சக்ரதர ஸ்தோத்திரம்

ஸூத உவாச.ஸூத உவாச.வக்ஷ்யே(அ)ஹமச்யுதஸ்தோத்ரம் ஶ்ருணு ஶௌனக ஸர்வதம் .ப்ரஹ்மா ப்ருஷ்டோ நாரதாய யதோவாச ததாபரம்.நாரத உவாச.யதாக்ஷயோ(அ)வ்யயோ விஷ்ணு꞉ ஸ்தோதவ்யோ வரதோ மயா.ப்ரத்யஹம் சார்சனாகாலே ததா த்வம் வக்துமர்ஹஸி.தே தந்யாஸ்தே ஸுஜன்மானஸ்தே ஹி ஸர்வஸுகப்ரதா꞉.ஸபலம் ஜீவிதம் தேஷாம் யே ஸ்துவந்தி ஸதாச்யுதம்.ப்ரஹ்மோவாச.முனே ஸ்தோத்ரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி꞉ வாஸுதேவஸ்ய முக்திதம்.ஶ்ருணு யேன ஸ்துத꞉ ஸம்யக்பூஜாகாலே ப்ரஸீததி.ௐ நமோ பகவதே வாஸுதேவாய நம꞉ ஸர்வபாபஹாரிணே.நமோ விஶுத்ததேஹாய நமோ ஜ்ஞானஸ்வரூபிணே.நம꞉ ஸர்வஸுரேஶாய நம꞉ ஶ்ரீவத்ஸதாரிணே.நமஶ்சர்மாஸிஹஸ்தாய நம꞉ பங்கஜமாலினே.நமோ விஶ்வப்ரதிஷ்டாய நம꞉ பீதாம்பராய ச.நமோ ந்ருஸிம்ஹரூபாய வைகுண்டாய நமோ நம꞉.நம꞉ பங்கஜநாபாய நம꞉ க்ஷீரோதஶாயினே.நம꞉ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாய நமோ நாகாங்கஶாயினே.நம꞉ பரஶுஹஸ்தாய நம꞉ க்ஷத்த்ராந்தகாரிணே.நம꞉ ஸத்யப்ரதிஜ்ஞாய ஹ்யஜிதாய நமோ நம꞉.நமஸ்த்ரை லோக்யநாதாய நமஶ்சக்ரதாரய ச.நம꞉ ஶிவாய ஸூக்ஷ்மாய புராணாய நமோ நம꞉.நமோ வாமனரூபாய பலிராஜ்யாபஹாரிணே.நமோ யஜ்ஞவராஹாய கோவிந்தாய நமோ நம꞉.நமஸ்தே பரமானந்த நமஸ்தே பரமாக்ஷர.நமஸ்தே ஜ்ஞானஸத்பாவ நமஸ்தே ஜ்ஞானதாயக.நமஸ்தே பரமாத்வைத நமஸ்தே புருஷோத்தம.நமஸ்தே விஶ்வக்ருத்தேவ நமஸ்தே விஶ்வபாவன.நமஸ்தே(அ)ஸ்து விஶ்வநாத நமஸ்தே விஶ்வகாரண.நமஸ்தே மதுதைத்யக்ன நமஸ்தே ராவணாந்தக.நமஸ்தே கம்ஸகேஶிக்ன நமஸ்தே கைடபார்தன.நமஸ்தே ஶதபத்ராக்ஷ நமஸ்தே கருடத்வஜ.நமஸ்தே காலனேமிக்ன நமஸ்தே கருடாஸன.நமஸ்தே தேவகீபுத்ர நமஸ்தே வ்ருஷ்ணிநந்தன.நமஸ்தே ருக்மிணீகாந்த நமஸ்தே திதிநந்தன.நமஸ்தே கோகுலாவாஸ நமஸ்தே கோகுலப்ரிய.ஜய கோபவபு꞉ க்ருஷ்ண ஜய கோபீஜனப்ரிய.ஜய கோவர்தனாதார ஜய கோகுலவர்தன.ஜய ராவணவீரக்ன ஜய சாணூரநாஶன.ஜய வ்ருஷ்ணிகுலோத்த்யோத ஜய காலீயமர்தன.ஜய ஸத்ய ஜகத்ஸாக்ஷின்ஜய ஸர்வார்தஸாதக.ஜய வேதாந்தவித்வேத்ய ஜய ஸர்வத மாதவ.ஜய ஸர்வாஶ்ரயாவ்யக்த ஜய ஸர்வக மாதவ.ஜய ஸூக்ஷ்மசிதாந்தன ஜய சித்தநிரஞ்ஜன.ஜயஸ்தே(அ)ஸ்து நிராலம்ப ஜய ஶாந்த ஸனாதன.ஜய நாத ஜகத்புஷ்ட ஜய விஷ்ணோ நமோ(அ)ஸ்தூதே.த்வம் குருஸ்த்வம் ஹரே ஶிஷ்யஸ்த்வம் தீக்ஷாமந்த்ரமண்டலம்.த்வம் ந்யாஸமுத்ராஸமயாஸ்த்வம் ச புஷ்பாதிஸாதனம்.த்வமாதாரஸ்த்வ ஹ்யனந்தஸ்த்வம் கூர்மஸ்த்வம் தராம்புஜம்.தர்மஜ்ஞாநாதயஸ்த்வம் ஹி வேதிமண்டலஶக்தய꞉.த்வம் ப்ரபோ சலப்ருத்ராமஸ்த்வம் புன꞉ ஸ கராந்தக꞉.த்வம் ப்ரஹ்மர்ஷிஶ்சதேவஸ்த்வம் விஷ்ணு꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉.த்வம் ந்ருஸிம்ஹ꞉ பரானந்தோ வராஹஸ்த்வம் தராதர꞉.த்வம் ஸுபர்ணஸ்ததா சக்ரம் த்வம் கதா ஶங்க ஏவ ச.த்வம் ஶ்ரீ꞉ ப்ரபோ த்வம் முஷ்டிஸத்வம் த்வம் மாலா தேவ ஶாஶ்வதீ.ஶ்ரீவத்ஸ꞉ கௌஸ்துபஸ்த்வம் ஹி ஶார்ங்கீ த்வம் ச ததேஷுதி꞉.த்வம் கட்கசர்மணா ஸார்தம் த்வம் திக்பாலாஸ்ததா ப்ரபோ.த்வம் வேதாஸ்த்வம் விதாதா ச த்வம் யமஸ்த்வம் ஹுதாஶன꞉.த்வம் தனேஶஸ்த்வமீஶானஸ்த்வமிந்த்ரஸ்த்வமபாம் பதி꞉.த்வம் ரக்ஷோ(அ)திபதி꞉ ஸாத்யஸ்த்வம் வாயுஸ்த்வம் நிஶாகர꞉.ஆதித்யா வஸவோ ருத்ரா அஶ்வினௌ த்வம் மருத்கணா꞉.த்வம் தைத்யா தானவா நாகாஸ்த்வம் யக்ஷா ராக்ஷஸா꞉ ககா꞉.கந்தர்வாப்ஸரஸ꞉ ஸித்தா꞉ பிதரஸ்த்வம் மஹாமரா꞉.பூதானி விஷயஸ்த்வம் ஹி த்வமவ்யக்தேந்த்ரியாணி ச.மனோபுத்திரஹங்கார꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞஸ்த்வம் ஹ்ருதீஶ்வர꞉.த்வம் யஜ்ஞஸ்த்வம் வஷட்காரஸ்த்வமோங்கார꞉ ஸமித்குஶ꞉.த்வம் வேதீ த்வம் ஹரே தீக்ஷா த்வம் யூபஸ்த்வம் ஹுதாஶன꞉.த்வம் பத்னீ த்வம் புரோடாஶஸ்த்வம் ஶாலா ஸ்த்ருக்ச த்வம் ஸ்துவ꞉.க்ராவாண꞉ ஸகலம் த்வம் ஹி ஸதஸ்யாஸ்த்வம் ஸதாக்ஷிண꞉.த்வம் ஸூர்பாதிஸ்த்வம் ச ப்ரஹ்மா முஸலோலூகலே த்ருவம்.த்வம் ஹோதா யஜமானஸ்த்வம் த்வம் தான்யம் பஶுயாஜக꞉.த்வமத்வர்யுஸ்த்வமுத்காதா த்வம் யஜ்ஞ꞉ புருஷோத்தம꞉.திக்பாதாலமஹி வ்யோம த்யௌஸ்த்வம் நக்ஷத்ரகாரக꞉.தேவதிர்யங்மனுஷ்யேஷு ஜகதேதச்சராசரம்.யத்கிஞ்சித்த்ருஶ்யதே தேவ ப்ரஹ்மாண்டமகிலம் ஜகத்.தவ ரூபமிதம் ஸர்வம் த்ருஷ்ட்யர்தம் ஸம்ப்ரகாஶிதம்.நாதயந்தே பரம் ப்ரஹ்ம தைவேரபி துராஸதம்.கஸ்தஜ்ஜானாதி விமலம் யோககம்யமதீந்த்ரியம்.அக்ஷயம் புருஷம் நித்யமவ்யக்தமஜமவ்யயம்.ப்ரலயோத்பத்திரஹிதம் ஸர்வவ்யாபினமீஶ்வரம்.ஸர்வஜ்ஞம் நிர்குணம் ஶுத்தமானந்தமஜரம் பரம்.போதரூபம் த்ருவம் ஶாந்தம் பூர்ணமத்வைதமக்ஷயம்.அவதாரேஷு யா மூர்திர்விதூரே தேவ த்ருஶ்யதே.பரம் பாவமஜானந்தஸ்த்வாம் பஜந்தி திவௌகஸ꞉.கதம் த்வாமீத்ருஶம் ஸூக்ஷ்மம் ஶக்னோமி புருஷோத்தம.அராதயிதுமீஶான மனோகம்யமகோசரம்.இஹ யன்மண்டலே நாத பூஜ்யதே விதிவத்க்ரமை꞉.புஷ்பதூபாதிபிர்யத்ர தத்ர ஸர்வா விபூதய꞉.ஸங்கர்ஷணாதிபேதேன தவ யத்பூஜிதா மயா.க்ஷந்துமர்ஹஸி தத்ஸர்வம் யத்க்ருதம் ந க்ருதம் மயா.ந ஶக்னோமி விபோ ஸம்யக்கர்தும் பூஜாம் யதோதிதாம்.யத்க்ருதம் ஜபஹோமாதி அஸாத்யம் புருஷோத்தம.விநிஷ்பாதயிதும் பக்த்யா அத ஸ்த்வாம் க்ஷமயாம்யஹம்.திவா ராத்ரௌ ச ஸந்த்யாயாம் ஸர்வாவஸ்தாஸு சேஷ்டத꞉.அசலா து ஹரே பக்திஸ்தவாங்க்ரியுகலே மம.ஶரீரேண ததா ப்ரீதிர்ன ச தர்மாதிகேஷு ச.யதா த்வயி ஜகந்நாத ப்ரீதிராத்யந்திகீ மம.கிம் தேன ந க்ருதம் கர்ம ஸ்வர்கமோக்ஷாதிஸாதனம்.யஸ்ய விஷ்ணௌ த்ருடா பக்தி꞉ ஸர்வகாமபலப்ரதே.பூஜாம் கர்தும் ததா ஸ்தோத்ரம் க꞉ ஶக்னோதி தவாச்யுத.ஸ்துதம் து பூஜிதம் மே(அ)த்ய தத்க்ஷமஸ்வ நமோ(அ)ஸ்து தே.இதி சக்ரதரஸ்தோத்ரம் மயா ஸம்யகுதாஹ்ருதம்.ஸ்தௌஹி விஷ்ணும் முனே பக்த்யா யதீச்சஸி பரம் பதம்.ஸ்தோத்ரேணானேன ய꞉ ஸ்தௌதி பூஜாகாலே ஜகத்குரும்.அசிரால்லபதே மோக்ஷம் சித்வா ஸம்ஸாரபந்தனம்.அன்யோ(அ)பி யோ ஜபேத்பக்த்யா த்ரிஸந்த்யம் நியத꞉ ஶுசி꞉.இதம் ஸ்தோத்ரம் முனே ஸோ(அ)பி ஸர்வகாமமவாப்னுயாத்.புத்ரார்தீ லபதே புத்ரான்பத்தோ முச்யேத பந்தனாத்.ரோகாத்விமுச்யதே ராகீ லபதே நிர்தனோ தனம்.வித்யார்தோ லபதே வித்யாம் பாக்யம் கீர்திம் ச விந்ததி.ஜாதி ஸ்மரத்வம் மேதாவீ யத்யதிச்சதி சேதஸா.ஸ தன்ய꞉ ஸர்வவித்ப்ராஜ்ஞ꞉ ஸ ஸாது꞉ ஸர்வகர்மக்ருத்.ஸ ஸத்யவாக்யஶ்சுசிர்தாதா ய꞉ ஸ்தௌதி புருஷோத்தமம்.அஸம்பாஷ்யா ஹி தே ஸர்வே ஸர்வதர்மபஹிஷ்க்ருதா꞉.யேஷாம் ப்ரவர்தனே நாஸ்தி ஹரிமுத்திஶ்ய ஸத்க்ரியா.ந ஶுத்தம் வித்யதே தஸ்ய மனோ வாக்ச துராத்மன꞉.யஸ்ய ஸர்வார்ததே விஷ்ணௌ பக்திர்னாவ்யபிசாரிணீ.ஆராத்ய விதிவத்தேவம் ஹரிம் ஸர்வஸுகப்ரதம்.ப்ராப்னோதி புருஷ꞉ ஸம்யக்யத்யத்ப்ரார்தயதே பலம்.கர்ம காமாதிகம் ஸர்வம் ஶ்ரத்ததான꞉ ஸுரோத்தம꞉.அஸுராதிவபு꞉ ஸித்தைர்தேயதே யஸ்ய நாந்தரம்.ஸகலமுனிபிராத்யஶ்சிந்த்யதே யோ ஹி ஶுத்தோநிகிலஹ்ருதி நிவிஷ்டோ வேத்தி ய꞉ ஸர்வஸாக்ஷீ.தமஜமம்ருதமீஶம் வாஸுதேவம் நதோ(அ)ஸ்மிபயமரணவிஹீனம் நித்யமானந்தரூபம்.நிகிலபுவனநாதம் ஶாஶ்வதம் ஸுப்ரஸன்னம்த்வதிவிமலவிஶுத்தம் நிர்குணம் பாவபுஷ்பை꞉.ஸுகமுதிதஸமஸ்தம் பூஜயாம்யாத்மபாவம்விஶது ஹ்ருதயபத்மே ஸர்வஸாக்ஷீ சிதாத்மா.ஏவம் மயோக்தம் பரமப்ரபாவமாத்யந்தஹீனஸ்ய பரஸ்ய விஷ்ணோ꞉.தஸ்மாத்விசிந்த்ய꞉ பரமேஶ்வரோ(அ)ஸௌ விமுக்திகாமேன நரேண ஸம்யக்.போதஸ்வரூபம் புருஷம் புராணமாதித்யவர்ணம் விமலம் விஶுத்தம்.ஸஞ்சிந்த்ய விஷ்ணும் பரமத்விதீயம் கஸ்தத்ர யோகீ ந லம்ய ப்ரயாதி.இமம் ஸ்தவம் ய꞉ ஸததம் மனுஷ்ய꞉ படேச்ச தத்வத்ப்ரயத꞉ ப்ரஶாந்த꞉.ஸ தூதபாப்மா விததப்ரபாவ꞉ ப்ரயாதி லோகம் விததம் முராரே꞉.ய꞉ ப்ரார்தயத்யர்தமஶேஷஸௌக்யம் தர்மம் ச காமம் ச ததைவ மோக்ஷம்.ஸ ஸர்வமுத்ஸ்ருஜ்ய பரம் புராணம் ப்ரயாதி விஷ்ணும் ஶரணம் வரேண்யம்.விபும் ப்ரபும் விஶ்வதரம் விஶுத்தமஶேஷஸம்ஸாரவிநாஶஹேதும்.யோ வாஸுதேவம் விமலம் ப்ரபன்ன꞉ ஸ மோக்ஷமாப்னோதி விமுக்தஸங்க꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |