ரமாபதி அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஜகதாதிமநாதிமஜம்ʼ புருஷம்ʼ ஶரதம்பரதுல்யதனும்ʼ விதனும்.
த்ருʼதகஞ்ஜரதாங்ககதம்ʼ விகதம்ʼ ப்ரணமாமி ரமாதிபதிம்ʼ தமஹம்.
கமலானனகஞ்ஜரதம்ʼ விரதம்ʼ ஹ்ருʼதி யோகிஜனை꞉ கலிதம்ʼ லலிதம்.
குஜனை꞉ ஸுஜனைரலபம்ʼ ஸுலபம்ʼ ப்ரணமாமி ரமாதிபதிம்ʼ தமஹம்.
முநிவ்ருʼந்தஹ்ருʼதிஸ்தபதம்ʼ ஸுபதம்ʼ நிகிலாத்வரபாகபுஜம்ʼ ஸுபுஜம்.
ஹ்ருʼதவாஸவமுக்யமதம்ʼ விமதம்ʼ ப்ரணமாமி ரமாதிபதிம்ʼ தமஹம்.
ஹ்ருʼததானவத்ருʼப்தபலம்ʼ ஸுபலம்ʼ ஸ்வஜனாஸ்தஸமஸ்தமலம்ʼ விமலம்.
ஸமபாஸ்த கஜேந்த்ரதரம்ʼ ஸுதரம்ʼ ப்ரணமாமி ரமாதிபதிம்ʼ தமஹம்.
பரிகல்பிதஸர்வகலம்ʼ விகலம்ʼ ஸகலாகமகீதகுணம்ʼ விகுணம்.
பவபாஶநிராகரணம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரணமாமி ரமாதிபதிம்ʼ தமஹம்.
ம்ருʼதிஜன்மஜராஶமனம்ʼ கமனம்ʼ ஶரணாகதபீதிஹரம்ʼ தஹரம்.
பரிதுஷ்டரமாஹ்ருʼதயம்ʼ ஸுதயம்ʼ ப்ரணமாமி ரமாதிபதிம்ʼ தமஹம்.
ஸகலாவனிபிம்பதரம்ʼ ஸ்வதரம்ʼ பரிபூரிதஸர்வதிஶம்ʼ ஸுத்ருʼஶம்.
கதஶோகமஶோககரம்ʼ ஸுகரம்ʼ ப்ரணமாமி ரமாதிபதிம்ʼ தமஹம்.
மதிதார்ணவராஜரஸம்ʼ ஸரஸம்ʼ க்ரதிதாகிலலோகஹ்ருʼதம்ʼ ஸுஹ்ருʼதம்.
ப்ரதிதாத்புதஶக்திகணம்ʼ ஸுகணம்ʼ ப்ரணமாமி ரமாதிபதிம்ʼ தமஹம்.
ஸுகராஶிகரம்ʼ பவபந்தஹரம்ʼ பரமாஷ்டகமேததனன்யமதி꞉.
படதீஹ து யோ(அ)நிஶமேவ நரோ லபதே கலு விஷ்ணுபதம்ʼ ஸ பரம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

80.4K

Comments

xfb2h
Every pagr isa revelation..thanks -H Purandare

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Good work. Jai sree ram.😀🙏 -Shivanya Sharma V

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |