Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆರ್ತೀ

ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.
ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮೀ ಜನ ಪಾತಕ ಹರಣಾ.
ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.
ರತನ ಜಡತ ಸಿಂಹಾಸನ ಅದ್ಭುತ ಛಬೀ ರಾಜೇ.
ನಾರದ ಕಹತ ನಿರಂಜನ ಘಂಟಾ ಧುನ ಬಾಜೇ.
ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.
ಪ್ರಗಟ ಭಏ ಕಲಿ ಕಾರಣ ದ್ವಿಜ ಕೋ ದರ್ಶ ದಿಯೋ.
ಬೂಢೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬನಕರ ಕಂಚನ ಮಹಲ ಕಿಯೋ.
ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.
ದುರ್ಬಲ ಭೀಲ ಕಠಾರೋ ಇನ ಪರ ಕೃಪಾ ಕರೀ.
ಚಂದ್ರಚೂಡ ಏಕ ರಾಜಾ ಜಿನಕೀ ವಿಪತಿ ಹರೀ.
ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.
ವೈಶ್ಯ ಮನೋರಥ ಪಾಯೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಜ ದೀನೀ.
ಸೋ ಫಲ ಭೋಗ್ಯೋ ಪ್ರಭುಜೀ ಫಿರ ಸ್ತುತಿ ಕೀನೀ.
ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.
ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಕೇ ಕಾರಣ ಛಿನ ಛಿನ ರೂಪ ಧರಯೋ.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಧಾರಣ ಕೀನೀ ತಿನಕೋ ಕಾಜ ಸರಯೋ.
ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.
ಗ್ವಾಲ ಬಾಲ ಸಂಗ ರಾಜಾ ವನ ಮೇಂ ಭಕ್ತಿ ಕರೀ.
ಮನವಾಂಛಿತ ಫಲ ದೀನ್ಹಾ ದೀನದಯಾಲ ಹರೀ.
ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.
ಚಢತ ಪ್ರಸಾದ ಸವಾಯೋ ಕದಲೀ ಫಲ ಮೇವಾ.
ಧೂಪ ದೀಪ ತುಲಸೀ ಸೇ ರಾಜೀ ಸತ್ಯದೇವಾ.
ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.
ಶ್ರೀಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಜೀ ಕೀ ಆರತೀ ಜೋ ಕೋಈ ಗಾವೇ.
ಕಹತ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀ ಮನವಾಂಛಿತ ಪಾವೇ.
ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3352790