அச்யுதாஷ்டகம்

அச்யுதம் கேஶவம் ராமநாராயணம்
க்ருஷ்ணதாமோதரம் வாஸுதேவம் ஹரிம்।
ஶ்ரீதரம் மாதவம் கோபிகாவல்லபம்
ஜானகீநாயகம் ராமசந்த்ரம் பஜே।
அச்யுதம் கேஶவம் ஸத்யபாமாதவம்
மாதவம் ஶ்ரீதரம் ராதிகாராதிதம்।
இந்திராமந்திரம் சேதஸா ஸுந்தரம்
தேவகீநந்தனம் நந்தஜம் ஸந்ததே।
விஷ்ணவே ஜிஷ்ணவே ஶங்கினே சக்ரிணே
ருக்மிணீராகிணே ஜானகீஜானயே।
வல்லவீவல்லபா-
யார்சிதாயாத்மனே
கம்ஸவித்வம்ஸினே வம்ஶினே தே நம꞉।
க்ருஷ்ண கோவிந்த ஹே ராம நாராயண
ஶ்ரீபதே வாஸுதேவாஜித ஶ்ரீநிதே।
அச்யுதானந்த ஹே மாதவாதோக்ஷஜ
த்வாரகாநாயக த்ரௌபதீரக்ஷக।
ராக்ஷஸக்ஷோபித꞉ ஸீதயா ஶோபிதோ
தண்டகாரண்யபூ-
புண்யதாகாரணம்।
லக்ஷ்மணேனான்விதோ வானரை꞉ ஸேவிதோ
(அ)கஸ்த்யஸம்பூஜிதோ ராகவ꞉ பாது மாம்।
தேனுகாரிஷ்டஹா-
நிஷ்க்ருத்த்வேஷிணாம்
கேஶிஹா கம்ஸஹ்ருத்வம்ஶிகாவாதக꞉।
பூதனாகோபக꞉ ஸூரஜாகேலனோ
பாலகோபாலக꞉ பாது மாம் ஸர்வதா।
வித்யுதுத்யோதவத்ப்ரஸ்புரத்வாஸஸம்
ப்ராவ்ருடம்போத-
வத்ப்ரோல்லஸத்விக்ரஹம்।
வன்யயா மாலயா ஶோபிதோர꞉ஸ்தலம்
லோஹிதாங்க்ரித்வயம் வாரிஜாக்ஷம் பஜே।
குஞ்சிதை꞉ குந்தலைர்ப்ராஜமானானனம்
ரத்னமௌலிம் லஸத்குண்டலம் கண்டயோ꞉।
ஹாரகேயூரகம் கங்கணப்ரோஜ்ஜ்வலம்
கிங்கிணீமஞ்ஜுலம் ஶ்யாமலம் தம் பஜே।
அச்யுதஸ்யாஷ்டகம் ய꞉ படேதிஷ்டதம்
ப்ரேமத꞉ ப்ரத்யஹம் பூருஷ꞉ ஸஸ்ப்ருஹம்।
வ்ருத்தத꞉ ஸுந்தரம் வேத்யவிஶ்வம்பரம்
தஸ்ய வஶ்யோ ஹரிர்ஜாயதே ஸத்வரம்।

Recommended for you

கிராதாஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

கிராதாஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ப்ரத்யர்திவ்ராத- வக்ஷ꞉ஸ்தலருதிர- ஸுராபானமத்தம் ப்ருஷத்கம் சாபே ஸந்தாய திஷ்டன் ஹ்ருதயஸரஸிஜே மாமகே தாபஹந்தா. பிஞ்சோத்தம்ஸ꞉ ஶரண்ய꞉ பஶுபதிதனயோ நீரதாப꞉ ப்ரஸன்னோ தேவ꞉ பாயாதபாயா- ச்சபரவபுரஸௌ ஸாவதான꞉ ஸதா ந꞉. ஆகேடாய வனேசரஸ்ய கிரிஜாஸக்தஸ்ய ஶம்போ꞉ ஸுத- ஸ்த்ராதும் யோ

Click here to know more..

ஆபதுன்மூலன துர்கா ஸ்தோத்திரம்

ஆபதுன்மூலன துர்கா ஸ்தோத்திரம்

லக்ஷ்மீஶே யோகநித்ராம் ப்ரபஜதி புஜகாதீஶதல்பே ஸதர்பா- வுத்பன்னௌ தானவௌ தச்ச்ரவணமலமயாங்கௌ மதும் கைடபம் ச. த்ருஷ்ட்வா பீதஸ்ய தாது꞉ ஸ்துதிபிரபினுதாமாஶு தௌ நாஶயந்தீம் துர்காம் தேவீம் ப்ரபத்யே ஶரணமஹமஶேஷா- பதுன்மூலனாய. யுத்தே நிர்ஜித்ய தைத்யஸ்த்ரிபுவனமகிலம் யஸ்ததீ

Click here to know more..

கனவினால் வரும் கேட்ட விளைவுகளை நீக்க கேட்டு ப்ரார்த்தனை

கனவினால் வரும் கேட்ட விளைவுகளை நீக்க கேட்டு ப்ரார்த்தனை

ௐ அச்யுத-கேஶவ-விஷ்ணு-ஹரி-ஸத்ய-ஜனார்த³ன-ஹம்ஸ-நாராயணேப்⁴யோ நம꞉

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |