வரத விஷ்ணு ஸ்தோத்திரம்

ஜகத்ஸ்ருஷ்டிஹேதோ த்விஷத்தூமகேதோ
ரமாகாந்த ஸத்பக்தவந்த்ய ப்ரஶாந்த|
த்வமேகோ(அ)திஶாந்தோ ஜகத்பாஸி நூனம்
ப்ரபோ தேவ மஹ்யம் வரம் தேஹி விஷ்ணோ|
புவ꞉ பாலக꞉ ஸித்திதஸ்த்வம் முனீனாம்
விபோ காரணானாம் ஹி பீஜஸ்த்வமேக꞉|
த்வமஸ்யுத்தமை꞉ பூஜிதோ லோகநாத
ப்ரபோ தேவ மஹ்யம் வரம் தேஹி விஷ்ணோ|
அஹங்காரஹீனோ(அ)ஸி பாவைர்விஹீன-
ஸ்த்வமாகாரஶூன்யோ(அ)ஸி நித்யஸ்வரூப꞉|
த்வமத்யந்தஶுத்தோ(அ)கஹீனோ நிதாந்தம்
ப்ரபோ தேவ மஹ்யம் வரம் தேஹி விஷ்ணோ|
விபத்ரக்ஷக ஶ்ரீஶ காருண்யமூர்தே
ஜகந்நாத ஸர்வேஶ நானாவதார|
அஹஞ்சால்பபுத்திஸ்- த்வமவ்யக்தரூப꞉
ப்ரபோ தேவ மஹ்யம் வரம் தேஹி விஷ்ணோ|
ஸுராணாம் பதே பக்தகாம்யாதிபூர்த்தே
முனிவ்யாஸபூர்வைர்ப்ருஶம் கீதகீர்தே|
பரானந்தபாவஸ்த யஜ்ஞஸ்வரூப
ப்ரபோ தேவ மஹ்யம் வரம் தேஹி விஷ்ணோ|
ஜ்வலத்ரத்னகேயூரபாஸ்வத்கிரீட-
ஸ்புரத்ஸ்வர்ண- ஹாராதிபிர்பூஷிதாங்க|
புஜங்காதிஶாயின் பய꞉ஸிந்துவாஸின்
ப்ரபோ தேவ மஹ்யம் வரம் தேஹி விஷ்ணோ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |