ஶ்ரீநிவாஸ ஸ்தோத்திரம்

அத விபுதவிலாஸினீஷு விஷ்வங்முனிமபித꞉ பரிவார்ய தஸ்துஷீஷு.
மதவிஹ்ருதிவிகத்தனப்ரலாபாஸ்வவமதிநிர்மிதனைஜசாபலாஸு.
த்ரிபுவனமுதமுத்யதாஸு கர்தும் மதுஸஹஸாகதிஸர்வநிர்வஹாஸு.
மதுரஸபரிதாகிலாத்மபாவாஸ்வகணிதபீதிஷு ஶாபதஶ்ஶுகஸ்ய.
அதிவிமலமதிர்மஹானுபாவோ முநிரபி ஶாந்தமனா நிஜாத்மகுப்த்யை.
அகிலபுவநரக்ஷகஸ்ய விஷ்ணோ꞉ ஸ்துதிமத கர்துமனா மநாக்பபூவ.
ஶ்ரிய꞉ஶ்ரியம் ஷங்குணபூரபூர்ணம் ஶ்ரீவத்ஸசிஹ்னம் புருஷம் புராணம்.
ஶ்ரீகண்டபூர்வாமரப்ருந்தவந்த்யம் ஶ்ரிய꞉பதிம் தம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
விபும் ஹ்ருதி ஸ்வம் புவனேஶமீட்யம் நீளாஶ்ரயம் நிர்மலசித்தசிந்த்யம்.
பராத்பரம் பாமரபாரமேனமுபேந்த்ரமூர்திம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
ஸ்மேராதஸீஸூனஸமானகாந்திம் ஸுரக்தபத்மப்ரபபாதஹஸ்தம்.
உந்நித்ரபங்கேருஹசாருநேத்ரம் பவித்ரபாணிம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
ஸஹஸ்ரபானுப்ரதிமோபலௌகஸ்புரத்கிரீடப்ரவரோத்தமாங்கம்.
ப்ரவாலமுக்தானவரத்னஹாரதாரம் ஹரிம் தம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
புரா ரஜோதுஷ்டதியோ விதாதுரபாஹ்ருதான் யோ மதுகைடபாப்யாம்.
வேதானுபாதாய ததௌ ச தஸ்மை தம் மத்ஸ்யரூபம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
பயோதிமத்யே(அ)பி ச மந்தராத்ரிம் தர்தும் ச ய꞉ கூர்மவபுர்பபூவ.
ஸுதாம் ஸுராணாமவனார்தமிச்சம்ஸ்தமாதிதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
வஸுந்தராமந்தரதைத்யபீடாம் ரஸாதலாந்தர்விவஶாபிவிஷ்டாம்.
உத்தாரணார்தம் ச வராஹ ஆஸீச்சதுர்புஜம் தம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
நகைர்வரைஸ்தீக்ஷ்ணமுகைர்ஹிரண்யமராதிமாமர்திதஸர்வஸத்த்வம்.
விதாரயாமாஸ ச யோ ந்ருஸிம்ஹோ ஹிரண்யகர்பம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
மஹன்ம ஹத்வேந்த்ரியபஞ்சபூததன்மாத்ரமாத்ரப்ரக்ருதி꞉ புராணீ.
யத꞉ ப்ரஸூதா புருஷாஸ்ததாத்மா தமாத்மநாதம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
புரா ய ஏதஸ்தகலம் பபூவ யேனாபி தத்யத்ர ச லீனமேதத்.
ஆஸ்தாம் யதோ(அ)னுக்ரஹநிக்ரஹௌ ச தம் ஶ்ரீநிவாஸம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
நிராமயம் நிஶ்சலநீரராஶினீகாஶஸத்ரூபமயம் மஹஸ்தத்.
நியந்து நிர்பாத்ரு நிஹந்து நித்யம் நித்ராந்தமேனம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
ஜகந்தி ய꞉ ஸ்தாவரஜங்கமானி ஸம்ஹ்ருத்ய ஸர்வாண்யுதரேஶயானி.
ஏகார்ணவாந்தர்வடபத்ரதல்பே ஸ்வபித்யனந்தம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
நிரஸ்தது꞉கௌகமதீந்த்ரியம் தம் நிஷ்காரணம் நிஷ்கலமப்ரமேயம்.
அணோரணீயாம்ஸமனந்தமந்தராத்மானுபாவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
ஸப்தாம்புஜீரஞ்ஜகராஜஹாஸம் ஸப்தார்ணவீஸம்ஸ்ருதிகர்ணதாரம்.
ஸப்தாஶ்வபிம்பாஶ்வஹிரண்மயம் தம் ஸப்தார்சிரங்கம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
நிராகஸம் நிர்மலபூர்ணபிம்பம் நிஶீதினீநாதனிபானநாபம்.
நிர்ணீதநித்ரம் நிகமாந்தநித்யம் நி꞉ஶ்ரேயஸம் தம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
நிராமயம் நிர்மலமப்ரமேயம் நிஜாந்தராரோபிதவிஶ்வபிம்பம்.
நிஸ்ஸீமகல்யாணகுணாத்மபூதிம் நிதிம் நிதீனாம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
த்வக்சர்மமாம்ஸாஸ்த்யஸ்ருகஶ்ருமூத்ரஶ்லேஷ்மாந்த்ரவிட்ச்சுக்லஸமுச்சயேஷு.
தேஹேஷ்வஸாரேஷு ந மே ஸ்ப்ருஹைஷா த்ருவம் த்ருவம் த்வம் பகவன் ப்ரஸீத.
கோவிந்த கேஶவ ஜனார்தன வாஸுதேவ விஶ்வேஶ விஶ்வ மதுஸூதன விஶ்வரூப.
ஶ்ரீபத்மநாப புருஷோத்தம புஷ்கராக்ஷ நாராயணாச்யுத ந்ருஸிம்ஹ நமோ நமஸ்தே.
தேவா꞉ ஸமஸ்தாமரயோகிமுக்யா꞉ கந்தர்வவித்யாதரகின்னராஶ்ச.
யத்பாதமூலம் ஸததம் நமந்தி தம் நாரஸிம்ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
வேதான் ஸமஸ்தான் கலு ஶாஸ்த்ரகர்பான் ஆயு꞉ ஸ்திரம் கீர்திமதீவ லக்ஷ்மீம்.
யஸ்ய ப்ரஸாதாத் புருஷா லபந்தே தம் நாரஸிம்ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
ப்ரஹ்மா ஶிவஸ்த்வம் புருஷோத்தமஶ்ச நாராயணோ(அ)ஸௌ மருதாம்பதிஶ்ச.
சந்தார்கவாவ்யக்னிமருத்கணாஶ்ச த்வமேவ நான்யத் ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி.
ஸ்ரஷ்டா ச நித்யம் ஜகதாமதீஶ꞉ த்ராதா ச ஹந்தா விபுரப்ரமேய꞉.
ஏகஸ்த்வமேவ த்ரிவிதா விபின்ன꞉ த்வாம் ஸிம்ஹமூர்திம் ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |