அச்யுதாஷ்டகம்

அச்யுதம் கேஶவம் ராமநாராயணம்
க்ருஷ்ணதாமோதரம் வாஸுதேவம் ஹரிம்।
ஶ்ரீதரம் மாதவம் கோபிகாவல்லபம்
ஜானகீநாயகம் ராமசந்த்ரம் பஜே।
அச்யுதம் கேஶவம் ஸத்யபாமாதவம்
மாதவம் ஶ்ரீதரம் ராதிகாராதிதம்।
இந்திராமந்திரம் சேதஸா ஸுந்தரம்
தேவகீநந்தனம் நந்தஜம் ஸந்ததே।
விஷ்ணவே ஜிஷ்ணவே ஶங்கினே சக்ரிணே
ருக்மிணீராகிணே ஜானகீஜானயே।
வல்லவீவல்லபா-
யார்சிதாயாத்மனே
கம்ஸவித்வம்ஸினே வம்ஶினே தே நம꞉।
க்ருஷ்ண கோவிந்த ஹே ராம நாராயண
ஶ்ரீபதே வாஸுதேவாஜித ஶ்ரீநிதே।
அச்யுதானந்த ஹே மாதவாதோக்ஷஜ
த்வாரகாநாயக த்ரௌபதீரக்ஷக।
ராக்ஷஸக்ஷோபித꞉ ஸீதயா ஶோபிதோ
தண்டகாரண்யபூ-
புண்யதாகாரணம்।
லக்ஷ்மணேனான்விதோ வானரை꞉ ஸேவிதோ
(அ)கஸ்த்யஸம்பூஜிதோ ராகவ꞉ பாது மாம்।
தேனுகாரிஷ்டஹா-
நிஷ்க்ருத்த்வேஷிணாம்
கேஶிஹா கம்ஸஹ்ருத்வம்ஶிகாவாதக꞉।
பூதனாகோபக꞉ ஸூரஜாகேலனோ
பாலகோபாலக꞉ பாது மாம் ஸர்வதா।
வித்யுதுத்யோதவத்ப்ரஸ்புரத்வாஸஸம்
ப்ராவ்ருடம்போத-
வத்ப்ரோல்லஸத்விக்ரஹம்।
வன்யயா மாலயா ஶோபிதோர꞉ஸ்தலம்
லோஹிதாங்க்ரித்வயம் வாரிஜாக்ஷம் பஜே।
குஞ்சிதை꞉ குந்தலைர்ப்ராஜமானானனம்
ரத்னமௌலிம் லஸத்குண்டலம் கண்டயோ꞉।
ஹாரகேயூரகம் கங்கணப்ரோஜ்ஜ்வலம்
கிங்கிணீமஞ்ஜுலம் ஶ்யாமலம் தம் பஜே।
அச்யுதஸ்யாஷ்டகம் ய꞉ படேதிஷ்டதம்
ப்ரேமத꞉ ப்ரத்யஹம் பூருஷ꞉ ஸஸ்ப்ருஹம்।
வ்ருத்தத꞉ ஸுந்தரம் வேத்யவிஶ்வம்பரம்
தஸ்ய வஶ்யோ ஹரிர்ஜாயதே ஸத்வரம்।

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |