஶ்சந்தோமய꞉ ப்ரபு꞉. ரக்ஷத்வஶேஷக்ருச்ச்ரேப்யோ விஷ்வக்ஸேன꞉ ஸ்வநாமபி꞉. ஸர்வாபத்ப்யோ ஹரேர்நாமரூபயானாயுதானி ந꞉. புத்தீந்த்ரியமன꞉ப்ராணான்பாந்து பார்ஷதபூஷணா꞉. யதா ஹி பகவானேவ வஸ்துத꞉ ஸதஸச்ச யத். ஸத்யேனானேன ந꞉ ஸர்வே யாந்து நாஶமுபத்ரவா꞉. யதைகாத்ம்யானுபாவானாம் விகல்பரஹித꞉ ஸ்வயம். பூஷணாயுதலிங்காக்யா தத்தே ஶக்தீ꞉ ஸ்வமாயயா. தேனைவ ஸத்யமானேன ஸர்வஜ்ஞோ பகவான் ஹரி꞉. பாது ஸர்வை꞉ ஸ்வரூபைர்ன꞉ ஸதா ஸர்வத்ர ஸர்வக꞉. விதிக்ஷு திக்ஷூர்த்வமத꞉ ஸமந்தாதந்தர்பஹிர்பகவாந்நாரஸிம்ஹ꞉. ப்ரஹாபயம்ˮலோகபயம் ஸ்வனேன ஸ்வதேஜஸா க்ரஸ்தஸமஸ்ததேஜா꞉. மகவன்னிதமாக்யாதம் வர்ம நாராயணாத்மகம். விஜேஷ்யஸ்யஞ்ஜஸா யேன தம்ஶிதோ(அ)ஸுரயூதபான். ஏதத்தாரயமாணஸ்து யம் யம் பஶ்யதி சக்ஷுஷா. பதா வா ஸம்ஸ்ப்ருஶேத்ஸத்ய꞉ ஸாத்வஸாத்ஸ விமுச்யதே. ந குதஶ்சித்பயம் தஸ்ய வித்யாம் தாரயதோ பவேத். ராஜதஸ்யுக்ரஹாதிப்யோ வ்யாக்ராதிப்யஶ்ச கர்ஹிசித். இமாம் வித்யாம் புரா கஶ்சித்கௌஶிகோ தாரயன் த்விஜ꞉. யோகதாரணயா ஸ்வாங்கம் ஜஹௌ ஸ மருதன்வனி. தஸ்யோபரி விமானேன கந்தர்வபதிரேகதா. யயௌ சித்ரரத꞉ ஸ்த்ரீபிர்வ்ருதோ யத்ர த்விஜக்ஷய꞉. ககனான்ன்யபதத்ஸத்ய꞉ ஸவிமானோ ஹ்யவாக்ஶிரா꞉. ஸ வாலகில்யவசநாதஸ்தீன்யாதாய விஸ்மித꞉. ப்ராஸ்ய ப்ராசீஸரஸ்வத்யாம் ஸ்னாத்வா தாம ஸ்வமன்வகாத். ஶ்ரீஶுக உவாச. ய இதம் ஶ்ருணுயாத்காலே யோ தாரயதி சாத்ருத꞉. தம் நமஸ்யந்தி பூதானி முச்யதே ஸர்வதோ பயாத். ஏதாம் வித்யாமதிகதோ விஶ்வரூபாச்சதக்ரது꞉. த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீம் புபுஜே விநிர்ஜித்ய ம்ருதே(அ)ஸுரான்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |