பரசுராம அஷ்டகம்

ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶஸன்னுதபாவனாங்க்ரிஸரோருஹம்ʼ
நீலநீரஜலோசனம்ʼ ஹரிமாஶ்ரிதாமரபூருஹம்.
கேஶவம்ʼ ஜகதீஶ்வரம்ʼ த்ரிகுணாத்மகம்ʼ பரபூருஷம்ʼ
பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோ(அ)பி வை.
அக்ஷயம்ʼ கலுஷாபஹம்ʼ நிருபத்ரவம்ʼ கருணாநிதிம்ʼ
வேதரூபமநாமயம்ʼ விபுமச்யுதம்ʼ பரமேஶ்வரம்.
ஹர்ஷதம்ʼ ஜமதக்னிபுத்ரகமார்யஜுஷ்டபதாம்புஜம்ʼ
பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோ(அ)பி வை.
ரைணுகேயமஹீனஸத்வகமவ்யயம்ʼ ஸுஜனார்சிதம்ʼ
விக்ரமாட்யமினாப்ஜநேத்ரகமப்ஜஶார்ங்ககதாதரம்.
சத்ரிதாஹிமஶேஷவித்யகமஷ்டமூர்திமநாஶ்ரயம்ʼ
பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோ(அ)பி வை.
பாஹுஜான்வயவாரணாங்குஶமர்வகண்டமனுத்தமம்ʼ
ஸர்வபூததயாபரம்ʼ ஶிவமப்திஶாயினமௌர்வஜம்.
பக்தஶத்ருஜனார்தனம்ʼ நிரயார்தனம்ʼ குஜனார்தனம்ʼ
பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோ(அ)பி வை.
ஜம்பயஜ்ஞவிநாஶகஞ்ச த்ரிவிக்ரமம்ʼ தனுஜாந்தகம்ʼ
நிர்விகாரமகோசரம்ʼ நரஸிம்ʼஹரூபமனர்தஹம்.
வேதபத்ரபதானுஸாரிணமிந்திராதிபமிஷ்டதம்ʼ
பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோ(அ)பி வை.
நிர்ஜரம்ʼ கருடத்வஜம்ʼ தரணீஶ்வரம்ʼ பரமோததம்ʼ
ஸர்வதேவமஹர்ஷிபூஸுரகீதரூபமரூபகம்.
பூமதாபஸவேஷதாரிணமத்ரிஶஞ்ச மஹாமஹம்ʼ
பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோ(அ)பி வை.
ஸர்வதோமுகமக்ஷிகர்ஷகமார்யது꞉கஹரங்கலௌ.
வேங்கடேஶ்வரரூபகம்ʼ நிஜபக்தபாலநதீக்ஷிதம்ʼ
பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோ(அ)பி வை.
திவ்யவிக்ரஹதாரிணம்ʼ நிகிலாதிபம்ʼ பரமம்ʼ மஹா-
வைரிஸூதனபண்டிதம்ʼ கிரிஜாதபூஜிதரூபகம்.
பாஹுலேயகுகர்வஹாரகமாஶ்ரிதாவலிதாரகம்ʼ
பர்ஶுராமமுபாஸ்மஹே மம கிங்கரிஷ்யதி யோ(அ)பி வை.
பர்ஶுராமாஷ்டகமிதம்ʼ த்ரிஸந்த்யம்ʼ ய꞉ படேன்னர꞉.
பர்ஶுராமக்ருʼபாஸாரம்ʼ ஸத்யம்ʼ ப்ராப்னோதி ஸத்வரம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.4K

Comments Tamil

m6pzm
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |