வேங்கடேச ரித்தி ஸ்தவம்

ஶ்ரீமன்வ்ருʼஷபஶைலேஶ வர்ததாம்ʼ விஜயீ பவான்.
திவ்யம்ʼ த்வதீயமைஶ்வர்யம்ʼ நிர்மர்யாதம்ʼ விஜ்ருʼம்பதாம்.
தேவீபூஷாயுதைர்நித்யைர்முக்தைர்மோக்ஷைகலக்ஷணை꞉.
ஸத்த்வோத்தரைஸ்த்வதீயைஶ்ச ஸங்க꞉ ஸ்தாத்ஸரஸஸ்தவ.
ப்ராகாரகோபுரவரப்ராஸாதமணிமண்டபா꞉.
ஶாலிமுத்கதிலாதீனாம்ʼ ஶாலாஶ்ஶைலகுலோஜ்ஜ்வலா꞉.
ரத்னகாஞ்சனகௌஶேயக்ஷௌமக்ரமுகஶாலிகா꞉.
ஶய்யாக்ருʼஹாணி பர்யங்கவர்யா꞉ ஸ்தூலாஸனானி ச.
கனத்கனகப்ருʼங்காரபதத்க்ரஹகலாசிகா꞉.
சத்ரசாமரமுக்யாஶ்ச ஸந்து நித்யா꞉ பரிச்சதா꞉.
அஸ்து நிஸ்துலமவ்யக்ரம்ʼ நித்யமப்யர்சனம்ʼ தவ.
பக்ஷேபக்ஷே விவர்தந்தாம்ʼ மாஸிமாஸி மஹோத்ஸவா꞉.
மணிகாஞ்சனசித்ராணி பூஷணான்யம்பராணி ச.
காஶ்மீரஸாரகஸ்தூரீகர்பூராத்யனுலேபனம்.
கோமலானி ச தாமானி குஸுமைஸ்ஸௌரபோத்கரை꞉.
தூபா꞉ கர்பூரதீபாஶ்ச ஸந்து ஸந்ததமேவ தே.
ந்ருʼத்தகீதயுதம்ʼ வாத்யம்ʼ நித்யமத்ர விவர்ததாம்.
ஶ்ரோத்ரேஷு ச ஸுதாதாரா꞉ கல்பந்தாம்ʼ காஹலீஸ்வனா꞉.
கந்தமூலபலோதக்ரம்ʼ காலேகாலே சதுர்விதம்.
ஸூபாபூபக்ருʼதக்ஷீரஶர்கராஸஹிதம்ʼ ஹவி꞉.
கனஸாரஶிலோதக்ரை꞉ க்ரமுகாஷ்டதலை꞉ ஸஹ.
விமலானி ச தாம்பூலீதலானி ஸ்வீகுரு ப்ரபோ.
ப்ரீதிபீதியுதோ பூயாத்பூயான் பரிஜனஸ்தவ.
பக்திமந்தோ பஜந்து த்வாம்ʼ பௌரா ஜானபதாஸ்ததா.
வரணீதனரத்னானி விதரந்து சிரம்ʼ தவ.
கைங்கர்யமகிலம்ʼ ஸர்வே குர்வந்து க்ஷோணிபாலகா꞉.
ப்ரேமதிக்தத்ருʼஶ꞉ ஸ்வைரம்ʼ ப்ரேக்ஷமாணாஸ்த்வதானனம்.
மஹாந்தஸ்ஸந்ததம்ʼ ஸந்தோ மங்கலானி ப்ரயுஞ்ஜதாம்.
ஏவமேவ பவேந்நித்யம்ʼ பாலயன் குஶலீ பவான்.
மாமஹீரமண ஶ்ரீமான் வர்ததாமபிவர்ததாம்.
பத்யு꞉ ப்ரத்யஹமித்தம்ʼ ய꞉ ப்ரார்தயேத ஸமுச்சயம்.
ப்ரஸாதஸுமுக꞉ ஶ்ரீமான் பஶ்யத்யேனம்ʼ பர꞉ புமான்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

101.0K
1.1K

Comments

qdmqp
🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

Outstanding! 🌟🏆👏 -User_se91rp

Om namo Bhagwate Vasudevay Om -Alka Singh

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |