வேங்கடேச அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ௐ வேங்கடேஶாய நம꞉.
ௐ ஶேஷாத்ரிநிலயாய நம꞉.
ௐ வ்ருஷத்ருக்கோசராய நம꞉.
ௐ விஷ்ணவே நம꞉.
ௐ ஸதஞ்சனகிரீஶாய நம꞉.
ௐ வ்ருஷாத்ரிபதயே நம꞉.
ௐ மேருபுத்ரகிரீஶாய நம꞉.
ௐ ஸர꞉ஸ்வாமிதடீஜுஷே நம꞉.
ௐ குமாராகல்பஸேவ்யாய நம꞉.
ௐ வஜ்ரத்ருக்விஷயாய நம꞉.
ௐ ஸுவர்சலாஸுதன்யஸ்தஸேனாபத்யபத்யா நம꞉.
ௐ ராமாய நம꞉.
ௐ பத்மநாபாய நம꞉.
ௐ வாயுஸ்துதாய நம꞉.
ௐ த்யக்தவைகுண்டலோகாய நம꞉.
ௐ கிரிகுஞ்ஜவிஹாரிணே நம꞉.
ௐ ஹரிசந்தனகோத்ரேந்த்ரஸ்வாமினே நம꞉.
ௐ ஶங்கராஜன்யநேத்ராப்ஜவிஷயாய நம꞉.
ௐ வஸூபரிசரத்ராத்ரே நம꞉.
ௐ க்ருஷ்ணாய நம꞉.
ௐ அதிகன்யாபரிஷ்வக்தவக்ஷஸே நம꞉.
ௐ வேங்கடாய நம꞉.
ௐ ஸனகாதிமஹாயோகிபூஜிதாய நம꞉.
ௐ தேவஜித்ப்ரமுகானந்ததைத்யஸங்கப்ராணாஶினே நம꞉.
ௐ ஶ்வேதத்வீபவஸன்முக்தபூஜிதாங்க்ரியுகாய நம꞉.
ௐ ஶேஷபர்வதரூபத்வப்ரகாஶனபராய நம꞉.
ௐ ஸானுஸ்தாபிததார்க்ஷ்யாய நம꞉.
ௐ தார்க்ஷாசலநிவாஸினே நம꞉.
ௐ மாயாகூடவிமானாய நம꞉.
ௐ கருடஸ்கந்தவாஸினே நம꞉.
ௐ அனந்தஶிரஸே நம꞉.
ௐ அனந்தாக்ஷாய நம꞉.
ௐ அனந்தசரணாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீஶைலநிலயாய நம꞉.
ௐ தாமோதராய நம꞉.
ௐ நீலமேகனிபாய நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்மாதிதேவதுர்தர்ஶவிஶ்வரூபாய நம꞉.
ௐ வைகுண்டாகதஸத்தேமவிமானாந்தர்கதாய நம꞉.
ௐ அகஸ்த்யாப்யர்திதாஶேஷஜனத்ருக்கோசராய நம꞉.
ௐ வாஸுதேவாய நம꞉.
ௐ ஹரயே நம꞉.
ௐ தீர்தபஞ்சகவாஸினே நம꞉.
ௐ வாமதேவப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஜனகேஷ்டப்ரதாய நம꞉.
ௐ மார்கண்டேயமஹாதீர்தஜாதுபுண்யப்ரதாய நம꞉.
ௐ வாக்பதிப்ரஹ்மதாத்ரே நம꞉.
ௐ சந்த்ரலாவண்யதாயினே நம꞉.
ௐ நாராயணனகேஶாய நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்மக்ல்ருப்தோத்ஸவாய நம꞉.
ௐ ஶங்கசக்ரவரானம்ரலஸத்கரதலாய நம꞉.
ௐ த்ரவன்ம்ருகமதாஸக்தவிக்ரஹாய நம꞉.
ௐ கேஶவாய நம꞉.
ௐ நித்யயௌவனமூர்தயே நம꞉.
ௐ அர்திதார்தப்ரதாத்ரே நம꞉.
ௐ விஶ்வதீர்தாகஹாரிணே நம꞉.
ௐ தீர்தஸ்வாமிஸரஸ்னாதஜநாபீஷ்டப்ரதாயினே நம꞉.
ௐ குமாரதாரிகாவாஸஸ்கந்தாபீஷ்டப்ரதாய நம꞉.
ௐ ஜானுதக்னஸமுத்பூதபோத்ரிணே நம꞉.
ௐ கூர்மமூர்தயே நம꞉.
ௐ கின்னரத்வந்த்வஶாபாந்தப்ரதாத்ரே நம꞉.
ௐ விபவே நம꞉.
ௐ வைகானஸமுநிஶ்ரேஷ்டபூஜிதாய நம꞉.
ௐ ஸிம்ஹாசலநிவாஸாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீமந்நாராயணாய நம꞉.
ௐ ஸத்பக்தநீலகண்டார்ச்யந்ருஸிம்ஹாய நம꞉.
ௐ குமுதாக்ஷகணஶ்ரேஷ்டஸேனாபத்யப்ரதாய நம꞉.
ௐ துர்மேத꞉ப்ராணஹர்த்ரே நம꞉.
ௐ ஶ்ரீதராய நம꞉.
ௐ க்ஷத்ரியாந்தகராமாய நம꞉.
ௐ மத்ஸ்யரூபாய நம꞉.
ௐ பாண்டவாரிப்ரஹர்த்ரே நம꞉.
ௐ ஶ்ரீகராய நம꞉.
ௐ உபத்யகாப்ரதேஶஸ்தஶங்கரத்யானமூர்தயே நம꞉.
ௐ ருக்மாப்ஜஸரஸீகூலலக்ஷ்மீக்ருததபஸ்வினே நம꞉.
ௐ லஸல்லக்ஷ்மீகராம்போஜதத்தகல்ஹாரஸ்ரஜே நம꞉.
ௐ ஶாலக்ராமநிவாஸாய நம꞉.
ௐ ஶுக்ரத்ருக்கோசராய நம꞉.
ௐ நாராயணார்திதாஶேஷஜத்ருக்விஷயாய நம꞉.
ௐ ம்ருகயாரஸிகாய நம꞉.
ௐ வ்ருஷபாஸுரஹாரிணே நம꞉.
ௐ அஞ்ஜநாகோத்ரபதயே நம꞉.
ௐ வ்ருஷபாசலவாஸினே நம꞉.
ௐ அஞ்ஜனாஸுததாத்ரே நம꞉.
ௐ மாதவீயாகஹாரகாய நம꞉.
ௐ ப்ரியங்குப்ரியபக்ஷாய நம꞉.
ௐ ஶ்வேதகோலவராய நம꞉.
ௐ நீலதேனுபயோதாகாஸேகதேஹோத்பவாய நம꞉.
ௐ ஶங்கரப்ரியமித்ராய நம꞉.
ௐ சோலபுத்ரப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஸுதர்மிணே நம꞉.
ௐ ஸுசைதன்யப்ரதாத்ரே நம꞉.
ௐ மதுகாதினே நம꞉.
ௐ க்ருஷ்ணாக்யவிப்ரவேதாந்ததேஶிகத்வப்ரதாய நம꞉.
ௐ வராஹாசலநாதாய நம꞉.
ௐ பலபத்ராய நம꞉.
ௐ த்ரிவிக்ரமாய நம꞉.
ௐ மஹதே நம꞉.
ௐ ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉.
ௐ அச்யுதாய நம꞉.
ௐ நீலாத்ரிநிலயாய நம꞉.
ௐ க்ஷீராப்திநாதாய நம꞉.
ௐ வைகுண்டாசலவாஸினே நம꞉.
ௐ முகுந்தாய நம꞉.
ௐ அனந்தாய நம꞉.
ௐ விரிஞ்ச்யப்யர்திதானீதஸௌம்யரூபாய நம꞉.
ௐ ஸுவர்ணமுகரீஸ்னாதமனுஜாபீஷ்டதாயினே நம꞉.
ௐ ஹலாயுதஜகத்தீர்தஸமஸ்தபலதாயினே நம꞉.
ௐ கோவிந்தாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீநிவஸாய நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

13.9K

Comments Tamil

qdbuz
Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |