வரதராஜ ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ரீதேவராஜமநிஶம் நிகமாந்தவேத்யம்
யஜ்ஞேஶ்வரம் விதிமஹேந்த்ர- ஹிதைகலக்ஷ்யம்|
நவ்யாம்புவாஹஸுஷமா- தனுஶோபமானம்
ஶ்ரீஹஸ்திஶைலஸதனம் வரதம் ப்ரபத்யே|
பங்கேருஹாஸனக்ருதாமல- வாஜியஜ்ஞே
வைதானகே ஹுதபுஜி த்வரயா(ஆ)விராஸீத்|
மந்தஸ்மிதாஞ்சித- முகேன வபாம் தஶன்
யஸ்தம் நாகஶைலஸதனம் வரதம் ப்ரபத்யே|
சண்டாம்ஶுஶீதகிரணாயத- நேத்ரயுக்மம்
பத்மாநிவாஸ- ரமணீயபுஜாந்தரம் தம்|
ஆஜானுபாஹுமுரரீ- க்ருதஸப்ததந்தும்
மாதங்கஶைலஸதனம் வரதம் ப்ரபத்யே|
ரத்னப்ரகாண்ட- ரசிதாலஸதூர்த்வபுண்ட்ரம்
பிப்ராணமந்தகரிபுப்ரிய- மித்ரவர்யம்|
ஶங்கம் ச சக்ரமபயாங்ககதே ததானம்
நாகேந்த்ரஶைலஸதனம் வரதம் ப்ரபத்யே|
நந்தாத்மஜம் ஹலதரம் தஶகண்டகாலம்
க்ஷத்ரத்விஷம் கலிரிபும் நரஸிம்ஹவேஷம்|
கோலாத்மகம் கமடரூபதரம் ச மத்ஸ்யம்
வேதண்டஶைலஸதனம் வரதம் ப்ரபத்யே|

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |