ஹரி தசாவதார ஸ்தோத்திரம்

ப்ரலயோதன்வதுதீர்ணஜல- விஹாரானிவிஶாங்கம்.
கமலாகாந்தமண்டித- விபவாப்திம் ஹரிமீடே.
சரமாங்கோர்த்ததமந்தரதடினம் கூர்மஶரீரம்.
கமலாகாந்தமண்டித- விபவாப்திம் ஹரிமீடே.
ஸிததம்ஷ்ட்ரோத்த்ருத- காஶ்யபதனயம் ஸூகரரூபம்.
கமலாகாந்தமண்டித- விபவாப்திம் ஹரிமீடே.
நிஶிதப்ராக்ரநகேன ஜிதஸுராரிம் நரஸிம்ஹம்.
கமலாகாந்தமண்டித- விபவாப்திம் ஹரிமீடே.
த்ரிபதவ்யாப்தசதுர்தஶபுவனம் வாமனரூபம்.
கமலாகாந்தமண்டித- விபவாப்திம் ஹரிமீடே.
க்ஷபிதக்ஷத்ரியவம்ஶனகதரம் பார்கவராமம்.
கமலாகாந்தமண்டித- விபவாப்திம் ஹரிமீடே.
தயிதாசோரனிபர்ஹணநிபுணம் ராகவராமம்.
கமலாகாந்தமண்டித- விபவாப்திம் ஹரிமீடே.
முரலீநிஸ்வநமோஹிதவனிதம் யாதவக்ருஷ்ணம்.
கமலாகாந்தமண்டித-விபவாப்திம் ஹரிமீடே.
படுசாடிக்ருதநிஸ்புடஜனனம் ஶ்ரீகனஸஞ்ஜ்ஞம்.
கமலாகாந்தமண்டித- விபவாப்திம் ஹரிமீடே.
பரிநிர்மூலிததுஷ்டஜநகுலம் விஷ்ணுயஶோஜம்.
கமலாகாந்தமண்டித- விபவாப்திம் ஹரிமீடே.
அக்ருதேமாம் விஜயத்வஜவரதீர்தோ ஹரிகாதாம்.
அயதே ப்ரீதிமலம் ஸபதி யயா ஶ்ரீரமணோயம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

72.1K

Comments Tamil

5Gkdf
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |